h

Loondispensatie van tafel!

23 september 2018

Loondispensatie van tafel!

Foto: SP Hilversum / Leyena Zoey van der Laan

Op 6 september kwam het nieuws naar buiten dat de loondispensatieplannen van staatssecretaris Van Ark van tafel zijn. De plannen zouden betekenen dat mensen met een arbeidsbeperking onder het minimumloon betaald konden gaan worden. De SP is blij dat het kabinet van de absurde plannen afziet.

De afgelopen maanden, sinds het voorjaar, voerden we al actie tegen de kabinetsplannen om mensen met een arbeidsbeperking onder het minimumloon te kunnen betalen. Staatssecretaris Van Ark wilde het door middel van deze plannen aantrekkelijker maken voor werkgevers om mensen met een beperking aan te nemen.

Wat hield het plan in?
In het huidige systeem werkt het als volgt. Een werkgever neemt iemand uit de Participatiewet in dienst. Dan kan de werkgever subsidie krijgen van de gemeente als de werknemer met een arbeidsbeperking een lagere ‘productiviteit’ heeft. Dat heet loonkostensubsidie.

Met de loondispensatieplannen werd het mogelijk voor werkgevers om naar productiviteit van werknemers met een beperking te gaan betalen. Dat hield in dat het mogelijk zou worden om mensen met een arbeidsbeperking onder het minimumloon te betalen. Zij zouden dan een aanvullende uitkering kunnen aanvragen bij de gemeente. Dat systeem heet loondispensatie.

De uitkering is echter aan allemaal voorwaarden verbonden, waardoor de uitkering lager kan uitvallen. In dat geval wordt dus de werknemer met een arbeidsbeperking nog altijd onder het minimumloon betaalt. Ook zou de werknemer te maken krijgen met twee verschillende inkomstenbronnen, wat kan resulteren in administratieve moeilijkheden en schulden.

Actievoeren loont: plannen van tafel!
De SP voerde al maanden actie tegen de plannen van kabinet-Rutte III. Samen met organisaties als Wij Staan Op!, FNV Lokaal en de LFB organiseerden we bijeenkomsten, zoals de bijeenkomst ‘Ben ik het waard?’ van 21 juni in Hilversum. We dienden moties in en schreven brieven. We maakten filmpjes (zoals het filmpje Hilversum Staat Op! en het slotpleidooi) en we tekenden petities. We gingen de straat op en voerden dag in dag uit actie voor het behoud van het minimumloon voor mensen met een arbeidsbeperking.

Op 6 september kwam het nieuws naar buiten dat het kabinet de absurde loondispensatieplannen had geschrapt. Daar waren wij, samen met alle andere organisaties waarmee we actie voerden, erg blij mee. Het bewijst dat actievoeren loont!

Hoe nu verder?
Om de kosten van de afschaffing van de dividendbelasting te dekken, zal het kabinet wel met een nieuw plan komen om te bezuinigen op mensen met een beperking. De SP blijft het natuurlijk volgen wat de vervolgstappen van het kabinet zullen zijn.

De strijd voor inclusie, gelijke rechten en toegankelijkheid gaat door!

Lees ook:
- Zijn wij het waard?, de speech van Naomi Doevendans op de 'Ben ik het waard?'-bijeenkomst.

U bent hier