h

Welkom! De SP is de meest actieve partij van Hilversum. 

Wij zijn actief op straat én in de raad. Wij strijden voor menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Doe ook mee!


29 april 2007

Economische visie te beperkt

In welke bedrijfssectoren willen we als Hilversum graag sterk zijn? Hoe kunnen de sterke kanten van ons dorp zo goed mogelijk benut worden ten bate van alle Hilversummers? En wat moet de gemeente daar dan voor doen? Om dat soort vragen in de toekomst goed te kunnen beantwoorden heeft het College van B&W de Economische visie 2007-2020 opgesteld. De drie speerpunten van de Hilversumse economie worden wat het College betreft Media, Zorg en Toerisme. Vooral het speerpunt zorg gaf voor de SP aanleiding tot discussie. Het is immers nog maar een paar weken geleden dat duidelijk werd dat zowel de eerste hulppost als de langdurige ziekenhuiszorg uit Hilversum zullen verdwijnen. Marktwerking, de fusie tussen twee ziekenhuizen, leidt dus tot verschraling van de zorg voor alle Hilversummers. Een pijnlijke ontwikkeling, waar de SP zeer ontevreden over is. En nu kondigde het College aan in te gaan zetten op zorg als economisch speerpunt.

Lees verder
27 april 2007

Bloemen en lintjes

Vanmorgen ben ik de fiets gestapt, samen met hoofd Communicatie, om de bloemen te bezorgen bij de meneer en mevrouw in Loosdrecht. U weet wel, het bejaarde echtpaar, waarvan de gemeente het bezwaarschrift op een parkeerboete verkeerd heeft behandeld. Daardoor hebben we dit echtpaar slecht behandeld. Het was op meerdere radio-zenders en stond in allerlei kranten.

Lees verder
25 april 2007

SP en PvdA wachten pardon niet af

Een van de positieve punten uit het nieuwe regeerakkoord is de aankondiging van een pardonregeling voor de zogenaamde '26.000'. Het gaat om mensen die hier al sinds 2001 zijn en die geen crimineel verleden hebben.

Lees verder
24 april 2007

Antireclame en vrije plakplaatsen

In de commissie verkeer en buurt van gisteren stond het onderwerp buitenreclame op de agenda. Waarom dat in Verkeer en Buurt moet en niet in Economie, dat snappen wij ook niet, maar dat maakt verder niet zo veel uit. Wethouder Rensen (want die gaat er over) had ons een uitgebreid verhaal gestuurd over muppies, urban screens en vrije plakplaatsen. Het stuk gaf een goed inzicht in wat er in Hilversum allemaal aan reclame middelen wordt gebruikt en welk beleid we daarin voeren. Wat wij als SP vooral van belang vonden, waren twee onderwerpen. Wildplakken, daar hebben we op deze site al eerder over geschreven, en een meer principiële vraag over reclame.

Lees verder
22 april 2007

De SP Hilversum een jaar later

De SP zit nu een jaar in het college van Hilversum. Tijd om eens terug te kijken op dat jaar om te zien wat er van de plannen van de SP terecht is gekomen. 
In de college onderhandelingen zijn een aantal voor de SP belangrijke punten uitstekend uit de verf gekomen. Armoedebestrijding en opkomen voor de minst draagkrachtige zijn belangrijke thema’s geworden in het collegeprogramma voor de periode 2006-2010. Ook het fietsbeleid en openbaar vervoer hebben een belangrijke plek gekregen. Voor wat betreft woningbouw is er een ondergrens van 37% sociale woningbouw afgesproken.

Lees verder
21 april 2007

Re-integratie, een jaar later

De oogst van 1 jaar:
re-integratieaanpak effectiever en prettiger!

Ik ben nu een jaar wethouder Sociale Zaken. Het “weer aan het werk helpen” van mensen in de bijstand, re-integreren genaamd, vind ik zeer belangrijk. In een jaar tijd is de hele aanpak van re-integratie omgegooid.

Lees verder
19 april 2007

Een opgeknapt zwembad

Wethouder Rensen wil extra geld uittrekken voor het opknappen van het zwembad in Liebergen. Afgesproken was al dat de gemeente er 1 miljoen in ging stoppen. Wethouder Rensen is tot de conclusie gekomen dat dat onvoldoende is. Hij denkt dat er 2,5 miljoen nodig is om het zwembad weer enige tientallen jaren mee te laten gaan. En dan gaat het nog maar over een “gewone” opknapbeurt. De SP heeft geen probleem met het opknappen van het zwembad, maar 2,5 miljoen is veel geld. Voor dat geld willen wij dan wel dat de Hilversummers er ook echt van profiteren. Wij pleiten er dan ook voor dat er een garantie komt dat de tarieven de komende jaren niet omhoog gaan. Het kan wat ons betreft niet zo zijn dat de gebruikers van het zwembad straks de rekening gepresenteerd krijgen voor een opknapbeurt die al van hun belastingcenten is betaald.

Lees verder
16 april 2007

Een dagje Geuzenbuurt

Afgelopen zaterdag waren we in de Geuzenbuurt om de bewoners daar te vragen hoe zij dachten over de voorgenomen sluiting van buurthuis de Geus. We waren daar met vijf SP-ers en hebben van 13.00 tot 16.00 uur door de buurt gelopen en huis-aan-huis aangebeld. Wie niet thuis was, kreeg een kaartje in de bus. In totaal hebben alleen al die dag zo’n honderd mensen onze enquete ingevuld. Via onze website komen nog steeds ingevulde formulieren binnen van de mensen die niet thuis waren.

Lees verder
15 april 2007

wonen op crailo

De provincie is bezig met de ontwikkeling van het gebied Crailo, zeg maar het terrein van het voormalige asielzoekerscentrum. Probleem is dat er bij dat gebied minstens vier grote partijen betrokken zijn. De gemeentes Laren, Bussum en Hilversum en het Goois Natuurreservaat. Geen gemakkelijke opgave. Dat is ook de reden waarom de provincie de ontwikkeling ter hand heeft genomen, de gemeentes kwamen er onderling gewoon niet uit. Wethouder Meuwissen heeft daar de afgelopen periode een voor de SP belangrijk punt binnen gehaald.

Lees verder
14 april 2007

Wethouder: "Ziekenhuis is niet meer rendabel"

Vorige week liet ziekenhuis TerGooi weten dat het ziekenhuisdeel en de eerste hulp in Hilversum dicht gaan, ze verhuizen naar Blaricum. In Hilversum blijft dan alleen nog de polikliniek.
Die hele operatie wordt ons nog verkocht als een mazzeltje ook. Want, zo is de redenering, poliklinische behandelingen zijn een groeimarkt, ziekenhuisopnames zijn dat niet. We mogen dus blij zijn dat dat naar Blaricum gaat. Zodra de woorden ziekenhuis en groeimarkt in één zin worden gebruikt, word ik een beetje zenuwachtig. Dat draait meestal uit op een economische benadering van de zorg. En daar is nog nooit iemand beter van geworden. De zorg is geen markt, het gaat toch zeker niet om de vraag of het economisch rendabel is om mensen beter te maken?

Lees verder

Pagina's