h

Hilversum Staat op!

29 juni 2018

Hilversum Staat op!

Oproep aan gemeenten: Sta op tegen loondispensatieplannen staatssecretaris van Ark.

Lokaal FNV Gooi en Vechtstreek, LFB Hilversum, Wij Staan Op! en de SP Hilversum roepen de regiogemeenten in het Gooi op aan staatssecretaris van Ark te laten weten dat haar voorstellen voor mensen met een arbeidsbeperking funest zijn en vergaande gevolgen hebben voor deze mensen.

Staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) heeft plannen voorgelegd om mensen met een beperking aan een baan te helpen. Het uitgangspunt daarbij is goed. maar de manier waarop ze dat wil doen stuit tegen de borst.  Het wetsvoorstel gaat het mogelijk maken voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking onder het minimumloon te betalen.

Naast het feit dat mensen met een beperking straks zomaar gekort kunnen worden op hun loon, vallen ook allerlei sociale zekerheden weg. Zo bouwen zij geen pensioen op, krijgen zij geen WW-uitkering bij werkloosheid en hebben zij geen recht op extra vakantiedagen of een dertiende maand. Dit komt omdat zij voor het compensatiedeel onder de bijstandsregels zullen gaan vallen. Dit gaat de mensen echt niet helpen als het op fatsoenlijk en eerlijk loon aankomt.

Verschillende organisaties hebben zich al uitgesproken tegen het plan van de staatssecretaris. Zo ook ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het College voor de Rechten van de Mens verklaart terecht dat er met het nieuwe wetsvoorstel zelfs sprake is van discriminatie van werknemers met een beperking.

Als de staatssecretaris deze plannen doorzet is het aan de gemeenten hoe zij omgaan met de nieuwe regels. Daarom is het van belang dat gemeenteraden zich uitspreken tegen de plannen van de staatsecretaris en dat hun gemeenten een brief schrijven met hun zorg. De gemeente Hilversum heeft naar aanleiding van een motie van raadslid Bianca Verweij aangegeven de zorgen te delen en gaat een brief versturen. De samenwerkende partijen ( Lokaal FNV Gooi en Vechtstreek, Wij Staan Op!, LFB Hilversum, SP Hilversum) roepen de gemeenteraden daarom op om er bij hun colleges op aan te dringen hun zorgen te verwoorden in een brief naar Den Haag.

Individuele burgers kunnen tot 7 september hun steun betuigen via een online petitie :

Zie ook:

U bent hier