h

Welkom! De SP is de meest actieve partij van Hilversum. 

Wij zijn actief op straat én in de raad. Wij strijden voor menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Doe mee!

30 augustus 2006

Gemeentelijke herindeling en nu?

Gisteravond was de veel besproken vergadering over gemeentelijke herindeling. De aanloop naar dit overleg begon met een uitnodiging van het aan de fractievoorzitters om hierover te komen praten met het college. De SP heeft toen onmiddellijk laten weten dat wij er niets voor voelden om in een min of meer besloten overleg over dit onderwerp te praten. Wat ons betreft hoort een dergelijk belangrijk onderwerp gewoon in commissie en raadsvergadering te worden behandeld.

Lees verder
18 augustus 2006

Gemeentelijke herindeling deel 3

e oproep van de SP Hilversum om overleg over de gemeentelijke herindeling toch vooral in het openbaar te doen, en niet in een besloten overleg met fractievoorzitters heeft de afgelopen dagen veel commotie veroorzaakt. Gemeentelijke woordvoerders en de Burgemeester hebben omstandig uitgelegd dat wij de uitnodiging verkeerd hebben begrepen. De bedoeling van het overleg is om het te hebben over de procedure en niet over de inhoud.

Lees verder
16 augustus 2006

Gemeentelijke herindeling deel 2

Vandaag ontvingen we een uitnodiging van Burgemeester en Wethouders om op 29 augustus te praten over gemeentelijke herindeling. Dat gesprek zou dan plaatsvinden in een zogenaamd “Presidumoverleg”. Dat zijn overleggen met de fractievoorzitters van alle partijen in de raad en, niet onbelangrijk, die vergaderingen zijn niet openbaar.

Lees verder
13 augustus 2006

1 september: Algemene ledenvergadering

Over iets meer dan drie maanden is het zover, dan kunnen we met z’n allen laten weten wat we vonden van het “afbraakbeleid” van de kabinetten Balkenende II en III. Voor die tijd moet er door ons, SP-ers, een aantal belangrijke beslissingen genomen worden over het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de tweede kamer-verkiezingen. Vanaf 29 augustus is het concept-verkiezingsprogramma te downloaden opwww.spnet.nl (alleen voor leden).

Lees verder
3 augustus 2006

Nog geen vrije plakplaatsen wel affiches

 In het kader van de aankomende verkiezingen, is de SP alvast begonnen met de verkiezingscampagne. Campagnetijd betekent voor SP-ers in ieder geval één ding: Plakken, heel veel plakken! Zoals al eerder op deze website heeft gestaan, maakt de SP zich sterk voor vrije plakplaatsen in Hilversum. Dat de wethouder toezeggingen heeft gedaan, betekent niet dat we gaan zitten wachten totdat de gemeente haar zaakjes voor elkaar heeft.

Lees verder
20 juli 2006

Fietsen, zo kan het ook!

Zoals elders op deze site valt te lezen wil Leefbaar Hilversum streng optreden tegen foutgeparkeerde fietsen. De SP vindt dat er eerst voldoende stallingplaatsen en een goed fietsbeleid moet komen. VerkeersWethouder Boog (D66) heeft laten weten dat hij dit najaar met een integraal fietsbeleid voor Hilversum zal komen. Daar zijn we erg blij mee. Onze indruk is overigens dat de wethouder het fietsen inderdaad serieus neemt. De afgelopen weken hebben we hem al veel dingen horen zeggen en zien doen die ons in ieder geval een goed gevoel geven.

Lees verder
20 juli 2006

WMO verordening nog niet klaar voor gebruik

Afgelopen week besprak de commissie Welzijn voor het eerst de verordening maatschappelijke ondersteuning . Deze verordening is nodig omdat eind juni de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) definitief werd aangenomen. De WMO is een omstreden wet, die regelt dat gemeenten verantwoordelijk worden voor een groot aantal welzijnstaken. Onze regering van CDA en VVD geeft echter niet voldoende geld mee aan de gemeenten om de taken ook goed uit te kunnen voeren. Gemeenten moeten maar zien hoe ze deze kostenpost binnen de perken houden. De SP vreest dat de mensen die thuiszorg of andere voorzieningen nodig hebben het slachtoffer zullen worden van die bezuiniging. Mede daarom stemden de socialisten in zowel de tweede als de eerste kamer – als enige partij – tegen het wetsvoorstel.

Lees verder

Pagina's