h

Geen werkloosheid meer in Hilversum!

26 februari 2018

Geen werkloosheid meer in Hilversum!

Wat echt belangrijk is voor de SP is dat iedereen die wil werken, kan werken. Als wethouder voor de SP was dat mijn heilige opdracht. Onze opzet is dat niemand die wil werken in Hilversum zonder werk is. Om te beginnen met de mensen die moeilijk aan een baan komen omdat ze een beperking hebben, te lang niet werken of te oud gevonden worden

De SP wil ervoor zorgen dat iedereen die wil werken, werk heeft. Daarvoor hebben we een plan - een uniek plan, durf ik wel te zeggen.

Zo’n plan is hoognodig, ook nu dankzij de economische groei het aantal banen groeit. In Hilversum tel ik zo al 900 mensen die nu een uitkering krijgen en graag willen werken. Ook onder de ruim duizend mensen die langdurig een uitkering hebben zijn er zo een paar honderd die aan de slag willen en dat met goede begeleiding kunnen. Tel daarbij een paar honderd werkloze 50-plussers en nog eens een honderdtal jongeren die ieder jaar van de praktijkschool en de Mozart school komen, en je hebt een beeld om wie het gaat.

Van alles gaat voor hen niet goed. Tomin, die veel werk heeft voor deze groep, staat onder druk omdat de landelijke overheid de subsidie terugschroeft. Tal van sociale werkbedrijven hebben al het loodje gelegd. Deze regio is gelukkig met een goed bedrijf. Maar er moet wel een duurzame
oplossing komen. Andere problemen zijn de onzekere flexbanen, laag betaalde banen zonder pensioen, tijdelijk werk, en de grootst mogelijke moeite die gemeenten hebben om mensen met een beperking aan het werk te krijgen bij reguliere werkgevers. Ook in Hilversum gaat dat uiterst
moeizaam.

Het plan waar ik mee bezig was, had als doel al deze problemen op te lossen. 

Het komt erop neer dat de gemeente gaat samenwerken met de werkgevers in Hilversum, waaronder middenstanders, zorginstellingen, scholen, sportclubs en de mediabedrijven. We noemden het samenwerkingsverband Hilversum Werkt Samen. Ik had al met ruim 35 werkgevers gesproken die mee wilden doen. Zij wilden een commitment maken om mensen uit de doelgroep een baan te geven, als het samenwerkingsverband de risico’s zou delen en voor begeleiding zou zorgen. Deelname van de gemeente was ook belangrijk.

Maar we begonnen met de samenwerking tussen de arbeidsbemiddelaars. NOVA noemden we dat initiatief. Dat loopt nog steeds, en gaat goed. Daar ben ik blij mee. Een flink aantal mensen is inmiddels klaar voor werk. Dus zijn de werkgevers aan zet in Hilversum Werkt Samen. Maar daar lijkt het te stokken. Mijn handen jeuken.

Ondertussen ben ik landelijk bezig om het plan verder te ontwikkelen. Tal van mensen hebben aangegeven dat het te belangrijk is om het bij Hilversum te laten. Wordt het wat, dan weet jij dat het begon met de SP hier in Hilversum. Goed toch?

Geef ons van de SP daarom de kans om ons werk af te maken. Zodat iedereen die wil werken, werk heeft.

Wij werken in Hilversum de werkloosheid de wereld uit!

U bent hier