h

Salarissen Gooise 'zorgleiders' onaanvaardbaar.

28 juli 2015

Salarissen Gooise 'zorgleiders' onaanvaardbaar.

Afgelopen zaterdag zijn er 13 aangetekende brieven uitgegaan naar bestuursleden met de boodschap dat zij boven de Normering Topinkomens gehonoreerd worden. Daarnaast hebben de Raden van Toezicht en ondernemingsraden een kopie ontvangen.

Het is natuurlijk heel krom dat er in zorgorganisaties zo veel geld te kort is dat er ontslagen vallen en zo veel mensen met een minimum inkomen de eindjes aan elkaar moeten knopen door minimale salarissen in de zorg, terwijl de zorgbestuurders meer dan twee ton per jaar kunnen krijgen. De salarissen van de Gooise zorgbestuurders mogen dan wettelijk deugen, maar dan zijn ze nog niet moreel juist of maatschappelijk verantwoord.

Er moet binnen zorgorganisaties structureel aandacht zijn voor ethiek en moreel juist handelen. Besturen is in de kern een dienend beroep. Een zorgbestuurder moet zichzelf niet belangrijker maken dan ze is, daarom heeft de SP-Hilversum een moreel appèl gedaan op dertien zorgbestuurders met een topinkomen. Het gaat om het hebben van moreel gevoel. Ook als het niet in de wet staat dat je niet te veel mag verdienen, moet je toch je morele afweging maken of het eigenlijk wel kán. Of dat wel te verantwoorden is.

Zorgbestuurders anno nu denken zich te moeten omringen met adviseurs,consultants en communicatieafdelingen. Ze maken beslissingen aan de hand van fact sheets. Ze laten zich voor hun beleid leiden door groeistrategieën, marktanalyses en meerjarenplannen. Ze werken voor geld, groei en macht, maar als je ze de vraag stelt waar dat goed voor is kunnen ze je geen fatsoenlijk antwoord geven. In de zorginstellingen wordt een ‘schijnwerkelijkheid van toezichthouders, prestatie-indicatoren en monitors’ in stand gehouden, die de aandacht afleidt van de essentie: de relatie tussen zorgvrager en zorgverlener.

Bestuurders die prat gaan op hun marktaandeel en daarop een hoog salaris denken te kunnen verantwoorden werken niet op basis van de juiste waarden. Dat marktaandeel is er omdat mensen ziek worden, omdat een ziekenhuis er van oudsher al is. Een bestuurder schept de voorwaarden waardoor de mensen in de organisatie hun werk kunnen doen. De bestuurder is er voor hen, niet andersom. De verpleegkundige, de ambulancebroeder, die doen het echte werk, die hebben de verantwoordelijkheid en de echt zware baan. De taak van de bestuurder bestaat uit het op zo’n manier aansturen van de organisatie dat deze mensen optimaal kunnen functioneren.

Besturen moet je niet zien als iets dat je doet uit eigen belang, vanwege de status en omdat je er veel mee verdiend. Als leider in de publieke sector met enig historisch besef weet je dat je niet enorm veelkan verdienen. De meeste zorginstellingen zijn stichtingen en verenigingen, en sommigen zijn zelf rechtstreeks gesubsidieerd door de gemeenten (bv de blijf Groep- vrouwenopvang-) die ooit vanuit een religieuze identiteit en/of levensovertuiging met een groep mensen zijn opgericht. Daar past wat de SP betreft geen over de top beloning bij.

Maar een maatschappelijk verantwoorde beloning. Zeker niet meer dan de 
minister president.

Niet voor niets is in december de Wet Normering Topinkomens aangepast!

Meer info https://hilversum.sp.nl/nieuws/2015/07/gooise-zorgbestuurders-verdienen-...

Rick de Jong

Voorzitter SP Regio Hilversum en Omstreken

U bent hier