h

Zorgen om de sociale huurwoningvooraad: minder woningen, hogere huren, en niet duurzaam

25 juni 2018

Zorgen om de sociale huurwoningvooraad: minder woningen, hogere huren, en niet duurzaam

Foto: Pixabay

Het zit er niet best uit voor de sociale (huur)woningmarkt in Hilversum en omstreken. Het aantal sociale huurwoningen daalt, tegen al de afspraken in. Voor starters, jongeren, en mensen met een kleine beurs is er straks geen plaats.

De SP dook in de jaarverslagen van 2017 van de vier grote corporaties in de regio (het Gooi en Omstreken, de Alliantie, Dudok Wonen, en Ymere). In die jaarverslagen ontdekten we drie dingen:

  • Er vond een forse daling plaats van de hoeveelheid sociale huurwoningen.
  • De hoeveelheid woningen onder de 414,02 euro, ook wel bekend als de kwaliteitskortingsgrens, is heel erg klein.
  • De ambities op het gebied van duurzaamheid worden mogelijk niet gehaald.

Reden voor de SP om vragen aan het nieuwe college van Hilversum te stellen.
Laten we bij het eerste punt beginnen: de forse daling aan sociale  huurwoningen. Om dit te illustreren hebben we een tabel gemaakt.

Aantal Sociale
huurwoningen

2015 2016 2017

Verschil (2017-2016)

Doduk Wonen 5197 4664 4648 -16
Gooi en Omstreken 6708 6764 6698 -66
De Alliantie 11361 11954 11925 -29
Ymere 3582 3512 3502 -10
Totaal 26848 26894 26773 -121

Dit zijn cijfers over het totaal aan sociale huurwoningen in de regio van de vier grote woningbouwverenigingen die hun jaarverslag van 2017 hebben gepubliceerd.
Zoals hierboven te zien is, zijn deze vier woningbouwverenigingen tezamen verantwoordelijk voor een daling van 121 sociale huurwoningen in de regio in 2017 ten opzichte van 2016. Terwijl in de regionale woonvisie staat dat de omvang van de voorraad sociale huurwoningen in de regio minimaal op het niveau van 2015 blijft.

De tabel toont ook dat de hoeveelheid sociale huurwoningen in 2017 beduidend lager is dan in 2015. Deze corporaties handelen dus duidelijk in strijd met de woonvisie.

Niet alleen in de regio schieten ze ernstig tekort, maar ook lokaal. Zo kreeg de SP signalen dat het verlies aan sociale huurwoningen in Hilversum rond de 250 is. In de Hilversumse woonvisie is echter duidelijk afgesproken dat elke verloren sociale huurwoning moet worden gecompenseerd.

Om een voorbeeld te nemen: De Alliantie heeft in 2017 in Hilversum 0 nieuwe woningen gebouwd, terwijl ze wel 35 woningen hebben verkocht en 54 gesloopt.

Laten we nu kijken naar een ander voorbeeld: Het Gooi en Omstreken. Van de 7210 sociale huurwoningen in hun bezit zijn slechts 860, oftewel 11,9%, onder de kwaliteitskortingsgrens. Sterker nog, het streven is om dat te verlagen naar 126 woningen.

Woningen onder de kwaliteitskortingsgrens zijn zeer aantrekkelijk voor jongeren en starters. Je zou verwachten dat deze nieuwe coalitie, die de mond vol heeft over woningen voor jongeren zo'n kleine hoeveelheid en een streven naar nog minder onwenselijk zou vinden. Één partij had zelfs als speerpunt om 1000 nieuwe jongerenwoningen te realiseren. 

Op het gebied van duurzaamheid, doet Het Gooi en Omstreken het heel goed, maar de Alliantie schiet flink tekort. De ambitie is om uiterlijk in 2020 gemiddeld een B label te hebben voor de woningen van de corporaties.

Het Gooi en Omstreken heeft nu al een B label gemiddeld, tegenover C label gemiddeld van de Alliantie. En omdat de Alliantie veel meer woningen heeft dat Het Gooi en Omstreken heeft dat veel meer invloed op het gemiddelde van de regio. Daarom vroeg de SP aan de wethouder of hij verwacht dat de ambitie gehaald gaat worden en zo niet wat hij gaat doen om die ambitie wél te halen.

Het belangrijkste vindt de SP dat de gemeente actief is en duidelijke keuzes durft te maken. Om de energietransitie en de duurzaamheidsambities van dit nieuwe college waar te maken, maar ook om meer woningen te bouwen, moet de gemeente echt de mouwen opstropen. Corporaties en projectontwikkelaars klagen nu al over het feit dat de gemeente keuze-angst heeft. Hierdoor worden ver geen gronden beschikbaar gesteld voor de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. Duidelijk is dat de gemeente én corporaties beide schuld dragen voor het niet halen van doelstellingen en voor het verdwijnen van sociale huurwoningen.

De SP Hilversum zet in op méér sociale huurwoningen, vooral in het largere segment. We verwachten dat Hilversum, maar ook alle ander gemeenten in de regio, daar de schouders onder zetten. tegelijkertijd verwachten we dat de woningcorporaties zich aan de afspraken houden.

We zullen i.i.g. zorgen dat de Hilversumse coalitie, en dan vooral de linkse partijen, bij de les blijven, en hun houden aan de beloften die ze hebben gedaan tijdens de verkiezingen: méér sociale huurwoningen, méér woningen voor jongeren, en een duurzaam Hilversum.

Er zijn al genoeg beloften gebroken. Tijd om er een aantal te houden.

Zie ook:

U bent hier