h

Welkom! De SP is de meest actieve partij van Hilversum. 

Wij zijn actief op straat én in de raad. Wij strijden voor menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Doe ook mee!

 

2 april 2007

Bezwaar maken? Dat is dan 900 euro graag

De buurtgroep Behoud Zuiderkerk wil alles uit de kast halen om de ontwikkeling op het terrein waar nu de Zuiderkerk staat tegen te houden. (Over die plannen en ons standpunt daarover kunt uhier meer lezen). Of je dat bouwplan nou een goed idee vindt of niet, bezwaar maken is natuurlijk hun goed recht. Ze zijn daarbij wel op een pijnlijk probleem gestuit. Als je die plannen goed wil bestuderen, kost dat geld. Veel geld.

Lees verder
1 april 2007

Een duurzame week

De SP fractie probeert klimaatbeleid en andere milieuaspecten al geruime tijd op de gemeentelijke agenda te krijgen. Zo hebben we al een aantal keren vragen gesteld over het feit dat Hilversum geen eigen klimaatbeleid heeft, iets wat de SP toch een belangrijk gemis vindt. De laatste keer dat we de verantwoordelijke wethouder (Meuwissen) daarover hadden gesproken was aan het begin van deze week in de commissie verkeer en buurt. Wij vroegen hem daar om een visie op het Hilversumse klimaatbeleid te ontwikkelen. Die visie kan dan ten grondslag liggen aan verder beleid. De wethouder heeft ons toegezegd dat hij, als eerste stap, in ieder geval de mogelijkheden wel eens op een rijtje wilde zetten. Daar waren we erg blij mee. Het was ons nog niet eerder gelukt om de wethouder te overtuigen van het feit dat een dergelijk beleid van groot belang is. Eerlijk is eerlijk, wij denken dat de wethouder het zelf ook wel graag wil, maar hij heeft het geld en de mensen niet om het voor elkaar te krijgen. En die ruimte moet de raad hem natuurlijk geven.

Lees verder
17 maart 2007

TV Hilversum moet blijven!

De gemeente Hilversum moet subsidie blijven geven aan de lokale omroep, dit is althans de mening van de SP en de PvdA. Hier zijn nogal wat redenen voor aan te voeren. Allereerst verzorgt de lokale omroep een informatievoorziening van de gebeurtenissen en discussies in u en onze straat, buurt en wijk. Dit is zeker in een tijd, waarin lang niet iedereen (helaas) de krant meer leest heel hard nodig. Op een eenvoudige manier kunnen de maatschappelijke en politieke discussies van Hilversum in de huiskamer gebracht worden. Dat lijkt ons een welkome aanvulling op de huidige dag- en weekbladen, zoals de Gooi- en Eemlander en de Gooi- en Eembode.

Lees verder
14 maart 2007

Stop de herkeuringen!

Demonstratie 21 maart 11.30 tot 14.00 Den Haag

Om de stilte rond de herbeoordelingen van WAO-ers te doorbreken en te wijzen op de financiële slachting onder WAO-ers, is door een groot aantal landelijke belangenbehartigers het actiecomité “Stop de Herkeuringen” opgericht.

Lees verder
13 maart 2007

Wij willen nog steeds spelen!

Half januari heeft de SP Hilversum vragen gesteld aan wethouder Hammer over en speelplek aan de Charlie Tooropstraat, bij de Diependaalselaan. Daarover kunt u hier meer lezen. Om kort te gaan kwam het er op neer dat de wethouder ook vond dat die speelplek er moest komen, maar ja, dat zou volgens de planning pas gebeuren als heel plan Diependaal klaar is. En dat kan nog wel even duren.

Lees verder
11 maart 2007

Inburgeren: Wie wil, die mag!

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad een nieuwe inburgeringsverordening aangenomen. Dat was nodig nadat ex-minister Verdonk met haar nieuwe Wet Inburgering de regels flink had aangescherpt. De verordening die wethouder Hammer voorstelde stond dan ook vol mogelijkheden om mensen te dwingen en te beboeten. Tegelijkertijd kregen mensen die vrijwillig een inburgeringstraject wilden lopen geen prioriteit. Reden genoeg voor de SP om – samen met GroenLinks – twee wijzigingsvoorstellen te doen. Voorstellen die, toch nog redelijk onverwacht, door de Raad werden overgenomen.

Lees verder
21 februari 2007

Basisscholen: Even wachten nog...

Eerder heeft u op onze site de vragenkunnen lezen die wij stelden over wachtlijsten bij basisscholen in Hilversum. Die vragen werden uiteraardkeurig beantwoord door het College, maar daarmee is dit verhaal wat ons betreft nog niet afgerond.

Lees verder
21 februari 2007

Daklozen

De SP fractie heeft in de commissie welzijn van 14 februari vragen gesteld aan de wethouder over mogelijke oplossingen voor het bieden van hulp aan “zorgmijders”. De aanleiding daarvoor was een stuk in de Gooi en Eemlander van vorige week over een meneer v/d Valk die in een bunker bij vliegveld Hilversum “woont”. De SP was onaangenaam verrast door de reacties die het stuk op de site van de krant uitlokte. Veel mensen vonden het die man z’n eigen schuld, moest ie maar niet drinken. Het zou zonde zijn om geld uit te geven aan dit soort types. En meer van dat soort reacties. De enige positieve uitzondering was een reactie van wethouder Hammer, die liet weten dat het probleem wat hem betreft de hoogste prioriteit had.

Lees verder
13 februari 2007

Klimaatbeleid, ook in Hilversum een ongemakkelijke waarheid

Op 17 januari 2007 stelde SP-raadslid Adriaan Iwema schriftelijke vragen over het gemeentelijk klimaatbeleid. In 2004 heeft de gemeente besloten dat dit niet tot haar kerntaken hoort, terwijl je in veel gemeenten toch ziet dat je als gemeente ambitie mag hebben. Zo streven verschillende gemeenten naar een emissieneutrale gemeente. Het afgelopen jaar heeft de SP Hilversum op verschillende momenten geprobeerd om het klimaatbeleid weer op de agenda te krijgen. We steunden bijvoorbeeld als een van de weinige fracties een motie om de scholen in Hilversum de film "An Inconvenient Truth" van o.a. Al Gore te laten zien.

Lees verder
8 februari 2007

SP pleit voor gratis museumdag

De Hilversumse SP heeft tijdens de raadsvergadering van 7 februari samen met de VVD een motie ingediend om Museum Hilversum een of meer dagen per maand gratis toegankelijk te maken. Wethouder Erik Boog nam de motie over, zodat de Raad nu binnen drie maanden een voorstel krijgt om een bezoek aan Museum Hilversum gratis te maken.

Lees verder

Pagina's