h

ZORG & WELZIJN

16 juni 2009

Zorg is er voor mensen

De SP fractie heeft tegen een voorstel voor een onderzoek naar de verplaatsing van het ziekenhuis naar Blaricum gestemd. Daar kunt u HIER meer over lezen. Maar daarmee is de kous natuurlijk niet af. Door nee te zeggen tegen een onderzoek blijft ons ziekenhuis niet vanzelfsprekend in Hilversum. Daar is wel wat meer voor nodig.

Lees verder
11 juni 2009

Ons ziekenhuis hoort in Hilversum!

Gisteravond heeft de SP tegen een initiatief voorstel van PvdA, D66 en Christen Unie gestemd. Het voorstel moest leiden tot een onderzoek naar de beste mogelijkheden voor het voortbestaan van het ziekenhuis. Wij hebben tegengestemd omdat het voorstel een aantal zeer eigenaardige elementen in zich had.

Lees verder
23 april 2009

Thuiszorg in gevaar

De SP Hilversum heeft in de afgelopen maanden steeds geprobeerd om het college er op te wijzen dat het bedrag dat de gemeente betaald voor een uur thuiszorg, veel te laag is om kwalitatief goede thuiszorg voor geleverd te krijgen. Al ver voor de aanbesteding hebben wij aangegeven dat het wat ons betreft anders moest. Wij wilden een onafhankelijk onderzoek naar de prijs van een uur thuiszorg die voldoet aan onze kwaliteitseisen. Ex-wethouder Hammer wilde er niets van weten. 19,45 was meer dan genoeg, een onderzoek was echt niet nodig. Ook al bleek uit allerlei onderzoeken in het land dat een bedrag tussen de 21 en 24 euro het minimum was, volgens hem was 19,45 prima.

Lees verder
19 april 2009

Zorgbehoevende Hilversummers tussen wal en schip

Een behoorlijke groep zorgafhankelijke bewoners uit Hilversum maakt gebruik van zorgvoorzieningen maar dreigt van zorg afgesneden te worden omdat er onduidelijk is wie wat moet betalen en waar zij terecht kunnen. Door wijzigende regelgeving komt een behoorlijke groep niet meer in aanmerking voor vergoedingen vanuit de AWBZ (Wet Algemene Bijzondere Ziektekosten).

Lees verder
26 maart 2009

Dakloos in het rijke Gooi

De afgelopen weken is de discussie over daklozenopvang weer opgelaaid. Vorig jaar is de nieuwe daklozenopvang (De Cocon) op de Neuweg geopend. Dat ging niet vanzelf. Na een lang en zeker voor de buurtbewoners uitputtend proces is afgesproken dat van de vier verschillende soorten ondersteuning die in het gebouw aan de Neuweg worden aangeboden er twee zullen verhuizen naar een nieuwe locatie. Rond deze tijd moest die locatie bekend zijn. En dat is net niet gelukt. Het proces loopt, er zijn een aantal mogelijke locaties benoemd, maar de gemeenteraad wil nog even een paar weken nadenken over de vraag of de door het college gevonden locaties inderdaad wel zo geschikt zijn.

Lees verder
18 maart 2009

Open en transparant

De ziekenhuisdiscussie wordt onder andere beheerst door de vraag of er wel of niet allerlei geheime afspraken zijn. Steeds weer nieuwe complottheorieën duiken op. Je zou dan denken dat de politiek er alles aan doet om open en transparant te zijn in deze kwestie. Allerlei partijen roepen dat ook regelmatig. De werkelijkheid is echter anders.

Lees verder
3 maart 2009

Niet praten over slecht plan

Afgelopen week was dan de lang verwachte informatieavond van Tergooi Ziekenhuizen. Het was erg druk en zeer teleurstellend. Teleurstellend omdat er eigenlijk niets nieuws op tafel kwam. Het mobiliteitsonderzoek had als verbijsterende uitkomst dat het maar 3 of 4 minuten langer duurde om met de auto in Blaricum te komen dan in het ziekenhuis in Hilversum. In de loop van de avond moest zelfs de mevrouw van het onderzoeksbureau toegeven dat dat niet op alle momenten zo was.

Lees verder
27 februari 2009

Gemeente weet wat belangrijk is

De gemeente heeft al enige tijd ruzie met het bedrijf dat de gemeentelijke panden schoonmaakt. Het komt er in het kort op neer dat het bedrijf dat het vorige schoonmaakbedrijf heeft overgenomen, vindt dat de gemeente te weinig betaalt voor het schoonmaken. De gemeente beroept zich op het feit dat er gewoon een contract is waar die schoonmaker, GOM, zich aan heeft te houden. Het conflict is zo hoog opgelopen dat het is voorgelegd aan een arbiter, een onafhankelijke partij die uitspraak doet en waar beide partijen zich aan hebben te houden.

Lees verder
8 februari 2009

Informatieavonden

Op 18 januari heeft de SP een kort briefje gestuurd naar Wethouder Ketelaar met de vraag om zich in te zetten voor een betere informatie- voorziening rond het ziekenhuis. Al snel daarna liet ze weten dat er “binnenkort” een informatieavond zou worden georganiseerd. Inmiddels is duidelijk op welk moment die wordt gehouden. Het gaat om precies te zijn om twee avonden, één voor raadsleden en één voor de inwoners van Hilversum. Op dinsdag 24 februari is de avond voor inwoners, vanaf 19.30 uur. In de Burgerzaal van het raadhuis.

Lees verder
7 februari 2009

Nogmaals thuiszorg

Op 4 februari heeft de gemeenteraad op verzoek van de SP nogmaals gesproken over het afgesloten contract voor de thuiszorg. Wij zijn namelijk zeer ontevreden met het contract. Er worden nauwelijks kwaliteitseisen gesteld aan de thuiszorg die de Hilversummers straks krijgen. Daar komt nog bij dat Hilversum een van de slechtst betalende gemeentes in het land dreigt te worden als het om thuiszorg gaat.

Lees verder

Pagina's

U bent hier