h

Blog alle

4 november 2015

Hilversum een creatieve stad?

Hoe vertel je Zuid-Koreanen over de creatieve economie?

Lees verder
23 september 2015

Vluchtelingen, een gastvrije uitdaging

De vluchtelingen brengen de problemen van ver weg dicht bij huis. Jarenlang hebben we op veilige afstand mogen lezen en zien wat een vreselijke oorlogen gaande zijn in Irak, Afganistan, Syrie, Eritrea en Somalie. Nu komen die oorlogen angstig dichtbij doordat mensen uit die oorlogen hun heil bij ons zoeken. Ze doen dat met hun vaardigheden, hun energie, hun wil om hier iets van hun leven te maken, maar ook met hun trauma's, hun verwachtingen, en met waarden die soms anders zijn dan de gangbare waarden hier.

Lees verder
28 juli 2015

Salarissen Gooise 'zorgleiders' onaanvaardbaar.

Afgelopen zaterdag zijn er 13 aangetekende brieven uitgegaan naar bestuursleden met de boodschap dat zij boven de Normering Topinkomens gehonoreerd worden. Daarnaast hebben de Raden van Toezicht en ondernemingsraden een kopie ontvangen.

Lees verder
19 mei 2015

Het panacee van lokale munten

Het zou wel eens een rage kunnen worden: de introductie van lokaal geld. In Hilversum en Bussum zijn een aantal mensen bezig met het ontwikkelen van de Gooise gulden. Zowel als wethouder sociale zaken en als econoom ben ik geinteresseerd.

Lees verder
4 maart 2015

De kloof tussen wetenschap en beleid

Maandag geef ik college. Dat doe ik op de Erasmus Universiteit. Dinsdag heb ik college in  het raadshuis in Hilversum. Iedere keer weer beleef ik de overgang van de maandag naar de dinsdag als een grote kloof. De universiteit en de gemeentelijke overheid zijn twee totaal verschillende werelden. Zo emotioneel het in de plaatselijke politiek kan worden, zo beheerst gedraagt men zich op de universiteit. Vieren de academici het problematiseren ('Hoezo is dat zo?” “Waarom is dat zo?'), in de lokale overheid gaat het over processen en oplossingen. Op de universiteit kan ik een onderwerp flink uitspitten, aan de bestuurstafel krijg ik misschien 60 seconden om mijn punt te maken. Op de universiteit staat de professortitel voor een (onderzoeks)onderwerp, in de gemeentelijke wereld schept de titel de verwachting dat je met je hoofd in de wolken verkeert en daarom weinig zal klaar spelen.

Lees verder
12 februari 2015

De regio: hoezo democratisch?

Toen ik met het wethouderschap begon vorig jaar mei, ontdekte ik dat we in Nederland een extra bestuurlijke laag hebben. Naast de drie bekende overheidslagen—nationaal, provinciaal en gemeentelijk- is er dus nog één. Vraag ik mensen buiten de gemeentelijke overheid hiernaar, dan hebben ze geen flauw idee waar ik op doel. En daaronder zijn collega-hoogleraren.

Lees verder
2 februari 2015

Sturen op waarden en kwaliteiten

Eén van de urgente kwesties die zowel nationaal als internationaal spelen is de waardering en daarmee de evaluatie van culturele en maatschappelijke organisaties, van evenementen en van festivals. Overheden en fondsen zijn naarstig op zoek naar betere manieren van waardering en evaluatie. Ze vragen organisaties allerlei informatie, hebben advies commissies van deskundigen, maar bevredigend is die aanpak alleszins. In Nederland zijn ‘maatschappelijke effecten’ in. Maar wat zijn die en wat hebben die te maken met de missie van de organisaties en activiteiten?

Lees verder
14 januari 2015

Revolutie in overheidsland

Veel gemeenteambtenaren, en vooral zij die werken voor Sociale Zaken, zijn zich nu wel bewust dat hun werkwijze drastisch aan het veranderen is. Na jarenlang gedacht en gesproken hebben alsof de overheid een bedrijf is en in een markt opereert (publiek management heet dat), heeft de overheid de samenleving ontdekt.

Lees verder
29 december 2014

Weg met de klant

Stel u bent de klant. U gaat naar de winkel waar u de klant bent. Hoe zou het zijn als de winkel u eerst om allerlei gegevens vraagt?  Wat als u bij de kassa vervolgens een bedrag uitbetaald krijgt?  Alleen als blijkt dat u de gegevens onjuist heeft ingevuld, kan het gebeuren dat u degene bent die aan de kassa betaalt. U krijgt dan geen dank voor uw klandizie maar eerder een bestraffend woord. Merkwaardige winkel niet? Een uiterst merkwaardige transactie ook.

Lees verder
17 december 2014

Weinig kans voor wetenschap in bestuur

In hemelsnaam, waar begin ik aan? Dat was de vraag die in me opkwam toen ik het wethouderschap werd ingezogen. Ik had mijn handen vol aan mijn hoogleraarschap met een tiental promotiestudenten en was bezig met een veelbelovend Quality Impact Monitor. En ik had een boek af te maken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier