h

ZORG & WELZIJN

8 oktober 2006

SP stemt voor verordening WMO

De SP heeft afgelopen woensdag, na een tumultueus verlopen debat, ingestemd met de nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning. De steun aan de verordening kon worden gegeven omdat – op initiatief van de SP – met coalitiepartijen PvdA, CDA en D66 een akkoord was bereikt over beperking van de eigen bijdrage en waarborging van het recht op een individuele voorziening (beperking van de werking van de primaten). Daarnaast werd ook een derde motie van de SP, die jong gehandicapten het recht geeft op woningaanpassingen wanneer ze voor het eerst uit huis gaan, door de Raad aangenomen.

Lees verder
20 juli 2006

WMO verordening nog niet klaar voor gebruik

Afgelopen week besprak de commissie Welzijn voor het eerst de verordening maatschappelijke ondersteuning . Deze verordening is nodig omdat eind juni de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) definitief werd aangenomen. De WMO is een omstreden wet, die regelt dat gemeenten verantwoordelijk worden voor een groot aantal welzijnstaken. Onze regering van CDA en VVD geeft echter niet voldoende geld mee aan de gemeenten om de taken ook goed uit te kunnen voeren. Gemeenten moeten maar zien hoe ze deze kostenpost binnen de perken houden. De SP vreest dat de mensen die thuiszorg of andere voorzieningen nodig hebben het slachtoffer zullen worden van die bezuiniging. Mede daarom stemden de socialisten in zowel de tweede als de eerste kamer – als enige partij – tegen het wetsvoorstel.

Lees verder
11 november 2005

Geen geld voor chronisch zieken

De gemeente heeft een half miljoen over, maar een extra bijdrage aan chronisch zieken zit er dit jaar niet in, het geld gaat op aan andere zaken. De gemeenteraad heeft gisteren wel besloten tot een onderzoek naar armoede in Hilversum. Dat lijkt ons eerlijk gezegd zonde van het geld. Zelfs wethouder van de Brink heeft al meerdere keren aangegeven dat de armoede in Hilversum stijgt en dat het niet lukt om daar iets aan te doen. Ophouden met praten en onderzoeken, het wordt tijd dat er echt iets gebeurd! 

Lees verder
17 maart 2005

Meldpunt Jeugdzorg Noord-Holland

Vorig jaar kende de Jeugdzorg in Noord-Holland lange wachtlijsten. De provincie beloofde er iets aan te doen. Nu is het een jaar verder. Volgens de provincie gaat het beter nu: de wachtlijsten zijn korter geworden en de verschillende jeugdzorginstellingen werken meer samen. De SP is benieuwd naar de werkelijkheid achter de cijfers en is benieuwd naar uw ervaring.

Lees verder
30 januari 2005

Gehandicapten en ouderen platform Hilversum

De gemeente Hilversum kent op dit moment geen eigen cliëntenraad voor de Wet Voorziening Gehandicapten. Deze wet regelt voorzieningen als trapliften, douchestoeltjes en ander aanpassingen die ouderen of gehandicapten vaak nodig hebben. Er is weliswaar een regionaal overleg, maar er ontstaat steeds meer behoefte aan lokaal georganiseerde gebruikers van die voorzieningen. Vanuit het regionaal overleg wordt nu dan ook geprobeerd om in de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek eigen lokale platformen van de grond te krijgen.

Lees verder
17 oktober 2004

No Claim, No way, de actie gaat door!

Op 12 oktober was er in Den Haag een succesvolle demonstratie tegen de invoering van de No Claim regeling in de zorg. Ondanks de grote opkomst en de ruim 60.000 handtekeningen die de SP al heeft opgehaald, heeft de tweede kamer toch besloten om dit eigen risico in de zorg in te voeren.

Lees verder
2 oktober 2004

Ook Hilversum verdient beter!

Vandaag was de grote demonstratie in Amsterdam. In Hilversum hadden we samen met GroenLinks en de PvdA een bijeenkomst georganiseerd op het station in Hilversum, daarna zijn we samen naar Amsterdam vertrokken.

Lees verder
12 september 2004

No Claim, No Way!

De afgelopen dagen zijn we weer eens de straat op geweest om handtekeningen op te halen tegen de invoering van een No Claim in het ziekenfonds. Ter ondersteuning van deze aktie hebben we ook een artikel geschreven dat op zaterdag 11 september in de Gooi en Eemlander is gepubliceerd. Klik hier om dat artikel te lezen.

Lees verder
1 september 2004

Directie Ziekenhuis Hilversum wil niks weten van protesten

In het kader van de landelijke SP aktie tegen de invoering van een eigen risico in de zorg, waren we vandaag bij Ziekenhuis Hilversum. De bedoeling was dat we daar voor de deur handtekeningen gingen verzamelen tegen dit naar ons oordeel belachelijke plan van de regering. We gingen goed van start, we waren er met zo'n zes mensen, spandoeken, borden, folders en handtekeningenkaarten. Behalve bezoekers en patiënten stonden op een gegeven moment zelfs verpleegkundigen en doktoren in de rij om een handtekening te zetten. Na enige tijd werden we echter verrast door een bezoek van de bewakingsdienst. Die liet ons weten dat wij in opdracht van de directie het terrein onmiddellijk moesten verlaten. We stonden buiten de slagbomen en er ontstond dus enige discussie over wat dat eigen terrein dan eigenlijk was.

Lees verder
23 augustus 2004

Verpleeghuis zoekt vrijwilligers

Zoals alle verpleeghuizen tegenwoordig maakt ook het verpleeghuis Gooizicht gebruik van vrijwilligers om in deze tijd van enorme bezuinigingen in de zorg net een beetje extra te kunnen doen voor de bewoners. In totaal zijn er momenteel zo'n 135 vrijwilligers aktief, in leeftijd variërend van 13 tot 90 jaar.

Lees verder

Pagina's

U bent hier