h

Gooise zorgbestuurders verdienen meer dan de minister president!

26 juli 2015

Gooise zorgbestuurders verdienen meer dan de minister president!

Afgelopen weken werd duidelijk -dankzij rekenwerk van de Gooi en Eemlander- dat 47!! zorgfunctionarissen (bestuurders en toezichthouders) meer verdienen dan de minister president - € 178.000 inclusief onkosten en pensioenbijdrage -. Absurd aldus de SP-Hilversum.

Zeker in deze tijdens van bezuinigingen en ontslagen. We stuurden al deze zorgbestuurders een aangetekende brief..

Aangetekend moreel appèl
13 zorgorganisaties ontvingen van ons een aangetekende brief c.c. naar hun toezichthouders en ondernemingsraden, met het verzoek salaris in te leveren. Of ze dat gaan doen?? Wij hopen het.
 
In ieder geval is dit moreel appél verstuurd en pleit ook de landelijke SP voor een spoedige uitvoering van de Wet Normering topinkomens (WNT). We gaan zien wat er gebeurd. We houden het in de gaten #wordtvervolgd
 

Lees meer over de Wet Normering Topinkomens
Ingevolge de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT is met ingang van 1 januari 2015 het algemene bezoldigingsmaximum in de WNT verlaagd naar het niveau van een minister. Topinkomens in de (semi)publieke sector mogen ingevolge deze wet maximaal 100% van het ministersalaris zijn (€ 178.000 inclusief onkosten en pensioenbijdrage), met inachtneming van overgangsrecht voor bestaande contracten. Het wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer op 22 december 2014.

Bron: website Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

U bent hier