h

Het college voert SP-beleid uit in de buurten

29 januari 2018

Het college voert SP-beleid uit in de buurten

Het is goed dat Hilversum nu inzet op ontmoetingsplekken in de buurten. Het is goed dat 12 sociale werkers aangesteld worden om met inwoners te werken problemen te adresseren en eerste zorg te verlenen en daarmee dure zorg te voorkomen. Het is ook goed dat professionals
van verschillende organisaties gaan samenwerken in de buurten.

Dit alles is beleid dat de SP heeft ingezet. Kijk maar naar de nota Sterke Buurten van twee jaar geleden. Dus het doet me goed dat dit beleid nu uitgevoerd wordt  - ook al zitten we niet meer in het college.

Hoe onvoorstelbaar dit beleid was in de eerste twee jaar van deze college periode is wel even goed om te beseffen. Ik heb die eerste jaren er hard voor moeten vechten. Tegen de klippen op. Want het beleid toen was om de toegang tot de zorg te centraliseren in het Sociaal Plein, terwijl wij van de SP juist de wijken in wilden gaan.

Vooral VVD en D66 wilden bezuinigen op welzijn en dus op buurtwerk. Toen ik eens suggereerde dat die bezuiniging onverantwoord werd, kreeg ik te horen dat ik met zo’n houding de coalitie zou opblazen. Het gevecht ging door rond de nota Sociaal Domein en operatie Winst (dat leidde tot uitbreiding van de capaciteit op het sociaal plein terwijl ik die uitbreiding eerder in de buurten wilde). Ik heb geregeld met de vuist op tafel geslagen om aandacht voor buurtgericht werken te krijgen.

Ondertussen was ik met een aantal ambtenaren en professionals druk bezig om de samenwerking in de buurten van de grond te krijgen. Dat project verliep voorbeeldig. Maar toen Versa de rekening voor extra kosten bij ons neerlegde, was dat project van de tafel. De systematiek van beheersing en controle ging weer overheersen.

Het doet me vreugde dat de VVD, D66 en CDA nu wel extra geld willen vrijmaken voor de aanpak in de buurten. Eindelijk, zou ik willen zeggen.
Tegelijkertijd kan ik het niet helpen wat sceptisch te zijn. Het college presenteert afspraken die gemaakt zijn tussen verschillende instellingen en kondigt de aanstelling van sociale werkers aan. Dat realiseren is gemakkelijk genoeg, vooral omdat veel in de week lag.

De bijt is evenwel in de uitvoering. In mijn tijd heb ik geleerd dat veel werk, veel sessies, veel projecten nodig zijn om een goede samenwerking van de grond te krijgen en om bewoners te betrekken. Professionals van verschillende organisaties kijken gauw met argwaan naar elkaar. Een cultuurverandering is nodig om een sfeer van vertrouwen te realiseren.

Daar lees ik niks over in de plannen. Dat is teleurstellend, vooral omdat we tot halverwege 2016 zo goed bezig waren. Krijgen wij weer de kans om te besturen, dan kunnen wij met het extra geld écht sterke buurten realiseren.

Echt, stemmen op de SP doet er toe.

U bent hier