h

Foto: Daniël de Wit / SP-Noord-Holland

Welkom! De SP is de meest actieve partij van Hilversum. Wij zijn actief op straat, in de raad en in het college. Wij strijden voor menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Doe ook mee!


31 oktober 2006

De route naar het Mediapark

In Hilversum is de bereikbaarheid een groot probleem. In de gemeenteraad wordt dan ook vaak over dit onderwerp gesproken. Vaak gaat het daarbij om het Mediapark. Er worden miljoenen gestopt in meer asfalt, en er worden allerlei plannen bedacht om mensen per fiets of openbaar vervoer naar het Mediapark te laten komen. Vervoersmanagement heet dat. Wij hebben de wethouder al vaker gevraagd wat dat nou precies oplevert. Welke afspraken worden er nou met bedrijven gemaakt om het gebruik van het OV te bevorderen? Daar komen wel antwoorden op, maar helemaal helder wordt het nooit. Per toeval bleek vandaag dat het blijkbaar nog niet overal goed gaat.

Lees verder
31 oktober 2006

Gemeentelijke herindeling we zullen doorgaan...

Gedeputeerde Moens van de provincie Noord Holland organiseert op 1 november een informatieavond over gemeentelijke herindeling. De raadsleden van alle gemeentes in het Gooi zijn voor deze avond uitgenodigd. Wij worden er zo langzamerhand een beetje moe van.

Lees verder
16 oktober 2006

Goedkoper naar de Meent?

 Tijdens de commisie Verkeer en Buurt van deze maand kwam verkeerswethouder Boog met hoopvol nieuws. In het collegeprogramma is afgesproken dat er zal worden gekeken of het aantal strippen dat inwoners van de Hilversumse Meent kwijt zijn om per bus naar het centrum van Hilversum te komen niet wat minder kan. De wethouder liet weten dat zijn gesprekken met Connexxion daarover op niets zijn uitgelopen. Daar heeft de wethouder het echter niet bij laten zitten. Vanuit de gedachte “beloofd is beloofd”, heeft de wethouder Connexxion vervolgens gevraagd wat het zou kosten als de gemeente zelf een deel van de kosten voor zijn rekening zou nemen. Connexxion is aan het rekenen geslagen en de wethouder wacht op antwoord.

Lees verder
16 oktober 2006

De rol van het openbaar vervoer in Hilversum

Deze week was er in de commissie Verkeer en Buurt een discussie over gratis Openbaar Vervoer. Naar aanleiding van de afspraken in het collegeprogramma had wethouder Boog een discussienota geschreven op basis waarvan de commissie kan praten over nut en noodzaak. De SP vond dat de wethouder zich niet erg ambitieus had getoond in die nota. Het ging vooral over wat er allemaal niet kon en hoevel geld dat wel niet zou kosten. Al met al ontstond er overigens een goede discussie waarin allerlei partijen met hun ambities met betrekking tot dit onderwerp duidelijk konden maken. Nogal wat partijen vonden dat je wel eerst keuzes moest maken. Gratis openbaar vervoer wordt door hen vooral als een middel gezien en niet als een doel. Dat laatste vinden wij ook, maar daarmee is niet gezegd dat er strikte keuze gemaakt moeten worden. Gratis openbaar vervoer kan best meerdere doelen dienen.

Lees verder
8 oktober 2006

SP niet blij met sloopplannen Hendrik Smitstraat

 In Plan Noord, dat de gemeenteraad onlangs vaststelde voor dit gebied, is er geen sprake van sloop van deze woningen. Logisch, want de huurders wonen er naar tevredenheid en de bouwtechnische staat van de woningen is goed te noemen.

Lees verder
8 oktober 2006

SP stemt voor verordening WMO

De SP heeft afgelopen woensdag, na een tumultueus verlopen debat, ingestemd met de nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning. De steun aan de verordening kon worden gegeven omdat – op initiatief van de SP – met coalitiepartijen PvdA, CDA en D66 een akkoord was bereikt over beperking van de eigen bijdrage en waarborging van het recht op een individuele voorziening (beperking van de werking van de primaten). Daarnaast werd ook een derde motie van de SP, die jong gehandicapten het recht geeft op woningaanpassingen wanneer ze voor het eerst uit huis gaan, door de Raad aangenomen.

Lees verder
22 september 2006

SP stelt vragen over basisonderwijs

De fractie van de SP heeft het College van B&W afgelopen week schriftelijke vragen gesteld over de wachtlijsten die Hilversumse basisscholen hanteren. In de Gooi en Eembode verscheen onlangs een artikel onder de kop 'groeiend probleem wachtlijsten scholen'. De wethouder en diverse ambtenaren doen in dit artikel enkele uitspraken die voor de SP fractie niet onmiddellijk met elkaar te rijmen zijn. Vandaar dat de fractie enkele vragen stelde aan het College.

Lees verder
19 september 2006

De onbegrijpelijke VVD

Afgelopen week was er een vergadering van de commissie Welzijn. Daar kwamen onder andere de plannen van het college rond reïntegratie aan de orde. Inhoudelijk kunt u over die plannen hier meer lezen. De SP wethouder kreeg complimenten van de gehele commissie over de manier waarop zij de reïntegratie nu ter hand wil nemen. Er wordt kort gezegd gekozen voor een model waarin de kans op een echte baan voor mensen flink toeneemt. Dit in tegenstelling tot het model dat tot nu toe werd gehanteerd waarin zo laag mogelijke kosten centraal stonden.

Lees verder
12 september 2006

"Links is een zegen voor Hilversum"

Bovenstaande uitspraak is afkomstig van Leon Bobbe, directeur van Dudok wonen. Hij deed die uitspraak afgelopen week tijdens een landelijke themabijeenkomst van directeuren van woningbouwcorporaties en sociaal democratische wethouders . Moeten we daar nou blij mee zijn?

Lees verder
31 augustus 2006

College kiest voor echte reintegratie

Er is binnen en buiten de gemeenteraad de afgelopen maanden veel gesproken over reïntegratie. Hilversum hanteerde een model waarbij veel mensen die aanspraak maakten op bijstand terechtkwamen bij Euroflex. Daar moesten ze dan werken en kregen ze begeleiding bij het zoeken naar een nieuwe baan. In de praktijk kwam het er op neer dat ze vooral moesten werken. De begeleiding was slecht geregeld. Als klap op de vuurpijl waren er de afgelopen periode ook nog eens veel klachten over de arbeidsomstandigheden bij Euroflex. Om het verhaal helemaal af te maken bleek ook nog eens dat het aantal mensen dat via Euroflex een reguliere baan vond was bijzonder laag.

Lees verder

Pagina's