h

Nieuws uit 2010

28 november 2010

Hilversum in 2030

De gemeenteraad gaat van start met het opstellen van een structuurvisie. Dat stelt ons voor de uitdagende vraag: Hoe ziet Hilversum er uit in 2030? En dan gaat het met name over de wegen, de natuur en de gebouwen in Hilversum. Wat hebben we nog nodig en wat hoeven we alleen maar te behouden zoals het is? In dit stukje geef ik mijn visie hierop.

Lees verder
26 november 2010

Gerommel met erfpacht

We schreven al eerder over het bouwplan Entrada. Toen gingen we in op het feit dat er helemaal geen 37% sociale woningen in dit bouwplan van 5 torens voor het station zitten. 

Hier gaan we in op de constructie met erfpacht. Het college is er namelijk trots op dat door de introductie van erfpacht op dit plan, de woningen goedkoper zouden zijn, dan gewone koopwoningen. Maar de berekening van deze vergelijking rammelt aan alle kanten.

Lees verder
26 november 2010

Dossier Entrada: Belofte maakt schuld

Afgelopen woensdag, 24 november, hebben we het college in de raadsvergadering om zogenaamde 'nadere inlichtingen' gevraagd met betrekking tot de veel te hoge prijzen van woningen in het Entrada plan. De eerdere schriftelijke antwoorden van het college riepen namelijk meer vragen op dan dat ze beantwoorde.

Lees verder
19 november 2010

Verslag van de Ledenvergadering

19 oktober 2010 was er een goed bezochte Algemene Leden Vergadering van de SP in Luno Kitchen in Hilversum. De leden gaven hun goedkeuring aan het jaarplan 2010-2011, een nieuw bestuur, de begroting en spraken met het bestuur over het concept programma van de SP voor de provinciale staten verkiezingen in 2011.

Lees verder
18 november 2010

Raad en college leveren niets in!

Tijdens de behandeling van de begroting van 2011 bleek dat er flink wordt bezuinigd op de WMO en andere zaken. Bezuinigingen die juist de Hilversummers die het al niet makkelijk hebben keihard gaan raken. Daarover is meer te lezen in de andere artikelen over de begroting (zie hieronder) op deze site.

Lees verder
18 november 2010

Algemene beschouwingen

Vorige week is de begroting voor 20111 behandeld in de gemeenteraad. De SP kon zich absoluut niet vinden in de voorstellen. Het rechtse college kiest er voor om te bezuinigen op de WMO en extra geld uit te geven voor het aannemen van personeel.

Hieronder het verhaal dat wij daarover hielden in de raad:

Lees verder

Pagina's

U bent hier