h

Nieuws uit 2015

9 maart 2015

Provinciebestuur serveert Fietsersbond Hilversum af. Steun SP Fietsersbond.

In november 2014 stuurde de fietsersbond Hilversum een brandbrief naar de Provinciale Staten van Noord Holland. De oversteek voor wandelaars en fietsers op de Franse Kampweg (N236) is onveilig! De bond deed enkele voorstellen en wachtte op een reactie.Lees verder
9 maart 2015

burgerinitiatief parlementaire enquete invoering euro

Foto: Sp / Sp

Hoe kan het dat regeringsleiders in 1991 een beslissing namen over een gemeenschappelijke munt tegen deskundig advies in? Wie is verantwoordelijk voor de invoering van een munt die in het leven gehouden moet worden ten koste van grote werkloosheid en armoede en op ondemocratische wijze? De euro was een slecht idee, zo heeft de SP van het begin af duidelijk gemaakt. De SP krijgt helaas steeds meer gelijk. Als econoom steunt Arjo Klamer het burgerinitiatief. Wie volgt?

Lees verder
8 maart 2015

Maatschappelijke opvang in het gooi. Tekort aan plekken en begeleiding

Hoe de samenleving omgaat met kwetsbare mensen geeft de mate van beschaving aan. Al jaren geeft de SP-Hilversum aan dat de crisisopvang een tekort aan plekken heeft. Het duurde even voordat dit toegegeven werd maar in december 2014 was het zover.Lees verder
8 maart 2015

Mantelzorg Zorg voor elkaar!

Foto: SP / sp

In het coalitieakkoord hebben we (SP/D66/VVD en het CDA) met elkaar afgesproken dat mantelzorgers en mantelzorgondersteuning extra aandacht krijgt. Niet alleen de oudere mantelzorgers maar juist ook de jongeren! De eerste stappen om dit te realiseren zijn gezet. Besloten is het mantelzorgcompliment te behouden, extra informatie en advies te verstrekken over de ondersteuning die de gemeente kan bieden op het gebied van zorg voor elkaar en de afspraak dat de gemeente zelf een mantelzorgvriendelijke organisatie wordt! We zijn op weg en we zijn ervan overtuigd dat met wat hulp van de gemeente mantelzorgers heel veel kunnen betekennen veel voor hun naasten.

Lees verder
3 maart 2015

1500 Banen voor mensen met een arbeidsbeperking

Wethouder Klamer maakt afspraken. In tien jaar tijd 1462 banen in de regio Gooi en Vechtstreek voor mensen met een arbeidsbeperking.’ Dat is de afspraak die wethouder Klamer gemaakt heeft met werkgevers-, werknemers- en onderwijsorganisaties, UWV en regiogemeenten.Lees verder

Pagina's

U bent hier