h

Hoezo SP?

7 januari 2018

Hoezo SP?

Waarom zou je straks in de gemeenteraad op de SP willen stemmen? Als je het al weet, dan hoef je niet verder te lezen. Als je twijfelt, luister...

Het is eenvoudig. In de beschaafde wereld krijgt iedereen een kans om mee te doen, en iedereen heeft een recht op een menswaardig bestaan. Nu zijn er andere partijen die zeggen zich daarvoor sterk maken, maar in mijn ervaring is het vooral de SP die steevast opkomt voor mensen in de verdrukking, voor middenstanders die opboksen tegen allerlei regels en oneerlijke concurrentie van de grote jongens, en voor buurten die aandacht nodig hebben. Dit tot soms grote ergernis bij andere partijen.

Ik zelf woon in een mooie buurt met dure huizen. Ik zou dus goede redenen hebben voor de VVD of D66 te zijn. Want zij zetten zich in op lagere lasten, de media sector, een smart city, een bruisend centrum en alles wat hoog opgeleide en duurbetaalde mensen om mij heen graag horen. Veel jongeren steunen Groen Links omdat die een jonge leider heeft en voor een groene wereld is.

De SP heeft inmiddels ook een jonge leidster en is zeker zo groen als Groen Links. Maar daar gaat het niet in de eerste plaats om.

Wat mij bezighoudt is de tweedeling in Hilversum, of, als je wilt, een drie-of vierdeling. Tijdens mijn wethouderschap werd ik getroffen door de grote verschillen tussen buurten over het spoor en buurten zoals die waarin ik zelf woon, in Hilversum Zuid. Onder meer dankzij de contacten van SP-ers en de buurtcoördinatoren kwam ik tal van mensen tegen met werkelijk schrijnende verhalen. Te vaak hoorde ik van mensen hoe ze kapot liepen in hun contacten met het Sociaal Plein van de gemeente. Te vaak merkte ik dat mensen niet de hulp kregen die ze nodig hadden.

Het is van levensbelang dat Hilversum een partij heeft die zich consequent sterk maakt voor al deze mensen. Dat is wat mij betreft de SP. Meer dan de mensen van welke andere partij ook, kennen SP-ers de mensen die het moeilijk hebben in Hilversum, die zich onveilig voelen in hun buurt of verzorgingsflat, en de worstelende middenstanders. En dat is omdat de SP veel leden heeft met ervaring. Zij weten wat het betekent om geen werk te hebben, in de schulden te zitten, of om zorg verlegen te zijn. Marjo, een SP-ster die vorig jaar overleed, was een Wajonger, en deed van alles voor de SP en haar buurt de Meent. Altijd vrolijk en altijd strijdbaar was ze. Een typische SP-er, want de SP heeft vele Marjo's in haar midden. Dat is haar kracht. En daarom is het belangrijk dat de SP een sterke partij is in Hilversum.

Jouw stem kan daarin helpen. 

 

 

U bent hier