h

Welkom! De SP is de meest actieve partij van Hilversum. 

Wij zijn actief op straat én in de raad. Wij strijden voor menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Doe mee!

8 oktober 2006

SP stemt voor verordening WMO

De SP heeft afgelopen woensdag, na een tumultueus verlopen debat, ingestemd met de nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning. De steun aan de verordening kon worden gegeven omdat – op initiatief van de SP – met coalitiepartijen PvdA, CDA en D66 een akkoord was bereikt over beperking van de eigen bijdrage en waarborging van het recht op een individuele voorziening (beperking van de werking van de primaten). Daarnaast werd ook een derde motie van de SP, die jong gehandicapten het recht geeft op woningaanpassingen wanneer ze voor het eerst uit huis gaan, door de Raad aangenomen.

Lees verder
22 september 2006

SP stelt vragen over basisonderwijs

De fractie van de SP heeft het College van B&W afgelopen week schriftelijke vragen gesteld over de wachtlijsten die Hilversumse basisscholen hanteren. In de Gooi en Eembode verscheen onlangs een artikel onder de kop 'groeiend probleem wachtlijsten scholen'. De wethouder en diverse ambtenaren doen in dit artikel enkele uitspraken die voor de SP fractie niet onmiddellijk met elkaar te rijmen zijn. Vandaar dat de fractie enkele vragen stelde aan het College.

Lees verder
19 september 2006

De onbegrijpelijke VVD

Afgelopen week was er een vergadering van de commissie Welzijn. Daar kwamen onder andere de plannen van het college rond reïntegratie aan de orde. Inhoudelijk kunt u over die plannen hier meer lezen. De SP wethouder kreeg complimenten van de gehele commissie over de manier waarop zij de reïntegratie nu ter hand wil nemen. Er wordt kort gezegd gekozen voor een model waarin de kans op een echte baan voor mensen flink toeneemt. Dit in tegenstelling tot het model dat tot nu toe werd gehanteerd waarin zo laag mogelijke kosten centraal stonden.

Lees verder
12 september 2006

"Links is een zegen voor Hilversum"

Bovenstaande uitspraak is afkomstig van Leon Bobbe, directeur van Dudok wonen. Hij deed die uitspraak afgelopen week tijdens een landelijke themabijeenkomst van directeuren van woningbouwcorporaties en sociaal democratische wethouders . Moeten we daar nou blij mee zijn?

Lees verder
31 augustus 2006

College kiest voor echte reintegratie

Er is binnen en buiten de gemeenteraad de afgelopen maanden veel gesproken over reïntegratie. Hilversum hanteerde een model waarbij veel mensen die aanspraak maakten op bijstand terechtkwamen bij Euroflex. Daar moesten ze dan werken en kregen ze begeleiding bij het zoeken naar een nieuwe baan. In de praktijk kwam het er op neer dat ze vooral moesten werken. De begeleiding was slecht geregeld. Als klap op de vuurpijl waren er de afgelopen periode ook nog eens veel klachten over de arbeidsomstandigheden bij Euroflex. Om het verhaal helemaal af te maken bleek ook nog eens dat het aantal mensen dat via Euroflex een reguliere baan vond was bijzonder laag.

Lees verder
30 augustus 2006

Hoe besturen we Hilversum?

Een tijdje geleden heeft de fractievoorzitter van de SP op onze opinie pagina al een stukje geschreven over de onduidelijke manier waarop besluiten in Hilversum tot stand komen. Het gedoe rond de vergadering over gemeentelijke herindeling heeft nogmaals duidelijk gemaakt hoe verwarrend een en ander in elkaar steekt. Opmerkelijk is ook dat als wij daar opmerkingen over maken, bijna iedereen het met ons eens is. Maar vervolgens lukt het ons niet om het onderwerp dan ook eens echt op tafel te krijgen om een poging te doen om dat te veranderen. We hebben er in zogenaamde presidium overleggen wel een aantal keren over gesproken, maar de besluiten die daar uit komen zijn vaak op zichzelf weer onduidelijk. We hebben voor de zomer een paar afspraken gemaakt.

Lees verder
30 augustus 2006

Gemeentelijke herindeling en nu?

Gisteravond was de veel besproken vergadering over gemeentelijke herindeling. De aanloop naar dit overleg begon met een uitnodiging van het aan de fractievoorzitters om hierover te komen praten met het college. De SP heeft toen onmiddellijk laten weten dat wij er niets voor voelden om in een min of meer besloten overleg over dit onderwerp te praten. Wat ons betreft hoort een dergelijk belangrijk onderwerp gewoon in commissie en raadsvergadering te worden behandeld.

Lees verder
18 augustus 2006

Gemeentelijke herindeling deel 3

e oproep van de SP Hilversum om overleg over de gemeentelijke herindeling toch vooral in het openbaar te doen, en niet in een besloten overleg met fractievoorzitters heeft de afgelopen dagen veel commotie veroorzaakt. Gemeentelijke woordvoerders en de Burgemeester hebben omstandig uitgelegd dat wij de uitnodiging verkeerd hebben begrepen. De bedoeling van het overleg is om het te hebben over de procedure en niet over de inhoud.

Lees verder
16 augustus 2006

Gemeentelijke herindeling deel 2

Vandaag ontvingen we een uitnodiging van Burgemeester en Wethouders om op 29 augustus te praten over gemeentelijke herindeling. Dat gesprek zou dan plaatsvinden in een zogenaamd “Presidumoverleg”. Dat zijn overleggen met de fractievoorzitters van alle partijen in de raad en, niet onbelangrijk, die vergaderingen zijn niet openbaar.

Lees verder
13 augustus 2006

1 september: Algemene ledenvergadering

Over iets meer dan drie maanden is het zover, dan kunnen we met z’n allen laten weten wat we vonden van het “afbraakbeleid” van de kabinetten Balkenende II en III. Voor die tijd moet er door ons, SP-ers, een aantal belangrijke beslissingen genomen worden over het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de tweede kamer-verkiezingen. Vanaf 29 augustus is het concept-verkiezingsprogramma te downloaden opwww.spnet.nl (alleen voor leden).

Lees verder

Pagina's