h

Weg over de hei: toen niet, nu niet!

12 september 2018

Weg over de hei: toen niet, nu niet!

Foto: SP Hilversum / Willem Cavalini

Al sinds jaar en dag wordt er gespeculeerd over een weg over de hei bij de Westerheide/Hilversum-Noord. Gelukkig kwam deze weg er eerder al niet omdat er onder andere door inwoners en de SP actie gevoerd werd om de plannen van tafel te krijgen. Dat lukte. Maar als een duveltje uit een doosje komt de weg over de Westerheide weer oppoppen in de onlangs breed uitgemeten visie op het Mediapark. En niet alleen de weg over de Westerheide wordt genoemd. Ook de Erfgooierstraat wordt genoemd als optie om meer verkeer over te leiden. De SP was duidelijk en blijft duidelijk. Wij zijn tegen een weg over de Westerheide. Ook het verbouwen van de Erfgooiersstraat tot een doorgaande weg lijkt ons geen goed plan.

De historie
In 2004 sneuvelde een voorstel over een weg over de Westerheide omdat er in Hilversum grote weerstand was tegen de plannen. Er was zelfs een actiecomité, Comité Geen Heiweg. Ook bleek dit onder meer uit een stadsdebat. De conclusie was helder: Hilversummers willen geen aantasting van natuurgebied. Logisch ook want onze natuur is de Hilversummers lief. De Westerheide is bovendien ook nog eens historisch bijzonder. Op en onder de heide zijn veel relicten uit de prehistorie te vinden zoals kampjes, een banscheiding, doodwegen, een urnenveld en grafheuvels[1].

Destijds zouden er ook plannen zijn om woningen aan de Erfgooiersstraat te slopen. Daartegen hebben bewoners zich fel verzet. Zij voerden succesvol actie tegen de plannen en werden door de SP gesteund[2].

En nu?
De plannen voor een weg over de hei of intensivering van verkeer op de Erfgooiersstraat duiken dus ineens op in de onlangs gepresenteerde visie ‘Hilversum Mediapark Vision 2030’[1]. Deze plannen moeten nog met de gemeenteraad besproken worden en over allerlei onderdelen moet nog besloten worden. De mediawethouder heeft deze plannen tijdens de Dutch Mediaweek vol trots gepresenteerd. Het lijkt dus al een gelopen race. Maar is dat zo?

SP: Toen niet, nu niet!
Een eventuele weg kost veel geld en lost, zo denkt de SP, maar een klein deel van het verkeersprobleem van Hilversum op. Wij denken dat als de gemeente meer tijd en moeite stopt in verbetering van met name het treinverkeer naar Hilversum Mediapark, daar een flinke afname van autoverkeer tegenover staat. In de visie staat ook een intensivering van het treinverkeer genoemd. Dus dat is winst.

Afgelopen jaren is het fijnmazig openbaar vervoer door liberaal provinciebeleid steeds verder kapot gemaakt. Bekijken hoe je dat weer een beetje op orde en betaalbaar krijgt is ook noodzaak. Want als je beter en betaalbaar OV realiseert gaan er meer mensen met het OV, als je een weg aanlegt, dan gaan er meer mensen met de auto. Dat lijkt ons simpele logica.

De verkeersissues van Hilversum vragen zeker om oplossingen alleen wat de SP betreft worden die niet gezocht in wegen over de hei of een Erfgooierssnelweg. Het verbaasd ons dat deze Mediapark-visie verkeermaatregelen beschrijft die eerder afgeketst waren. Wij zien dan ook uit naar de behandeling van deze Mediapak-visie in de gemeenteraad.

De SP zal vragen wanneer de visie in de gemeenteraad besproken wordt en wij zullen voorstellen om de verschillende onderdelen van de visie als aparte besluiten te voor te leggen. Dat biedt ruimte om voor onderdelen te stemmen die in orde zijn en tegen te stemmen op onderdelen die niet oké zijn.

Heeft de coalitie het al beklonken?
Wij keken naar de standpunten van de coalitiepartijen op hun websites en verkiezingsprogramma’s.

Van de VVD wisten we al dat ze met de Erfgooiersstraat aan de gang wilden. De VVD heeft in haar verkiezingsprogramma voor 2018-2022 staan: ‘De VVD denkt dat een goede oplossing voor de verkeersdrukte op de Johannes Geradtsweg gevonden kan worden door de Erfgooiersstraat vanaf het voormalige Erfgooiersplein om te vormen tot een verbindingsweg richting het Mediapark.

In de Gooi en Eemlander (d.d. 12/09/18) zegt VVD-fractievoorzitter Frits Vogel: 'Juist goed dat we serieus bezig zijn met een betere bereikbaarheid om werkgelegenheid te behouden, zonder heilige huisjes.' Wat de weg over de hei betreft zegt hij 'alle opties open te houden'.

Echter in het college zitten ook andere partijen. D66 schrijft op hun verkiezingspagina 2018-2022: ‘We leggen geen weg over de hei – bereikbaarheid dient binnenstedelijk of langs de randen binnen de groene contouren te worden opgelost.’ In 2014 schreven zij het nog duidelijker in hun verkiezingsprogramma: ‘Geen wegen over of langs de heide. Niet bij de Erfgooiersstraat, niet bij de Kolhornseweg en ook geen Zuiderheideweg bij het Raabos.’ Wat kunnen we van D66 in deze verwachten? Hebben zij ruggengraat en blijven ze bij hun standpunten?

Ook GroenLinks bestuurt in Hilversum. Wij kennen deze partij als een partij die altijd voor behoud van natuur pleit, voor meer OV en voor fietsen. Die zullen toch geen verstening van de natuur en promotie voor asfalt willen? In hun verkiezingsprogramma schrijven zij: ‘Daarom wil GroenLinks niet bouwen in natuur en landschap om ons heen, dus ook geen wegen over de hei’.Maar zal hun keuze dan worden om de bewoners van de Erfgooiersstraat te laten vallen?

En natuurlijk hebben we dan ook nog Hart voor Hilversum. Wethouder Karin Walters stond in 2004 nog prominent aan de zijde van de actievoeders bij de actie ‘Geen weg over de hei!’. Toen nog als SP’er. Nu zit ze als wethouder voor Hart voor Hilversum in het Hilversums college. In hun verkiezingsprogramma schreef Hart voor Hilversum een paar maanden geleden nog: ‘Wij willen geen weg over de hei’. Blijft Hart voor Hilversum bij haar standpunt? Gaan zij akkoord met het slopen van de natuur of het aanleggen van de ‘Erfgooierssnelweg’? Of stemmen zij tegen deze plannen?

Foto: SP Hilversum

Vragen SP
De SP stelde voor de commissie ruimtelijke ordening 12/09/2018 vragen
De antwoorden die we kregen stellen niet echt gerust. De Weg over de Hei en de wijkweg/Erfgoierssnelweg zijn en blijven als opties genoemd. Wij zeggen waakzaam blijven dus!

De SP is benieuwd naar de mening van inwoners van Hilversum over een eventuele weg over de Westerheide en/of een Erfgooierssnelweg. Wil je meer weten of wil je je mening met ons delen? Laat het ons weten op fractie.sp@hilversum.nl

U bent hier