h

Nieuws uit 2015

10 mei 2015

Geen Half Loon voor Heel Werk!

De SP-Hilversum steunt Young & United. Een beweging van werkende jongeren tussen de 17 & 23 jaar die strijdt voor volwassen loon vanaf 18 jaar en meer vaste banen waar je van kunt leven. Om de actie aandacht te geven deelden we de flyers Geen Half Loon voor Heel Werk uit.Lees verder
6 mei 2015

VOLKSPETITIE RED DE ZORG. TEKEN NU!

Deze regering bezuinigt miljarden op de zorg. Terwijl verzorgingshuizen sluiten en ouderen langer thuis moeten blijven wonen, bezuinigt de regering op de zorg thuis. Honderdduizenden mensen die zorg nodig hebben omdat ze ouder worden, psychische problemen of een handicap hebben, raken deze zorg kwijt. Tienduizenden mensen die in de zorg werken, verliezen hun baan of hun inkomen. De vakbonden FNV en CNV zorg en welzijn gesteund door de SP en anderen  roepen de regering daarom, middels een volkspetitie, op om de afbraak van de zorg nu te stoppen! Wat u kan doen? Laat uw stem horen en teken hier de volkspetitie!

Lees verder
18 maart 2015

Zorg om Zorg: Jeugdzorg

Foto: sp

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Een belangrijke taak die we buitengewoon serieus moeten nemen. Zaken rondom feiten en aannames en privacy waarborgen alsook werkwijzen en moeten op orde zijn. Zeker omdat zaken van belang kunnen zijn bij de rechter en beslissingen op basis van rapporten van bureau jeugdzorg diep ingrijpen in gezinnen. Een rapport van het CPB geeft echter aan dat er reden is voor zorg.

Lees verder
15 maart 2015

SP MKB en leegstandstour

Donderdag 12 maart was Marnix Bruggeman SP- Noord Holland Statenlid op bezoek in Hilversum. Hij bezocht kleine ondernemers en bekeek binnenstedelijke ontwikkelingen en leegstand. Bekijk het fotoverslag en lees de tips en adviezen!

Lees verder
15 maart 2015

SP-Hilversum opent meldpunt huur te duur

Foto: sp / SP Breda

In twee jaar tijd zijn de huurprijzen met bijna 10% gemiddeld gestegen. Dit is het gevolg van kabinetsbeleid zoals de verhuurdersheffing en de inkomensafhankelijke huurverhoging. Op 1 juli zullen huurders weer geconfronteerd worden met een huurverhoging.De SP krijgt steeds meer signalen dat de inkomensafhankelijke huurverhoging tot betalingsproblemen leidt bij huurders. Het kabinet weigert deze geluiden serieus te nemen. Daarom roepen wij alle huurders voor wie de huur te duur is op dit te melden.

Lees verder
15 maart 2015

Sloop verloederde panden aan Huygensstraat gestart

In december ontdekten de jongeren van ROOD  verloederde en onveilige leegstaande panden in de Geuzenbuurt. Zij zette daarom de actie: Schoon, heel en veilig? Wij dachten van niet! op.  Ze mailden de gemeente en de vroegen de raadfsractie van de SP of zij ook iets konden ondernemen.  De raadsfractie stelde daarop schriftelijke vragen. De wethouder beloofde de zaak nog eens te bespreken met de eigenaren. De officiële antwoorden moeten nog komen maar duidelijk is wel dat de sloop van de verloederde panden aan de Huygensstraat inmiddels gestart is. Goed nieuws voor de Geuzenbuurt dus!

Lees verder

Pagina's

U bent hier