h

Welkom! De SP is de meest actieve partij van Hilversum. Wij zijn actief op straat én in de raad. Wij strijden voor menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Doe ook mee!


21 februari 2007

Basisscholen: Even wachten nog...

Eerder heeft u op onze site de vragenkunnen lezen die wij stelden over wachtlijsten bij basisscholen in Hilversum. Die vragen werden uiteraardkeurig beantwoord door het College, maar daarmee is dit verhaal wat ons betreft nog niet afgerond.

Lees verder
21 februari 2007

Daklozen

De SP fractie heeft in de commissie welzijn van 14 februari vragen gesteld aan de wethouder over mogelijke oplossingen voor het bieden van hulp aan “zorgmijders”. De aanleiding daarvoor was een stuk in de Gooi en Eemlander van vorige week over een meneer v/d Valk die in een bunker bij vliegveld Hilversum “woont”. De SP was onaangenaam verrast door de reacties die het stuk op de site van de krant uitlokte. Veel mensen vonden het die man z’n eigen schuld, moest ie maar niet drinken. Het zou zonde zijn om geld uit te geven aan dit soort types. En meer van dat soort reacties. De enige positieve uitzondering was een reactie van wethouder Hammer, die liet weten dat het probleem wat hem betreft de hoogste prioriteit had.

Lees verder
13 februari 2007

Klimaatbeleid, ook in Hilversum een ongemakkelijke waarheid

Op 17 januari 2007 stelde SP-raadslid Adriaan Iwema schriftelijke vragen over het gemeentelijk klimaatbeleid. In 2004 heeft de gemeente besloten dat dit niet tot haar kerntaken hoort, terwijl je in veel gemeenten toch ziet dat je als gemeente ambitie mag hebben. Zo streven verschillende gemeenten naar een emissieneutrale gemeente. Het afgelopen jaar heeft de SP Hilversum op verschillende momenten geprobeerd om het klimaatbeleid weer op de agenda te krijgen. We steunden bijvoorbeeld als een van de weinige fracties een motie om de scholen in Hilversum de film "An Inconvenient Truth" van o.a. Al Gore te laten zien.

Lees verder
8 februari 2007

SP pleit voor gratis museumdag

De Hilversumse SP heeft tijdens de raadsvergadering van 7 februari samen met de VVD een motie ingediend om Museum Hilversum een of meer dagen per maand gratis toegankelijk te maken. Wethouder Erik Boog nam de motie over, zodat de Raad nu binnen drie maanden een voorstel krijgt om een bezoek aan Museum Hilversum gratis te maken.

Lees verder
3 februari 2007

Meldpunt WMO

Op 1 januari is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ingevoerd. De WMO is bedoeld voor mensen die zijn aangewezen op zorg en welzijnsvoorzieningen. Denk aan zaken als thuiszorg, een traplift, etc. Tot 1 januari waren daar natuurlijk ook regelingen voor. Die werden deels uitgevoerd door het rijk en deels door de gemeente. De WMO wordt nu in zijn geheel door de gemeente uitgevoerd. De gedachte is dat dat tot betere voorzieningen lijdt.

Lees verder
29 januari 2007

Wij willen spelen!

Op de Charlie Tooropstraat (bij de Diependaalselaan) staat alweer enige jaren een appartementencomplex. Op het terrein waar nu die flat staat, was vroeger een speelplaats die voornamelijk gebruikt werd door de bewoners van het naastgelegen woonwagenkampje. Met de bouw van het appartementencomplex, verdween de speelplaats. Zowel de bewoners van het woonwagenkampje als de bewoners van de appartementen is toen beloofd dat de speelplek weer terug zou komen als de appartementen klaar waren. Die appartementen staan er inmiddels al weer even, maar de speelplek is nog steeds niet terug.

Lees verder
26 januari 2007

Een buurthuis hoort in de buurt

In de commissie welzijn van vorige week is gesproken over een onderzoek naar de maatschappelijke voorzieningen op de Larenseweg. Wat bedoeld werd was een onderzoek naar de behoefte aan buurthuizen in de wijk over het spoor. Volgens het onderzoek zijn er meer nodig. Het college stelde echter voor om van de drie die er nu zijn, er één te maken, en die kan dan nog wel wat kleiner ook. De SP was voorlopig de enige partij die dat toch wel een rare conclusie vond.

Lees verder
24 januari 2007

SP zegt ja tegen bouwplan

In de vergadering van de commissie stad van dinsdag 23 januari heeft de SP fractie ingestemd met de bouwplannen voor de plek waar nu de Zuiderkerk staat. Dat ging niet gemakkelijk. Er was veel tijd nodig om het college toezeggingen te laten doen die volgens ons noodzakelijk zijn om de verkeersveiligheid op met name het kruispunt Gijsbrecht/Neuweg te garanderen en te verbeteren.

Lees verder
13 januari 2007

De...... Meent

De discussie rond de Hilversumse Meent is na een nogal heftig verlopen gesprek tussen de raad van Hilversum en de raad van Bussum in een nieuwe fase beland. Bussum heeft laten weten de Meent graag te willen. Hilversum daarentegen heeft gemeld de Meent niet kwijt te willen. Op zich niets nieuws, maar het is goed dat een en ander nog maar eens duidelijk is uitgesproken.

Lees verder
24 december 2006

Circus

De coalitie Wilde Dieren de Tent Uit wil dat Hilversum, in navolging van een aantal andere gemeentes, circusvoorstellingen met wilde dieren verbiedt, zo was kort geleden in de Gooi en Eemlander te lezen. De volgende dag al was er een reactie van de wethouder. In het kort kwam het er op neer dat de wethouder vond dat je onderscheid moest maken tussen verschillende circussen en verschillende soorten dieren. Paarden bijvoorbeeld vond de wethouder geen probleem. Die krijgen in een circus beweging genoeg. En Bengaalse Tijgers, die zijn volgens de wethouder in de natuur ook niet zo actief. Dat is lekker zeg. Ik ken wethouders die ook niet altijd even actief zijn. Die stoppen we toch zeker ook niet in een kooi “omdat ie niet zoveel beweging nodig heeft”.

Lees verder

Pagina's