h

Welkom! De SP is de meest actieve partij van Hilversum. 

Wij zijn actief op straat én in de raad. Wij strijden voor menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Doe ook mee!


9 april 2007

De verleiding

 In het collegeprogramma staat dat dit college kiest voor een sociaal en solidair Hilversum en dat er extra wordt ingezet op de ondersteuning van de kwetsbaren in Hilversum. Afgelopen week heeft het college alweer duidelijk gemaakt dat dat geen loze belofte is.

Lees verder
7 april 2007

Ziekenhuis Hilversum

Het Tergooi ziekenhuis heeft deze week laten weten dat ze een aantal van hun taken gaan 'herschikken'. Het komt er op neer dat er in Hilversum geen ziekenhuis meer zal zijn waar mensen meerdere dagen kunnen verblijven. Ook de spoedeisende hulp gaat naar Blaricum. In Hilversum blijft dan alleen een polikliniek open.

Lees verder
6 april 2007

Diervriendelijk schoonmaken

De SP zet zich landelijk en lokaal onder andere in voor het welzijn van dieren. Onze 2e kamer fractie heeft een poosje geleden de lokale afdelingen gevraagd om eens te kijken hoe het zit met het gebruik van schoonmaakmiddelen in gemeentelijke panden. De SP zou graag willen dat gebruik wordt gemaakt van proefdiervrije schoonmaakmiddelen. Wij hadden eerlijk gezegd geen idee hoe dat zat of wie van de wethouders er eigenlijk over ging . Op zo’n moment is een “eigen” wethouder altijd handig. Wij hebben Karin Walters ergens tijdens de koffie eens gevraagd of zij er iets van wist. Ze zou er naar gaan kijken. Als mensen tegen je zeggen dat ze er wel eens naar gaan kijken, of dat ze het meenemen, nou dan weet je het wel. Meestal verdwijnt het dan ergens in een bureaulade. Zo niet bij wethouder Karin Walters.

Lees verder
4 april 2007

IBP informatieavonden het was stil aan de overkant...

Afgelopen week waren er vier avonden om bewoners in de omgeving van de Johannes Gerardtsweg te informeren over een aantal maatregelen als gevolg van het Integraal Bereikbaarheids Plan (IBP) die het komende jaar worden uitgevoerd. Het waren druk bezochte avonden met vaak heftige discussies. De SP is bij iedere avond aanwezig geweest. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden om te horen hoe omwonenden tegen de plannen aankijken, maar ook om te zien of die avonden er toe leiden dat er betere plannen komen.

Lees verder
4 april 2007

De Geus sluiten, wat vindt u er van?

Eind januari schreven wij over de plannen van de gemeente om buurthuis de Geus te sluiten, samen met twee andere buurthuizen in die buurt. De SP vindt dat nog steeds een slecht plan. Daarom zullen we op zaterdagmiddag 14 april aan bewoners in de buurt gaan vragen wat die er nou eigenlijk van vinden.

Lees verder
3 april 2007

Thuiszorg is geen schoonmaakklusje

Afgelopen week werd bekend dat de Thuiszorg Gooi en Vechtstreek (TGV) wil gaan samenwerken met ISS Hospital Services. De naam zegt het al, TGV verzorgt de thuiszorg in Hilversum en omgeving. Juist rond die thuiszorg heeft de SP, maar ook wethouder Hammer, het afgelopen jaar veel gedaan om er voor te zorgen dat met de invoering van de WMO begin dit jaar, geen problemen zouden ontstaan. Niet voor de mensen die thuiszorg krijgen, maar ook niet voor de medewerkers van de thuiszorg instellingen. In Hilversum gaat het dan ook redelijk goed als je het afzet tegen de verhalen uit de rest van het land. Door de samenwerking van TGV met ISS kan dat wel eens anders worden. De SP maakt zich daar ongerust over en heeft de wethouder dan ook een aantal schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder
2 april 2007

Bezwaar maken? Dat is dan 900 euro graag

De buurtgroep Behoud Zuiderkerk wil alles uit de kast halen om de ontwikkeling op het terrein waar nu de Zuiderkerk staat tegen te houden. (Over die plannen en ons standpunt daarover kunt uhier meer lezen). Of je dat bouwplan nou een goed idee vindt of niet, bezwaar maken is natuurlijk hun goed recht. Ze zijn daarbij wel op een pijnlijk probleem gestuit. Als je die plannen goed wil bestuderen, kost dat geld. Veel geld.

Lees verder
1 april 2007

Een duurzame week

De SP fractie probeert klimaatbeleid en andere milieuaspecten al geruime tijd op de gemeentelijke agenda te krijgen. Zo hebben we al een aantal keren vragen gesteld over het feit dat Hilversum geen eigen klimaatbeleid heeft, iets wat de SP toch een belangrijk gemis vindt. De laatste keer dat we de verantwoordelijke wethouder (Meuwissen) daarover hadden gesproken was aan het begin van deze week in de commissie verkeer en buurt. Wij vroegen hem daar om een visie op het Hilversumse klimaatbeleid te ontwikkelen. Die visie kan dan ten grondslag liggen aan verder beleid. De wethouder heeft ons toegezegd dat hij, als eerste stap, in ieder geval de mogelijkheden wel eens op een rijtje wilde zetten. Daar waren we erg blij mee. Het was ons nog niet eerder gelukt om de wethouder te overtuigen van het feit dat een dergelijk beleid van groot belang is. Eerlijk is eerlijk, wij denken dat de wethouder het zelf ook wel graag wil, maar hij heeft het geld en de mensen niet om het voor elkaar te krijgen. En die ruimte moet de raad hem natuurlijk geven.

Lees verder
17 maart 2007

TV Hilversum moet blijven!

De gemeente Hilversum moet subsidie blijven geven aan de lokale omroep, dit is althans de mening van de SP en de PvdA. Hier zijn nogal wat redenen voor aan te voeren. Allereerst verzorgt de lokale omroep een informatievoorziening van de gebeurtenissen en discussies in u en onze straat, buurt en wijk. Dit is zeker in een tijd, waarin lang niet iedereen (helaas) de krant meer leest heel hard nodig. Op een eenvoudige manier kunnen de maatschappelijke en politieke discussies van Hilversum in de huiskamer gebracht worden. Dat lijkt ons een welkome aanvulling op de huidige dag- en weekbladen, zoals de Gooi- en Eemlander en de Gooi- en Eembode.

Lees verder
14 maart 2007

Stop de herkeuringen!

Demonstratie 21 maart 11.30 tot 14.00 Den Haag

Om de stilte rond de herbeoordelingen van WAO-ers te doorbreken en te wijzen op de financiële slachting onder WAO-ers, is door een groot aantal landelijke belangenbehartigers het actiecomité “Stop de Herkeuringen” opgericht.

Lees verder

Pagina's