h

Foto: Daniël de Wit / SP-Noord-Holland

Welkom! De SP is de meest actieve partij van Hilversum. Wij zijn actief op straat, in de raad en in het college. Wij strijden voor menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Doe ook mee!


19 december 2006

OV in Hilversum

Het openbaar vervoer in Hilversum staat de laatste maanden volop in de politieke belangstelling. Wat de SP betreft werd dat tijd ook, te veel geld en aandacht is de laatste jaren besteed aan het autoverkeer. Ook het OV verdient wat ons betreft een impuls. Laten we met het beste nieuws beginnen. Wethouder Boog heeft Connexxion gevraagd of de prijs voor de bus van de Hilversumse Meent naar Hilversum niet wat minder kan. Bewoners van dat deel van Hilversum zijn nl. wel heel onvoordelig uit. Connexxion heeft laten weten dat dat kan, maar dat kost de gemeente dan wel een kleine 40.000 euro. In de vergadering van de commissie verkeer en buurt van afgelopen week heeft de wethouder laten weten dat hij het college gaat voorstellen op dat aanbod in te gaan.

Lees verder
14 december 2006

SP niet blij met WMO, maar stemt in met uitvoering

Deze week is in de commissie welzijn gesproken over de beleidsregels voor de WMO. Dat was de laatste van een serie besluiten die nodig waren om de Wet Maatschappelijke Ondersteuning per 1 januari in te kunnen voeren. Het is een wet waar de SP zeker niet blij mee is. Het is een wet die volgens ons geen ander doel heeft dan het doorvoeren van een bezuiniging op zorg en welzijn. In het kort komt het er op neer dat taken die vroeger door het rijk werden uitgevoerd, nu door de gemeente moeten worden gedaan. De gemeente krijgt daar echter wel mindergeld voor dan het rijk nodig had. Dat kan volgens ons dan ook niet goed gaan. In de 2e kamer heeft de SP dan ook tegen deze wet gestemd. Hij is echter door een kamermeerderheid aangenomen. In Hilversum hebben we nu dus ook met deze wet te maken, of we dat nou leuk vinden of niet. Daarom hebben wij ons hier vanaf het begin op het standpunt gesteld dat we dan maar moeten proberen om er het beste van te maken, om de problemen die gebruikers van bijvoorbeeld huishoudelijke zorg, rolstoelen en andere voorzieningen te wachten staan zoveel mogelijk te beperken.

Lees verder
12 december 2006

Gemeentelijke herindeling

De gemeenteraad van Hilversum heeft inmiddels een uitspraak gedaan over gemeentelijke herindeling in het Gooi. Die uitspraak komt er op neer dat de gemeente Hilversum denkt dat herindeling in het Gooi nuttig kan zijn, maar dan vooral voor andere gemeentes. Voor sommige partijen speelt ook nog de wens om op termijn tot bijvoorbeeld één grote gemeente (Gooistad) te komen.

Lees verder
25 november 2006

Vijfentwintig

De SP heeft afgelopen woensdag 25 zetels gehaald in de Tweede Kamer. Een enorme overwinning die laat zien dat enorm veel mensen vinden dat het echt tijd wordt voor een beter en socialer Nederland. Op 3 maart 2006 is een betere Nederland in Hilversum begonnen, nu hebben de kiezers laten weten dat dat ook in de rest van het land hoog tijd wordt! Meer informatie over de winst van de SP kunt u lezen opwww.sp.nl.

Lees verder
21 november 2006

Linksaf!

Gisteravond stond één van de eerste maatregelen uit het IBP op de agenda voor de commissie Verkeer en Buurt. Het ging om het instellen van een linksafverbod op de kruising J. Geradtsweg / J.v.Campenlaan. Het was een drukke avond: tientallen bewoners uit de achterliggende wijken hadden de moeite genomen om naar het raadhuis te komen om ons te laten weten hoe zij tegen het plan aankeken.

Lees verder
12 november 2006

Afscheid bleek geen afscheid

Jarenlang heeft Sjef Veen (78) trouw elke maand de Tribunes in de hem toegewezen wijk bezorgd. Het werd hem te veel. Omdat hij veel tijd doorbrengt bij zijn vriendin (ook SP-lid) in Bussum, waar wij ook met hem hadden afgesproken.

Lees verder
11 november 2006

Prinsjesdag

Afgelopen week is de begroting voor volgend jaar in de gemeenteraad besproken. Het was zeg maar prinsjesdag voor de gemeente Hilversum. De behandeling strekte zich over twee avonden uit en wij vonden het wel een beetje spannend. Het was tenslotte de eerste begroting met de SP in het college en ook nog eens een SP wethouder op financieën. We waren dan ook voorbereid op flink wat politiek vuurwerk. Er waren dan ook veel vragen en opmerkingen van verschillende partijen. Maar, uiteindelijk kon de hele raad zich in de begroting vinden en die is dus unaniem aangenomen. Voor zover wij konden nagaan was dat in de geschiedenis van Hilversum nog nooit gebeurd. Een enorm compliment voor dit college en natuurlijk voor de wethouder van financieën, SP-er Karin Walters.

Lees verder
31 oktober 2006

De route naar het Mediapark

In Hilversum is de bereikbaarheid een groot probleem. In de gemeenteraad wordt dan ook vaak over dit onderwerp gesproken. Vaak gaat het daarbij om het Mediapark. Er worden miljoenen gestopt in meer asfalt, en er worden allerlei plannen bedacht om mensen per fiets of openbaar vervoer naar het Mediapark te laten komen. Vervoersmanagement heet dat. Wij hebben de wethouder al vaker gevraagd wat dat nou precies oplevert. Welke afspraken worden er nou met bedrijven gemaakt om het gebruik van het OV te bevorderen? Daar komen wel antwoorden op, maar helemaal helder wordt het nooit. Per toeval bleek vandaag dat het blijkbaar nog niet overal goed gaat.

Lees verder
31 oktober 2006

Gemeentelijke herindeling we zullen doorgaan...

Gedeputeerde Moens van de provincie Noord Holland organiseert op 1 november een informatieavond over gemeentelijke herindeling. De raadsleden van alle gemeentes in het Gooi zijn voor deze avond uitgenodigd. Wij worden er zo langzamerhand een beetje moe van.

Lees verder
16 oktober 2006

Goedkoper naar de Meent?

 Tijdens de commisie Verkeer en Buurt van deze maand kwam verkeerswethouder Boog met hoopvol nieuws. In het collegeprogramma is afgesproken dat er zal worden gekeken of het aantal strippen dat inwoners van de Hilversumse Meent kwijt zijn om per bus naar het centrum van Hilversum te komen niet wat minder kan. De wethouder liet weten dat zijn gesprekken met Connexxion daarover op niets zijn uitgelopen. Daar heeft de wethouder het echter niet bij laten zitten. Vanuit de gedachte “beloofd is beloofd”, heeft de wethouder Connexxion vervolgens gevraagd wat het zou kosten als de gemeente zelf een deel van de kosten voor zijn rekening zou nemen. Connexxion is aan het rekenen geslagen en de wethouder wacht op antwoord.

Lees verder

Pagina's