h

Nieuws uit 2010

9 mei 2010

Bezuinigen op kinderen

Scholen voor speciaal (basis)onderwijs krijgen straks per leerling met 'rugzakje' minder geld voor de begeleiding van deze kinderen. De regering is van plan 30 miljoen euro weg te halen bij leerlingen die de extra zorg hard nodig hebben. De bezuinigingen zijn een aanloop naar de plannen die de regering heeft voor het zogenaamde 'passend onderwijs'.

Lees verder
5 mei 2010

Bestemmingsplan Tergooi Blaricum

Ook buiten Hilversum wordt rustig doorgewerkt aan de plannen om ons Ziekenhuis op te doeken. Zo wordt op 25 mei aanstaande, in de gemeenteraad van Blaricum, een stuk behandeld waarin de uitgangspunten voor de uitbreiding van het ziekenhuis in Blaricum worden vastgesteld. Op basis van die uitgangspunten wordt vervolgens het bestemmingsplan aangepast.

Lees verder
23 april 2010

Een nieuw college: Een ruk naar rechts

Afgelopen woensdag is het nieuwe Hilversumse college van D66,VVD en PvdA geïnstalleerd. Daarmee is een eind gekomen aan vier jaar links bestuur. Hilversum maakt een ruk naar rechts. Ook het collegeprogramma werd op deze avond behandeld. Alle partijen in de raad die niet in dit college zitten waren het over één ding eens: het is vaag en onduidelijk, er staat niets in waar Hilversummers iets aan hebben. Ook wij gingen in onze bijdrage aan het debat in op de leegheid van dit programma.

Lees verder
18 april 2010

Corporaties geven sociale huurwoningen aan welgestelden

Vrijdagochtend presenteerde RTL Nieuws het krantenbericht uit het Financieel Dagblad, dat bij de helft van de corporaties er geen inkomenstoets gedaan wordt bij woningtoewijzing. De nieuwe bewoner kan van het begin af aan al "scheefwonen." 
Dus ik trok in mijn FD uit mijn brievenbus (ik heb voor Sinterklaas mijn eerste krantenabonnement gevraagd! En in deze tijden moest dat het FD zijn). Daarin staat het helder beschreven hoe het zit. Bij 42% van de 233 corporaties in het land wordt er geen inkomenstoets gedaan bij de toewijzing van huurwoningen. "Die conclusie is opmerkelijk, omdat woningcorporaties zich volgens de wet moeten richten op de laagste inkomensgroepen die zelfstandig geen kans hebben op de koop- en huurmarkt."

Lees verder
10 april 2010

UMTS in de Meent - 3

Op de concept agenda voor De Discussie van 7 april in het gemeentehuis stond onder andere het beleid voor de plaatsing van telefoon masten. Dat kwam goed uit, want we hebben geen beleid waarin werd geregeld waar en onder welke voorwaarde dat soort antennes geplaatst kunnen worden. En de kwestie werd enigszins dringend vanwege de plannen om in de Hilversumse Meent een mast te plaatsen (voor eerdere stukken, zie onder aan dit bericht).

Lees verder
7 april 2010

SP betaalt deel fractievergoeding terug

In de eerste raadsvergadering van de nieuwe raad stond een voorstel voor verhoging van de fractievergoeding op de agenda. De SP pleit al sinds ze in de Hilversumse raad zit voor een verlaging van de individuele vergoeding én voor verlaging van de fractievergoeding. Tot nu toe maken onze voorstellen om dat te doen echter geen schijn van kans. Het beste resultaat dat we ooit bereikt hebben is dat één raadslid van een andere partij dan de SP een keer heeft voor gestemd bij een voorstel tot verlaging van de individuele vergoedingen. Alle andere raadsleden waren altijd tegen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier