h

Nieuws uit 2010

18 november 2010

In 2011 wordt de WMO uitgekleed

De gemeente Hilversum krijgt minder geld van het Rijk voor het uitvoeren van de WMO en de maatschappelijke opvang (verslavingszorg, daklozenopvang en opvang van mensen met psychische problemen). Dit rechtse college heeft als uitgangspunt dat dit dus moet leiden tot lagere uitgaven aan dit werkveld. Men is niet van plan er extra eigen geld van de gemeente aan te besteden.
De SP zou hier een andere keus maken: uitgangspunt is wat nodig is om het taakveld goed uit te voeren. Als dat extra gemeentelijk geld kost, dan is dat het waard.
Zo vreemd is deze gedachte niet: het college vindt het nodig om miljoen in verkeer te steken en in een HOV-project. Op het taakveld verkeer besteden we meer, dan dat er aan inkomsten is.
Kortom: het gaat erom wat je nodig vindt.

Lees verder
10 november 2010

SP stemt tegen HOV lijn

Vorige week heeft de raad een besluit genomen over een nieuwe, snelle busverbinding met Huizen. Die gaat er wat de Hilversumse raad betreft komen, en vast staat ook hoe hij gaat rijden.
De Hilversumse SP heeft, net als de SP fractie in de provincie, tegen dit plan gestemd. Niet omdat we tegen OV zijn, maar omdat dit plan gewoon niet goed genoeg was. Zo komt de baan niet helemaal vrij te liggen, is hij in de huidige vorm niet verrailbaar, zijn de financiën nog niet rond en wordt er te weinig rekening gehouden met mensen die op het Arenapark moeten zijn. Daar komt nog bij dat wij het onbegrijpelijk vinden dat er wel 200 miljoen is voor deze busbaan, maar dat het niet lukt om 1 miljoen te vinden om ons gewone basis openbaar vervoer in stand te houden. Nu zitten we straks met een luxe bus naar Huizen, maar is de rest van de regio onbereikbaar geworden.

Lees verder
3 november 2010

Betaalbaar wonen in Entrada (2)

Het college heeft antwoord gegeven op de art. 41 vragen van de SP over Entrada. Alles in orde, vindt het college. Er zijn 57 koopwoningen met een gemiddelde prijs van 177.000 euro en dat is onder de grens voor een sociale koopwoning.
Maar het college laat allerlei zaken buiten beschouwing, die verplicht betaald moeten worden en die de woning duurder maken. Lees hier hoe het Paul, een startend onderwijzer, zou kunnen vergaan.

Lees verder
3 november 2010

Financiële sturing zoek bij VVD wethouder

Wethouder van Osch (VVD) heeft zijn eerste begroting gepresenteerd. Het ziet er niet best uit. Natuurlijk wil de wethouder ons doen geloven dat dit komt door de forse bezuinigingen van het Rijk. De gemeenten moeten hun aandeel leveren in de grote bezuinigingen van dit nieuwe kabinet van 18 miljard. Voor de gemeenten start dit echter pas in 2012. In 2011 krijgen de gemeenten nog evenveel geld als voorheen. 
Er spelen wel 3 specifieke bezuinigingen: op de WMO, op de daklozenopvang en op het geld voor de uitkeringen die Sociale Zaken verstrekt. Deze eerste twee bezuinigingen wentelt het college rechtstreeks af op die betreffende velden zelf. De laatste bezuiniging dekt ze niet.

Lees verder
1 november 2010

Ziekenhuis en eerste hulp blijven in Hilversum

In 2006 maakte Tergooi ziekenhuizen bekend dat het ziekenhuis in Hilversum zou worden gesloopt en dat er een nieuw dagbehandelcentrum en zorghotel voor in de plaats zou komen. De eerste hulp zou gesloten worden. Zo zou van het ziekenhuis in Hilversum nog slechts een ‘Kwik-Fit’ voor kleine ingrepen overblijven. Alle grotere operaties en behandelingen en de eerste hulp zouden naar Blaricum gaan. Inmiddels zijn de plannen door druk van de SP en de Hilversumse bevolking gewijzigd. De Eerste Hulp blijft in Hilversum, net als veel andere specialisaties.

Lees verder
9 oktober 2010

Huur op Maat [4]

Gisteren was er een informatiebijeenkomst voor raadsleden over de tussenevaluatie Huur op Maat. Huur op Maat is het systeem dat alle woningen in Noord en Oost voor de maximale huurprijs worden aangeboden en dat je minder betaalt als je inkomen lager is en meer gaat betalen als je inkomen stijgt. De corporaties Dudok Wonen en de Alliantie doen mee aan dit landelijke experiment. Zij benadrukten gisteren de positieve kanten van dit systeem, die er zijn: Mensen met een laag inkomen kunnen nu ook inschrijven met een huurprijs tussen de 647 en de ruim 800 euro, dus de grotere woningen. Door de korting zijn deze woningen toch betaalbaar. Gisteren heeft de SP vooral toegelicht welke neveneffecten dit systeem heeft, waar de gemeente Hilversum over na moet denken:

Lees verder

Pagina's

U bent hier