h

Hoezo Gooistad?

6 maart 2018

Hoezo Gooistad?

Als we niet uitkijken wordt de vorming van een Gooistad van boven afgedwongen. Zoals nu de fusie van Hilversum en Wijdemeren wordt opgelegd. Aan de Hilversummers wordt niks gevraagd.

Zo gaat het met de meeste gemeentelijke fusies.

Voor de SP is de inspraak van inwoners een voorwaarde. De SP wil een bindend referendum over de fusie. Het gevaar is dat bestuurlijke partijen anders ook tegen de zin van de bewoners in, de fusie gaan doorzetten. 

Het merendeel van de partijen, D66 voorop, willen het liefst direct Gooistad. Dat werd me wel duidelijk toen ik aan de bestuurderstafel zat. Ze ontkennen dat iets is afgesproken. Dat is strikt formeel gesproken wel zo, maar de ontevredenheid over de tussentijdse stap—eerst fusies tussen Hilversum en Wijdemeren, tussen Huizen, Blaricum en Laren, en wellicht Gooise Meren en
Weesp—is groot. Men wil het liefst direct een Gooistad.

Het belangrijkste argument van de bestuurderspartijen is dat een grote gemeente meer macht heeft. Gooistad zou zich moeten kunnen meten met Amsterdam en Utrecht en wordt een serieuze gesprekspartner voor de provincie en de nationale overheid. Daarbij maakt een grote Gooistad een
einde aan de gemeenschappelijke regeling waarmee nu de zorg, de arbeidsbemiddeling, het afval en nog wat zaken afgehandeld worden.

Inderdaad was het lastig om samen met 7 andere wethouders het over van alles en nog wat eens te worden. En dan heb ik het nog niet over het 
meekrijgen van 8 gemeenteraden. 

Maar een grote gemeente is funest voor de lokale democratie. Burgermeester, wethouders en  gemeenteraadsleden komen nog verder van de burgers af te staan dan ze nu al doen. Daar waarschuwen ook collega’s Voermans en Wallis voor met hun recente boek Gemeente in de
Genen
. Zij zien gemeentelijke fusies als iets van bestuurders met vooral nadelen voor de bewoners. Gemeentelijke fusies besparen overigens ook geen kosten. Meestal pakken ze zelfs duurder uit.

En wat gaan we doen met het raadhuis? Want het bestuur gaat geheid naar Bussum. Waarom zouden andere Gooistedelingen zich druk maken voor het behoud van de mediastad? Wat gebeurt er met het buurtgericht werken? Krijgt Hilversum Oost de aandacht die het nodig heeft? Ik hoor daar niemand over.

Maar ik ben niet alleen maar tegen. Er is een beter alternatief. De plaatselijke bestuurslaag met burgermeester, wethouders en gemeenteraden blijft bestaan. We kiezen een gouverneur voor de regio, de baljuw, die een kabinet samenstelt om regionaal beleid uit te voeren. Een senaat, gevormd door vertegenwoordigers van de gemeenteraden controleert de baljuw. Op die manier blijft de plaatselijke democratie, en komt er ruimte voor effectief regionaal beleid die anders dan nu wel democratisch gecontroleerd wordt.

Hebt je twijfels over een Gooistad?

Denk je dat bewoners zich erover moeten kunnen uitspreken? 

Wil je meedenken over een alternatief?

Dan heb je drie redenen om straks op de SP te stemmen.

U bent hier