h

Actiz, WMO-raad Hilversum, FNV lokaal en de SP zeggen: Huishoudelijk hulpen plan moet beter!

11 juli 2015

Actiz, WMO-raad Hilversum, FNV lokaal en de SP zeggen: Huishoudelijk hulpen plan moet beter!

Wat de SP-Hilversum al wist en al eerder riep is nu ook door belangrijkste belangengroepen in de zorg bevestigd: de uit WMO geld gefinancierde hulp bij het huishouden valt onder de CAO-VVT (verzorging, verpleging, thuis- en kraamzorg).

 

De regio wil die activiteit onder de schoonmaak CAO laten vallen en het is nog maar de vraag of mensen die gebruik maken van de zorg een lagere eigen bijdrage gaan betalen..

Dat kan enerzijds niet omdat de gelden onder de CAO verpleging en verzorging worden vrijgegeven en anderzijds is het niet wenselijk want het is een stuk slechter voor de zorgmedewerkers – en voor de mensen die zorg krijgen, omdat de signaleringfunctie vervalt en deze  is juist belangrijk op het moment dat kwetsbare mensen hulp krijgen.

ActiZ schreef een brief naar de regio waarin ze duidelijk maakt dat de schoonmaak CAO gewoonweg niet mag. Bovendien maakt het voor de zorgondernemers moeilijk  om mee te doen in de regio plannen voor de HHT – de  Huishoudelijke Hulp Toelage. Daarmee kunnen de kosten voor huishoudelijke zorg worden verminderd. De zorgondernemers doen graag mee maar kunnen door de AO plannen van de regio niet goed concurreren met de schoonmaakbedrijven.

De brief van ActiZ lag al een tijdje bij de regio, maar de gemeenteraden zagen er niets van. De regio hield het stil en wil door met zijn plan. Ze denkt het gewoon bij de staatssecretaris op tafel te kunnen leggen.

De SP kreeg lucht van de brief en vroeg de regio om deze te openbaren. Toen dat niet gebeurde stuurde ze de brief zelf door naar de gemeenteraad.

En ook de WMO- raad Hilversum spreekt zich inmiddels uit. Het plan is geen goed idee! De CAO VVT moet leidend zijn en er moet gewerkt worden aan behoud van zorg en zorg gerelateerde werkgelegenheid.

Nu is de vraag wat de regio gaat doen: stug volhouden met haar plan, dat dus niet volgens de afspraken is, of het plan aanpassen zodat zorgmedewerkers wél een goede CAO krijgen voorgeschoteld.

Kom met een beter plan!
De SP hoopt het laatste want het is heel zonde als we de 7,8 miljoen die we kunnen besteden aan zorg en behoud van wergelegenheid moet terug storten naar het ministerie.

Overigens is het een goed idee om zwart werkende schoonmakers naar een 'wit' werk constructie te helpen. Daar worden ze namelijk qua arbeidvoorwaarden beter van  en dat verdienen ze! Maar niet van dit geld.. Daar moeten we als samenwerkende gemeenten dan maar een ander potje voor vinden.

Lees hier  meer over waar de HHT gelden voor bedoeld zijn

 

 

 

U bent hier