h

Duurzaam Hilversum

31 mei 2007

Duurzaam Hilversum

De gemeente Hilversum heeft een prijsgewonnen voor het goede werk dat ze doet op het gebied van Duurzaam Inkopen. De gemeentelijke organisatie draait bijvoorbeeld op Groene Stroom, en als het aan de wethouder ligt, draaien de ambtenaren binnenkort ook op eerlijke koffie. En de gemeente koopt FSC-hout, groene pc's, eerlijke kleding enzovoort. Goed werk dus!

waarom duurzaamheid
"Duurzaam Inkopen" kenmerkt zich door één belangrijke doel. We willen dat de aarde ook na de huidige generatie te gebruiken is voor volgende generaties. Dat lijkt alleen maar logisch dat je dat wilt. Maar we gebruiken bijvoorbeeld allemaal fossiele brandstoffen, en die raken echt een keer op. Daarmee beperk je dus de mogelijkheden van volgende generaties en ontstaan ook problemen zoals klimaatverandering. Ook zijn bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden belangrijk. Als overheid wil de gemeente bijvoorbeeld dat de ambtenaren zo min mogelijk in kleren lopen die door kindslaven zijn gemaakt. Dit krijg je niet zomaar, daar moet je wat voor doen. De gemeente moet dus op zoek naar bedrijven die bij de productie aan allerlei zaken denken, waar tot voor kort nooit aan gedacht werd. Datzelfde geldt voor koffie. Iedereen kent de Max Havelaar-koffie. Allemaal mooie ambities, en Hilversum doet op dit gebied goed werk! Maar blijft de gemeente het ook zo goed doen? Het Hilversumse Klimaatbeleid is bijvoorbeeld geschrapt tijdens een reorganisatie van de gemeente, doodzonde! Zaken die in het verleden in gang zijn gezet, zijn door de politiek geschrapt. Het is dus maar de vraag of het succes uit het verleden garanties biedt voor de toekomst. Dat blijkt ook uit het jury-rapport: Hilversum scoort lager dan gemiddeld als het gaat om "Borging in beleid". En je kan je ook de volgende vraag stellen: 50% duurzaam inkopen is nog maar de helft, en vanaf 2010 is dat gewoon wettelijk verplicht. Zou 100% duurzaam inkopen niet eigenlijk het doel moeten zijn? 

aandacht vasthouden
De SP Hilversum probeert al geruime tijd weer aandacht te krijgen voor maatregelen die mens en milieu ten goede komen. We hebben vragen gesteld over klimaatbeleid, en in de gemeenteraad staan vaak punten op de agenda waar we extra aandacht vragen voor duurzame maatregelen. Bijvoorbeeld bij bouwplannen en zelfs bij het parkeerbeleid. 

duurzaam parkeren
Wethouder Boog leek ook zeer positief over het voorstel van de SP om in het parkeerbeleid stimulerende maatregelen op te nemen voor schone auto's. Schone en zuinige auto's veroorzaken minder uitstoot van luchtverontreiniging en broeikasgasssen, maar zijn op het moment nog altijd duurder dan "gewone" auto's. Door bijvoorbeeld voorrang te geven op wachtlijsten voor parkeervergunningen, of vrij parkeren in te voeren voor deze auto's kan je als lokale overheid de aanschaf van deze auto's stimuleren. Dit is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de luchtkwaliteit in Hilversum. 

duurzaam bouwen
Bij verschillende bouwplannen hebben we aandacht gevraagd voor extra duurzaamheidseisen. Dit wordt positief opgepakt. Ook de PvdA Hilversum wil nu volgens haar website klimaatneutrale woonwijken. De SP vindt dit ook een goed idee, en laten we bijvoorbeeld beginnen met de woningbouw in de sociale sector. 37% van de Hilversumse woningbouw vindt plaats in deze sector, en juist de toekomstige bewoners van deze huizen hebben niet de middelen om te investeren in dubbel glas, zonnecollectoren, isolatie, warmtepompen, etcetera. En dat terwijl de energieprijzen alsmaar stijgen. Als je tijdens de bouw van deze woningen hiermee rekening houdt, dan hebben deze duurzame maatregelen dus ook voordelen voor de minima! 

duurzame aandacht
We verwachten dus eigenlijk van de gemeente dat ze over duurzaamheid nadenkt bij alles wat ze doet. De praktijk heeft helaas laten blijken dat dit nog niet altijd even vanzelfsprekend is. Voorlopig is het dus belangrijk dat de SP in de raad en in het college aandacht blijft vragen voor duurzaamheid, en dat blijft nodig totdat er een borging is voor duurzaamheid in al het beleid (intern én extern) van de gemeente.

U bent hier