h

Hilversumse Bijen gered

11 augustus 2013

Hilversumse Bijen gered

In september 2012 startte de SP Hilversum de actie Red de Bij! Nu bijna een jaar later kijken we tevreden terug op deze actie. De gemeente Hilversum heeft op initiatief van de SP het bij-vriendelijk handelen opgenomen in het groenbeleids- en uitvoeringsplan en tekende het convenant bij-vriendelijk handelen. Ook vroegen we via diverse losse acties aandacht voor het wel en wee van de bij. Als sluitstuk van de actie plaatsten we 24 juli samen met het initiatief gastvrij voor de bij een bijenkast bij de Hilversumse raadhuisvijver.

Waarom?
In Nederland en vele andere landen zijn de honingbijen en talrijke wilde bijensoorten sterk in aantal teruggelopen. De honingbij en andere bestuivers zijn cruciaal voor natuur en landbouw. Een ineenstorting van de bijenstand kan grote en onomkeerbare gevolgen hebben voor de biodiversiteit en de voedsel- en fruitproductie. De bijenstand is bovendien een goede indicator voor de algehele ecologische gezondheid.Door een afname van drachtplanten (dit zijn planten die veel nectar en stuifmeel leveren, waarvan bijen afhankelijk zijn) verslechtert de leefomgeving van de bijen in Nederland. Daarnaast is het gebruik van voor bijen giftige gewasbeschermingsmiddelen toegenomen. Aangetoond is dat deze middelen schadelijk zijn voor bijen en hommels. Al in kleine hoeveelheden kunnen zij bijenvolken verzwakken en vatbaarder maken voor ziekteverwekkers.

Convenant Bij-vriendelijk Handelen
We hebben de wethouder Natuur en Milieu daarom gevraagd of ze, namens de gemeente, het convenant bij-vriendelijk handelen wil tekenen. En dat heeft ze gedaan!

Door het tekenen van dit convenant committeert de gemeente zich aan :

  • bij-vriendelijk handelen
  • het actief bijdragen om de leefomstandigheden van bijen (zowel wilde bijen als honingbijen) te verbeteren door te kiezen voor een ecologisch groenbeheer onkruidbestrijding op een milieuvriendelijke manier uit te voeren
  • het toepassen van bij-vriendelijke gewasbescherming en afzien van het gebruik van neonicotinoïden en deze niet te verhandelen
  • het meewerken aan het uitdragen van bij-vriendelijk handelen


Groenbeleidsplan

Verder hebben de wethouder gevraagd bij-vriendelijk handelen op te nemen in het groenbeleids- en uitvoeringsplan. En ook dit is gebeurd!

Praktisch betekent dit, naast de afspraken die in het bij-vriendelijk handelen convenant staan, dat bijvoorbeeld bij de aanleg van plantsoenen en het planten van nieuwe bomen bekeken wordt of er bij-vriendelijke bloemen, struiken en bomen kunnen komen. Ook braakliggende terreinen kunnen, mits geschikt, ingezaaid worden met bij–vriendelijke bloemen. Niet alleen nuttig maar ook een leuke manier om het dorp op te fleuren.

Om aandacht voor de actie Red de Bij te vragen hebben we de wethouder een echte ouderwetse bijenkorf aangeboden. Bekijk hier het filmpje wat daarvan gemaakt is

Ambassadeur
Verder heeft de gemeente nu een ambassadeurfunctie. De wethouder heeft op verzoek van de SP overlegd met gemeentelijke partners zoals het GNR en PROrail over hoe zij bij-vriendelijk kunnen handelen.

Helaas zijn alleen de gemeente Hilversum en Bussum overgegaan tot het tekenen van het convenant bij-vriendelijk handelen. SP raadslid Joep Meddens vroeg daarom tijdens een vergadering van het Gewest Gooi en Vechtstreek aan alle regio gemeenten om dit ook te doen.

Dus Huizen, Laren, Blaricum, Wijdemeren, Naarden en Muiden: kom op, het kan nog! Tekenen kan via deze link1.5 km Bijenvoer en Bij-les
In het kader van de actie deelde de SP in juni, tijdens de maandelijkse markt, 1.5 km bijenvoer (bloemenzaadjes waar bijen van houden) en bijenhotels aan Hilversummers uit en gaf fractievoorzitter Bianca Verweij bij-les aan scholieren bij het Urban Farming 035 project waar we eerder op bezoek waren.


Bijles van SP raadslid Bianca Verweij


Han Karsemeijer (imker) en Lon Jooren van der Bor (wethouder)

Ondersteunen imkers
Natuurlijk verdienen de imkers een steuntje in de rug. Om hen te helpen kijkt de gemeente met hen naar geschikte plekken voor bijenkasten en doneerde de gemeente een aantal lesboeken aan de imkers van de Bijenschans in het Corversbos. Met deze lesboeken zijn inmiddels alweer nieuwe imkers opgeleid. http://www.bijenschanscorversbos.nl/

Plaatsing bijenkast
Als sluitstuk van de actie heeft de SP de gemeente Hilversum een echt bijenvolk aan geboden. Dit bijenvolk komt van het initiatief Gastvrij voor de Bij en is afgelopen 24 juli door Pam en johan, de imkers van Inbuzz , geplaatst bij de Hiilversumse raadhuis vijver. De bijenkast heeft de toepasselijke naam ‘het raathuis’ gekregen.


Imkers Johan en Pam plaatsen het `raathuis`

Artikel Gooi en Eemlander: Bijenkast bij raadhuis Hilversum en Bijenvolk betrekt eigen `raathuis`

Start actie Red de Bij!

Op de website van bijenlint lees je wat je zelf kan doen om Bij vriendelijk te zijn

 

U bent hier