h

Financiën

Het gemeentebestuur houdt de verhouding tussen gemeentelijke bezittingen en schulden op een acceptabel niveau. Dit gebeurt zonder extreme gevolgen voor de levens van mensen die afhankelijk zijn van gemeentelijke voorzieningen.

 

Om de uitgaven te dekken zal je niet kunnen ontkomen aan een jaarlijkse stijging van de OZB. Deze moet de gemiddelde stijging van de gemeentelijke kosten (de CBS-index) volgen. Elke lagere indexering leidt ertoe dat we moeten inleveren op voorzieningen.

De gemeente moet echter ook kijken waar we geld kunnen besparen. Op het sociaal domein kan niet worden bezuinigd. De kosten voor activiteiten zoals citymarketing, die niet direct bijdragen aan voorzieningen voor inwoners, kan wel worden afgebouwd.  Waar mogelijk moet in lopende projecten het tempo worden aangepast zodat kosten én de druk op de ambtenaren binnen de perken blijven.  Ook de kosten van het gemeentebestuur kunnen omlaag, bv door minder wethouders. 

U bent hier