h

Citymarketing en innovatieve snufjes - verspild geld

19 december 2018

Citymarketing en innovatieve snufjes - verspild geld

Foto: SP Hilversum / Bianca Verweij SP Hilversum

Op dinsdag 18 december besteedde het BNN/VARA programma Kanniewaarzijn aandacht aan Hilversum Citymarketing. De vraag: zijn de investeringen die de gemeente Hilversum doet in het kader van Hilversum promotie en het in de markt zetten van Hilversum goed besteed? Of is het weggegooid geld? Lees hier ook wat stichting Hilversum Citymarketing en innovatieve snufjes ons tot nu toe gekost hebben.

De SP is al sinds jaar en dag zeer kritisch over de inzet van middelen met betrekking tot citymarketing of Hilversum promotie. De SP is niet per se tegen citymarketing, maar ziet dat er enorme bedragen (van 2017 t/m 2019 meer dan 2,1 miljoen euro) worden verspild aan innovatieve snufjes en een organisatie die weinig oplevert en vooral een duur werkgelegenheidsproject lijkt te zijn.

Dit met een reservering van €120.000 per jaar voor de kosten van de directeur en verder vooral veel personeelskosten. Geld voor activiteiten moet dan nog ergens anders vandaan komen. Bijvoorbeeld via gemeentelijke subsidie, het stadsfonds of derde partijen. Let wel: dit zijn belastingcenten. We hadden hier ook de wachtlijsten in de zorg mee kunnen terugdringen. Reden genoeg dus om kritisch te zijn. Wij laten in dit stuk zien welke bedragen ermee gemoeid zijn.

Belastinggeld
De gemeente Hilversum is naast inner van de belastingengelden van Hilversummers, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers ook de verdeler van het geld. Opgehaald belastinggeld kan uitgegeven worden aan zorg, welzijn, onderhoud van wegen, veiligheid of, in dit geval, het luchtkasteel citymarketing.

De meerderheid van de gemeenteraad van Hilversum heeft in 2017 besloten veel geld uit te geven aan een door de gemeente op te richten stichting die aan de gemeentelijke subsidieborst moet. De SP stemde toen tegen. 

Het doel van de stichting is, volgens het startdocument‘’het versterken van het welbevinden van de bewoners en gebruikers van Hilversum.’’

Je zou dus verwachten dat Hilversummers er echt iets voor terug krijgen.

Stichting Citymarketing kost geld. Veel geld.
Stichting Citymarketing heeft tot op heden geen eigen financiële middelen en draait tekort. Deze tekorten worden aangevuld uit gemeentelijke middelen (ook weer belastinggeld). Ook voor 2019 wordt een tekort verwacht. Dit omdat de bijdragen van derden aan de stichting tegenvallen of zeg maar gewoon uitblijven. Het startdocument van stichting citymarketing zegt hierover: ‘’Gezien het publieke belang is de gemeente de belangrijkste financier, maar ook bedrijven en maatschappelijke organisaties worden geacht bij te dragen aan de citymarketingactiviteiten.’’

Nagenoeg alle gemeentelijke uitgaven aan stichting Citymarketing en de projecten die zij draaien worden dus betaald uit de pot belastinggeld van Hilversummers. Derden worden geacht dit ook te doen maar dat loopt niet zo lekker.

Voor sommige projecten of activiteiten zijn er externe partijen die ook bijdragen aan de financiering van een specifiek project maar dat is kennelijk niet genoeg om de gemeentelijke kosten voor de stichting te drukken. Je kan je afvragen waarom deze derden daar geen heil in zien?

Wat kost stichting Citymarketing de gemeente?
St Citymarketing 2017/2018                       1.156.250
St Citymarketing 2019                                    898.000
Totaal                                                          2.112.500

Via deze link is het gemeentelijk overzicht financiële middelen stichting citymarketing te zien.

Een greep uit een aantal losse projecten en wat ze kosten
De Media Mile:  €150.000 en het plaatsen van de citymarketing container bij het station : €100.000.  Bron:  Raadsvoorstel Media Mile

Beeldschermen: €200.000. Bron: Raadsbesluit The Bridge
Het oorspronkelijke doel was om: "de zichtbaarheid van Media in de openbare ruimte te vergroten." Dat is niet gelukt. De beeldschermen worden nu vooral gebruikt als reclameborden.

