h

Welkom! De SP is de meest actieve partij van Hilversum. 

Wij zijn actief op straat én in de raad. Wij strijden voor menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Doe mee!

8 februari 2007

SP pleit voor gratis museumdag

De Hilversumse SP heeft tijdens de raadsvergadering van 7 februari samen met de VVD een motie ingediend om Museum Hilversum een of meer dagen per maand gratis toegankelijk te maken. Wethouder Erik Boog nam de motie over, zodat de Raad nu binnen drie maanden een voorstel krijgt om een bezoek aan Museum Hilversum gratis te maken.

Lees verder
3 februari 2007

Meldpunt WMO

Op 1 januari is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ingevoerd. De WMO is bedoeld voor mensen die zijn aangewezen op zorg en welzijnsvoorzieningen. Denk aan zaken als thuiszorg, een traplift, etc. Tot 1 januari waren daar natuurlijk ook regelingen voor. Die werden deels uitgevoerd door het rijk en deels door de gemeente. De WMO wordt nu in zijn geheel door de gemeente uitgevoerd. De gedachte is dat dat tot betere voorzieningen lijdt.

Lees verder
29 januari 2007

Wij willen spelen!

Op de Charlie Tooropstraat (bij de Diependaalselaan) staat alweer enige jaren een appartementencomplex. Op het terrein waar nu die flat staat, was vroeger een speelplaats die voornamelijk gebruikt werd door de bewoners van het naastgelegen woonwagenkampje. Met de bouw van het appartementencomplex, verdween de speelplaats. Zowel de bewoners van het woonwagenkampje als de bewoners van de appartementen is toen beloofd dat de speelplek weer terug zou komen als de appartementen klaar waren. Die appartementen staan er inmiddels al weer even, maar de speelplek is nog steeds niet terug.

Lees verder
26 januari 2007

Een buurthuis hoort in de buurt

In de commissie welzijn van vorige week is gesproken over een onderzoek naar de maatschappelijke voorzieningen op de Larenseweg. Wat bedoeld werd was een onderzoek naar de behoefte aan buurthuizen in de wijk over het spoor. Volgens het onderzoek zijn er meer nodig. Het college stelde echter voor om van de drie die er nu zijn, er één te maken, en die kan dan nog wel wat kleiner ook. De SP was voorlopig de enige partij die dat toch wel een rare conclusie vond.

Lees verder
24 januari 2007

SP zegt ja tegen bouwplan

In de vergadering van de commissie stad van dinsdag 23 januari heeft de SP fractie ingestemd met de bouwplannen voor de plek waar nu de Zuiderkerk staat. Dat ging niet gemakkelijk. Er was veel tijd nodig om het college toezeggingen te laten doen die volgens ons noodzakelijk zijn om de verkeersveiligheid op met name het kruispunt Gijsbrecht/Neuweg te garanderen en te verbeteren.

Lees verder
13 januari 2007

De...... Meent

De discussie rond de Hilversumse Meent is na een nogal heftig verlopen gesprek tussen de raad van Hilversum en de raad van Bussum in een nieuwe fase beland. Bussum heeft laten weten de Meent graag te willen. Hilversum daarentegen heeft gemeld de Meent niet kwijt te willen. Op zich niets nieuws, maar het is goed dat een en ander nog maar eens duidelijk is uitgesproken.

Lees verder
24 december 2006

Circus

De coalitie Wilde Dieren de Tent Uit wil dat Hilversum, in navolging van een aantal andere gemeentes, circusvoorstellingen met wilde dieren verbiedt, zo was kort geleden in de Gooi en Eemlander te lezen. De volgende dag al was er een reactie van de wethouder. In het kort kwam het er op neer dat de wethouder vond dat je onderscheid moest maken tussen verschillende circussen en verschillende soorten dieren. Paarden bijvoorbeeld vond de wethouder geen probleem. Die krijgen in een circus beweging genoeg. En Bengaalse Tijgers, die zijn volgens de wethouder in de natuur ook niet zo actief. Dat is lekker zeg. Ik ken wethouders die ook niet altijd even actief zijn. Die stoppen we toch zeker ook niet in een kooi “omdat ie niet zoveel beweging nodig heeft”.

Lees verder
21 december 2006

Lieven de Key

Deze week heeft de commissie Stad gesproken over het Lieven de Key (LdK) project. Het vaststellen van de grondexploitatie komt nog in de raad van 10 januari aan de orde, maar de SP heeft nu al laten weten er mee in te stemmen, ondanks het feit dat er veel protest van omwonenden is.

Lees verder
19 december 2006

OV in Hilversum

Het openbaar vervoer in Hilversum staat de laatste maanden volop in de politieke belangstelling. Wat de SP betreft werd dat tijd ook, te veel geld en aandacht is de laatste jaren besteed aan het autoverkeer. Ook het OV verdient wat ons betreft een impuls. Laten we met het beste nieuws beginnen. Wethouder Boog heeft Connexxion gevraagd of de prijs voor de bus van de Hilversumse Meent naar Hilversum niet wat minder kan. Bewoners van dat deel van Hilversum zijn nl. wel heel onvoordelig uit. Connexxion heeft laten weten dat dat kan, maar dat kost de gemeente dan wel een kleine 40.000 euro. In de vergadering van de commissie verkeer en buurt van afgelopen week heeft de wethouder laten weten dat hij het college gaat voorstellen op dat aanbod in te gaan.

Lees verder
14 december 2006

SP niet blij met WMO, maar stemt in met uitvoering

Deze week is in de commissie welzijn gesproken over de beleidsregels voor de WMO. Dat was de laatste van een serie besluiten die nodig waren om de Wet Maatschappelijke Ondersteuning per 1 januari in te kunnen voeren. Het is een wet waar de SP zeker niet blij mee is. Het is een wet die volgens ons geen ander doel heeft dan het doorvoeren van een bezuiniging op zorg en welzijn. In het kort komt het er op neer dat taken die vroeger door het rijk werden uitgevoerd, nu door de gemeente moeten worden gedaan. De gemeente krijgt daar echter wel mindergeld voor dan het rijk nodig had. Dat kan volgens ons dan ook niet goed gaan. In de 2e kamer heeft de SP dan ook tegen deze wet gestemd. Hij is echter door een kamermeerderheid aangenomen. In Hilversum hebben we nu dus ook met deze wet te maken, of we dat nou leuk vinden of niet. Daarom hebben wij ons hier vanaf het begin op het standpunt gesteld dat we dan maar moeten proberen om er het beste van te maken, om de problemen die gebruikers van bijvoorbeeld huishoudelijke zorg, rolstoelen en andere voorzieningen te wachten staan zoveel mogelijk te beperken.

Lees verder

Pagina's