h

Welkom! De SP is de meest actieve partij van Hilversum. 

Wij zijn actief op straat én in de raad. Wij strijden voor menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Doe ook mee!


25 april 2007

SP en PvdA wachten pardon niet af

Een van de positieve punten uit het nieuwe regeerakkoord is de aankondiging van een pardonregeling voor de zogenaamde '26.000'. Het gaat om mensen die hier al sinds 2001 zijn en die geen crimineel verleden hebben.

Lees verder
24 april 2007

Antireclame en vrije plakplaatsen

In de commissie verkeer en buurt van gisteren stond het onderwerp buitenreclame op de agenda. Waarom dat in Verkeer en Buurt moet en niet in Economie, dat snappen wij ook niet, maar dat maakt verder niet zo veel uit. Wethouder Rensen (want die gaat er over) had ons een uitgebreid verhaal gestuurd over muppies, urban screens en vrije plakplaatsen. Het stuk gaf een goed inzicht in wat er in Hilversum allemaal aan reclame middelen wordt gebruikt en welk beleid we daarin voeren. Wat wij als SP vooral van belang vonden, waren twee onderwerpen. Wildplakken, daar hebben we op deze site al eerder over geschreven, en een meer principiële vraag over reclame.

Lees verder
22 april 2007

De SP Hilversum een jaar later

De SP zit nu een jaar in het college van Hilversum. Tijd om eens terug te kijken op dat jaar om te zien wat er van de plannen van de SP terecht is gekomen. 
In de college onderhandelingen zijn een aantal voor de SP belangrijke punten uitstekend uit de verf gekomen. Armoedebestrijding en opkomen voor de minst draagkrachtige zijn belangrijke thema’s geworden in het collegeprogramma voor de periode 2006-2010. Ook het fietsbeleid en openbaar vervoer hebben een belangrijke plek gekregen. Voor wat betreft woningbouw is er een ondergrens van 37% sociale woningbouw afgesproken.

Lees verder
21 april 2007

Re-integratie, een jaar later

De oogst van 1 jaar:
re-integratieaanpak effectiever en prettiger!

Ik ben nu een jaar wethouder Sociale Zaken. Het “weer aan het werk helpen” van mensen in de bijstand, re-integreren genaamd, vind ik zeer belangrijk. In een jaar tijd is de hele aanpak van re-integratie omgegooid.

Lees verder
19 april 2007

Een opgeknapt zwembad

Wethouder Rensen wil extra geld uittrekken voor het opknappen van het zwembad in Liebergen. Afgesproken was al dat de gemeente er 1 miljoen in ging stoppen. Wethouder Rensen is tot de conclusie gekomen dat dat onvoldoende is. Hij denkt dat er 2,5 miljoen nodig is om het zwembad weer enige tientallen jaren mee te laten gaan. En dan gaat het nog maar over een “gewone” opknapbeurt. De SP heeft geen probleem met het opknappen van het zwembad, maar 2,5 miljoen is veel geld. Voor dat geld willen wij dan wel dat de Hilversummers er ook echt van profiteren. Wij pleiten er dan ook voor dat er een garantie komt dat de tarieven de komende jaren niet omhoog gaan. Het kan wat ons betreft niet zo zijn dat de gebruikers van het zwembad straks de rekening gepresenteerd krijgen voor een opknapbeurt die al van hun belastingcenten is betaald.

Lees verder
16 april 2007

Een dagje Geuzenbuurt

Afgelopen zaterdag waren we in de Geuzenbuurt om de bewoners daar te vragen hoe zij dachten over de voorgenomen sluiting van buurthuis de Geus. We waren daar met vijf SP-ers en hebben van 13.00 tot 16.00 uur door de buurt gelopen en huis-aan-huis aangebeld. Wie niet thuis was, kreeg een kaartje in de bus. In totaal hebben alleen al die dag zo’n honderd mensen onze enquete ingevuld. Via onze website komen nog steeds ingevulde formulieren binnen van de mensen die niet thuis waren.

Lees verder
15 april 2007

wonen op crailo

De provincie is bezig met de ontwikkeling van het gebied Crailo, zeg maar het terrein van het voormalige asielzoekerscentrum. Probleem is dat er bij dat gebied minstens vier grote partijen betrokken zijn. De gemeentes Laren, Bussum en Hilversum en het Goois Natuurreservaat. Geen gemakkelijke opgave. Dat is ook de reden waarom de provincie de ontwikkeling ter hand heeft genomen, de gemeentes kwamen er onderling gewoon niet uit. Wethouder Meuwissen heeft daar de afgelopen periode een voor de SP belangrijk punt binnen gehaald.

Lees verder
14 april 2007

Wethouder: "Ziekenhuis is niet meer rendabel"

Vorige week liet ziekenhuis TerGooi weten dat het ziekenhuisdeel en de eerste hulp in Hilversum dicht gaan, ze verhuizen naar Blaricum. In Hilversum blijft dan alleen nog de polikliniek.
Die hele operatie wordt ons nog verkocht als een mazzeltje ook. Want, zo is de redenering, poliklinische behandelingen zijn een groeimarkt, ziekenhuisopnames zijn dat niet. We mogen dus blij zijn dat dat naar Blaricum gaat. Zodra de woorden ziekenhuis en groeimarkt in één zin worden gebruikt, word ik een beetje zenuwachtig. Dat draait meestal uit op een economische benadering van de zorg. En daar is nog nooit iemand beter van geworden. De zorg is geen markt, het gaat toch zeker niet om de vraag of het economisch rendabel is om mensen beter te maken?

Lees verder
11 april 2007

Extra service voor fietsers en treinreizigers

De gemeente gaat binnenkort de overlast van verkeerd geparkeerde fietsen op station Sportpark aanpakken. Een eerste analyse van de SP leert het volgende: een beetje slimme fietser parkeert vanaf nu zijn fiets buiten de fietsklemmen!

Lees verder
10 april 2007

Thuiszorg en SP in de clinch of twee handen op een buik?

Boze reacties van directeur Don Coene van Thuiszorg Gooi en Vechtstreek (TGV) deze week naar aanleiding van onze vragen aan wethouder Hammer. Die vragen gaan over de plannen van TGV om te gaan samenwerken met schoonmaakbedrijf ISS. Volgens meneer Coene maken we drukte om niks, sterker nog, we zijn onbehoorlijk en hebben geen idee waar het over gaat. Tja. Wij hebben het toch echt niet verzonnen. TGV wil goedkoper gaan werken. In een interview zegt een directeur van de toekomstige partner van TGV dat ze zo goedkoop kunnen werken omdat ze het personeel minder betalen. Dan maken wij ons dus zorgen, of meneer Coene daar nou boos om wordt of niet.

Lees verder

Pagina's