h

Jeugdcultuurfonds: lang bepleit en gekomen!

22 februari 2014

Jeugdcultuurfonds: lang bepleit en gekomen!

Vrijdag 14 maart is de Kick-Off van het jeugdcultuurfonds Hilversum. Als SP-Hilversum zijn we daar natuurlijk bij! De SP heeft namelijk meer dan eens een lans gebroken om het jeugdcultuurfonds gerealiseerd te krijgen. Vele vragen hebben we gesteld en diverse acties hebben we ervoor gevoerd. Waaronder de Actie Kinderen van de Rekening en de Robin Hood en Lady Minima actie in augustus 2013. Lady Minima en Robin Hood vertelde de (loco) burgemeester dat 1 op de 9 kinderen in armoede opgroeit en dat deelname aan culturele activiteiten voor hen zeker niet vanzelfsprekend is. Dat moest anders vonden zij. Het jeugdcultuurfonds vond dat ook en gaf de gemeente Hilversum een check die alleen maar geëind kon worden als ze de gemeente ging deelnemen aan het jeugdcultuurfonds. En eindelijk ging de gemeente om. De (loco)  burgemeester beloofde dat het nu echt geregeld zou gaan worden. En vrijdag 14 maart is het zover!

Wat doet het Jeugdcultuurfonds?
Voor kinderen voor wie het financieel niet mogelijk is om muziek, toneel, dans of beeldende lessen te volgen is er in Hilversum nu het Jeugdcultuurfonds. Kinderen van 4-18 jaar komen in aanmerking voor een bijdrage voor lessen en/of een instrument of materiaal van maximaal 450,- per jaar.

Kunnen kinderen of ouders zelf een bijdrage aanvragen? Nee, dat is niet mogelijk. Intermediairs kunnen dat wel. Dat zijn bijvoorbeeld leerkrachten, medewerkers van de GGD of jeugdgezondheidszorg. Zij kunnen zich laten registeren via het jeugdcultuurfonds.

De gemeente wil met het Jeugdcultuurfonds voor alle kinderen in Hilversum mogelijk maken dat ze ook buiten schooltijd activiteiten kunnen doen.

Augsustus 2013 SP- Actie Robin Hood & Lady Minima
Bertien Minco van het jeugdcultuurfonds overhandigd de locoburgemeester Jan Rensen een cheque.
Te innen als er een jeugdcultuurfonds gerealiseerd is.

Meer weten?
Bezoek de site van het Jeugdcultuurfonds Hilversum

Of ga voor meer informatie naar het infoloket rondkomen van de gemeente Hilversum

Jeugdsportsfonds
Naast het jeugdcultuurfonds is er ook het Hilversum jeugdsportfonds. Voor sport heeft Hilversum sinds jaren het Jeugdsportfonds. Kent u kinderen die graag lid willen worden van een sportvereniging? Kijk dan op jeugdsportfonds.nl.

U bent hier