h

Woningsplitsing: Handhaving faalt

28 november 2017

Woningsplitsing: Handhaving faalt

Foto: concedesign / pixabay

Het gebeurt helaas vaker: De gemeente stelt regels op, om vervolgens niet goed toe te zien of ze worden nageleefd. Je ziet het nog wel eens bij foutparkeerders in sommige wijken. Dit keer gebeurde het bij een onderwerp waar de gemeenteraad van Hilversum al lang paal en perk aan wil stellen: illegale woningsplitsing.

Illegaal splitsen: je woning zonder vergunning opdelen in kleine appartementjes en die dan (vaak voor een belachelijk hoge prijs) verhuren. Niet alleen levert dat overlast in de buurt op door toenemende drukte en een tekort aan parkeerplaatsen, vaak zijn de huren te hoog, de  woonomstandigheden onveilig, en leidt slecht beheer tot verloedering.

Vorig jaar werd nog groots aangekondigd dat dat over zou zijn. Er werd na een motie van PvdA en VVD een plan gepresenteerd dat strenge regels opstelde voor woningsplitsing. Het probleem werd eindelijk aangepakt.

Zie: Hilversum komt met superstrenge regels voor woningsplitsing

Maar de handhaving schiet tekort. De SP kreeg te horen dat er maar met de losse pols werd toegezien. Splitsing is in een aantal buurten nog steeds aan de orde van de dag.Vergunningen worden nog steeds verleend – zonder inbreng van omwonenden -  en van handhaven is geen sprake.

Na een brief van Patrick Weening van de wijkvereniging Oosterspoorplein agendeerde de SP met steun van Hart voor Hilversum een blokje in de commisie Ruimte. Daar stelden ze een aantal maatregels voor om de aanpak weer op orde te krijgen. Het was verbazend én onstellend om te zien hoe partijen als Groenlinks en PvdA daar liever niet aan wilden.

Nee, ze wilden eerst weten of het wel allemaal klopte wat de SP zei. Even wat mensen spreken of de krant lezen was daarvoor voldoende geweest.  Maar zelfs toen wethouder Voorink toegaf dat de handhaving onderbemand was (twee vacatures zijn niet gevuld!) en dat de communicatie met de bewoners – vooral vooraf – gewoon niet goed genoeg is, wilden ze geen stappen naar verbetering zetten. Ondanks dat iedereen ‘geschokt’ was door de verklaring van de wethouder – alsof ze het niet al weken eerder wisten, Klaarblijkelijk weegt het belang van de inwoner minder zwaar dat het partijbelang: want de SP gelijk geven is niet goed voor de verkiezingen.

Een behoorlijke teleurstelling dat hier met de belangen van mensen wordt gespeeld.

Eén ding leverde de commissie wel op: iedereen weet nu dat de handhaving niet op peil is. De wethouder heeft ook toegezegd dat er begin 2018 een evaluatie komt (al had die er al moeten zijn!).

De SP heeft voor hem nog drie adviezen.

  • Hou het niet bij een evaluatie. Maak ook een voorstel tot verbetering (ook als er meer geld nodig is), en leg die voor vóór de gemeenteraads-verkiezingen. Anders zijn we straks doodleuk een jaar verder voordat het probleem wordt aangepakt.
  • Neem daarin de voorstellen van de SP mee: een woningsplitsingmeldpunt, een plan van aanpak voor de handhaving en het terugdringen van reeds bestaande (illegale) splitingen, en verbeter de communicatie: betrek de bewoners als een vergunning toch verleend wordt.
  • De gemeente heeft bij handhaving een plicht tot nazorg. Denk na over mensen die in een illegaal gesplits pand wonen. Waar kunnen ze naar toe als we gaan handhaven? Want hoewel de SP vindt dat we regels moeten volgen, moeten er ook een plan zijn voor mensen die dringend woonruimte nodig hebben. Misschien kunnen die mensen terecht in een (extra) corporatiehotel.

Duidelijk is dat dit probleem nog wel een keer terug komt. De overige politieke partijen zullen bij de aankomende verkiezingen vast om het hardst roepen dat er iets moet gebeuren. Maar bedenk dan wel dat dat nu al had gekund.

U bent hier