h

SP kraakt antwoorden Broertjes over brandveiligheid

30 maart 2016

SP kraakt antwoorden Broertjes over brandveiligheid

SP-Hilversum is kritisch over de beantwoording van vragen over de brandveiligheid van aanleunwoningen. 

 

 

 

Het beleid van 'slechts als het schip vergaat, ziet men wie kan zwemmen' of 'pas als het kalf verdronken is, dempt men de put' is toch niet die koers die we als gemeente varen?' Dat is de reactie van de SP in Hilversum op de antwoorden van burgemeester Pieter Broertjes over de brandveiligheid van senioren in senioren/aanleunwoningen.

In de beantwoording schrijft Broertjes dat er in Hilversum sprake is van negen 'ontkoppelingen van objecten met een zorgfunctie'. Daar komt er zeker nog één bij. En ja, woningeigenaren hebben een meldplicht als zij centrales willen ontkoppelen van de alarmcentrale en van het zorgcentrum. Wel is het mogelijk om bij een combinatie van verzorgingstehuis en aanleunwoningen met dezelfde doormelding naar de alarmcentrale een deel van de brandmeldinstallatie (bijvoorbeeld de aanleunwoningen) af te sluiten zonder dat dit bij de brandweer bekend is.

Voor de SP een onacceptabele situatie, reageert fractievoorzitter Bianca Verweij op dat laatste. Zij stelt dat wanneer dit het geval zou zijn bij Gooiers Erf - waar eind vorig jaar brand uitbrak en een bewoner overleed - het leed destijds veel erger had kunnen zijn. Daarnaast wil zij weten over welke negen 'ontkoppelingen' Broertjes het heeft en wat is nu precies de stand van zaken bij Zuiderheide. 

Verweij pleit verder ervoor dat de gemeente als bevoegd orgaan een meldplicht gaat instellen voor het ontkoppelen van aanleunwoningen. Immers, de gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van de verminderd zelfredzame burgers. 'Gezien de rappe ontkoppelingen (mogelijk dankzij het scheiden van wonen en zorg) lijkt het ons zaak om zo snel mogelijk met alle betrokkenen (zorgorganisaties/verhuurders/gemeente/brandweer) aan een tafel te komen om taken, bevoegdheden en wettelijke/maatschappelijke verantwoordelijkheden in kaart te brengen. Risico's en hiaten in kaart te brengen en hier maatregelen op af te spreken.' 

Verder stelt de SP dat in complexen waar meerdere verminderd zelfredzamen samenwonen de verhuurder een wettelijke en/of maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om hier iets in te betekenen. 'In de nu ontstane situatie lijkt het als of zowel het bevoegd gezag (de gemeente), de eventuele zorgaanbieder en de verhuurder hun handen van de zaak aftrekken', concludeert Verweij. 'De verminderd zelfredzame burger moet het zelf maar zien te redden. En dat kan, als we ons allemaal oprecht om verminderd zelfredzamen bekommeren, niet de bedoeling zijn. Voor hen die verminderd zelfredzaam zijn hebben wij een verantwoordelijkheid.'

In de beantwoording schrijft Broertjes dat er in Hilversum sprake is van negen 'ontkoppelingen van objecten met een zorgfunctie'. Daar komt er zeker nog één bij. En ja, woningeigenaren hebben een meldplicht als zij centrales willen ontkoppelen van de alarmcentrale en van het zorgcentrum. Wel is het mogelijk om bij een combinatie van verzorgingstehuis en aanleunwoningen met dezelfde doormelding naar de alarmcentrale een deel van de brandmeldinstallatie (bijvoorbeeld de aanleunwoningen) af te sluiten zonder dat dit bij de brandweer bekend is.

Voor de SP een onacceptabele situatie, reageert fractievoorzitter Bianca Verweij op dat laatste. Zij stelt dat wanneer dit het geval zou zijn bij Gooiers Erf - waar eind vorig jaar brand uitbrak en een bewoner overleed - het leed destijds veel erger had kunnen zijn. Daarnaast wil zij weten over welke negen 'ontkoppelingen' Broertjes het heeft en wat is nu precies de stand van zaken bij Zuiderheide. 

Verweij pleit verder ervoor dat de gemeente als bevoegd orgaan een meldplicht gaat instellen voor het ontkoppelen van aanleunwoningen. Immers, de gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van de verminderd zelfredzame burgers. 'Gezien de rappe ontkoppelingen (mogelijk dankzij het scheiden van wonen en zorg) lijkt het ons zaak om zo snel mogelijk met alle betrokkenen (zorgorganisaties/verhuurders/gemeente/brandweer) aan een tafel te komen om taken, bevoegdheden en wettelijke/maatschappelijke verantwoordelijkheden in kaart te brengen. Risico's en hiaten in kaart te brengen en hier maatregelen op af te spreken.' 

Verder stelt de SP dat in complexen waar meerdere verminderd zelfredzamen samenwonen de verhuurder een wettelijke en/of maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om hier iets in te betekenen. 'In de nu ontstane situatie lijkt het als of zowel het bevoegd gezag (de gemeente), de eventuele zorgaanbieder en de verhuurder hun handen van de zaak aftrekken', concludeert Verweij. 'De verminderd zelfredzame burger moet het zelf maar zien te redden. En dat kan, als we ons allemaal oprecht om verminderd zelfredzamen bekommeren, niet de bedoeling zijn. Voor hen die verminderd zelfredzaam zijn hebben wij een verantwoordelijkheid.'

U bent hier