Slimme lantaarnpalen: €47.433. bron: uitwerking kosten slimme media mile lantaarnpalen
In maart 2018 zijn slimme lantaarnpalen langs de route van de media mile geplaatst om deze aantrekkelijker te maken.

(Niet meer) Pratende Prullebakken: €15.000. Bron: Pratende Prullebakken

Foto: SP Hilversum / Bianca Verweij SP Hilversum
Dit project is voortijdig gestopt omdat de knoppen waar je op moest slaan (zodat ze gingen praten) als asbakken werden gebruikt of vernield werden. Er waren 10 prullenbakken. Wat nu rest zijn 10 prullenbakken met een lelijk gat erin.

Logo WE HLIVE HILVERSUM: €30.000. Bron: D66 Hilversum website

Mobiele interactieve Media App miskleun van €50.000.
Inmiddels is de App vervangen en wij kunnen ons voorstellen dat ook dat weer wat gekost heeft.

Conclusie
We geven veel te veel geld uit aan stichting Citymarketing en innovatieve snufjes. En dan is dit nog maar een greep uit de projectjes die er zijn. Een deel werkt niet meer (de pratende prullenbakken), werkt niet goed (de media mile) of is een duur verkapt werkgelegenheidsproject (stichting citymarketing). Ook is vaak onduidelijk wat het de Hilversummers nu echt oplevert (slimme lantaarnpalen). En dit alles zijn gemeentelijke keuzes geweest.

Andere keuzes kunnen
De SP fractie stelt zich voor dat er andere keuzes gemaakt worden en wil dat de gemeenteraad beter en meer inzicht krijgt in dit soort uitgaven. We stemden daarom ook, zowel in 2017 als in 2018, tégen de enorme investeringen in de stichting Hilversum Citymarketing. Sommige andere projecten worden alleen in het college afgehamerd en de gemeenteraad krijgt alleen maar een briefje over 'ter informatie'.

Onder de streep kost het een heleboel geld en wij willen graag weten wat we daarvor krijgen. Vol spanning wachten we dan ook op de jaarrekening van stichting Hilversum Citymarketing. Maar nog los van de verantwoording over wat ze met al dat geld gedaan hebben weten we zeker dat een dikke 2 miljoen aan stichting HIlversum Citymarketing is uitgegeven.

Wij vinden het schrijnend dat voor dit soort luchtkastelen zomaar meer dan 2 miljoen beschikbaar is en we ondertussen wachtlijsten hebben voor de Hilversumse (jeugd) zorg en GGZ behandeling. Daklozen bij de deur van de crisisopvang worden geweigerd, er is een schreeuwend tekort aan sociale huurwoningen is en afhandeltermijnen van het sociaal plein zijn te lang waardoor mensen op zorg en voorzieningen moeten wachten.

                   

Foto: SP Hilversum / Bianca Verweij SP Hilversum

En tot overmaat van ramp is er dit jaar geen geld voor een kerstextraatje voor minima of het behouden van dagbesteding voor psychiatrisch patiënten.

Sociale zaken eerst!
We geven belastinggeld van Hilversummers uit en hebben een zorgplicht. Het SP uitgangspunt is: Eérst onze sociale- en zorgzaken op orde. Dan pas kijken of er nog geld is voor frivoliteit.

De tekst die wethouder zorg Karin Walters bezigde tijdens de laatste raadsvergadering, naar aanleiding van een motie over de verdwijnende dagbesteding GGZ: ''Ik heb daar geen geld voor.'' is met in het achterhoofd met al deze uitgaven om je rot te schamen. Het is er wél. Maar deze VVD/D66/Hart voor Hilversum en Groen Links coalitie kiest daar niet voor! Het kan anders en het moet anders.

Bekijk hier de uitzending van Kanniewaarzijn over We HLiversum en de Media Mile

Wie overigens even googelt op Hilversum Citymarketing vind een reeks aan publicatie die laten zien dat het afgelopen jaar nogal mis ging waaronder deze: Coalitie- en oppositiepartijen lijnrecht tegenover elkaar na problemen hilversum marketing

U bent hier