h

Arjo Klamer: Ken je buurt!?

3 juli 2014

Arjo Klamer: Ken je buurt!?

Ik had het kunnen weten. Want wat weet ik nu zelf van mijn eigen buurt. Ik ken mijn buren redelijk goed, spreek ze geregeld, en zo nu en dan komen we bij elkaar over de vloer. Maar ben ik eerlijk, dan moet ik bekennen dat mijn bekendheid met mijn eigen buurt zeer beperkt is.

We hebben een buurtvereniging die het afgelopen jaar wat actiever is geworden met een bijeenkomst, een actie tegen de verlegging van een fietspad, en een buurtborrel over ruim een week. Dus “we” zijn een beetje georganiseerd. Ben ik eerlijk dan gaat het meeste wat de buurt doet en denkt langs me heen.

Als wethouder merk ik dat ik als buurtbewoner geen uitzondering ben. In de buurtgesprekken die wij, collega Jaeger en ik, de afgelopen maanden hebben gevoerd, leren we dat losliggende stoeptegels, druk verkeer en hondenpoep zorgpunten zijn, maar vooral ook dat mensen zo weinig weten over hun eigen buurt.

Willen we dat buurten sterker worden, dat buurtbewoners zich meer verbonden voelen met hun eigen buurt, en van allerlei initiatieven nemen, dan staat onbekendheid dat alles in de weg. Want waarom zou je je druk maken over iets wat je niet kent?

Met verschillende mensen broed ik nu op plannen om mensen kansen te bieden beter kennis te maken met de eigen buurt. Ik zelf zou wel meer willen weten over de mensen die in mijn buurt wonen. Wat is hun verhaal? Ik zou het fijn vinden als ik weet bij wie ik aan kan kloppen om wat te lenen, en ben zeker bereid om bepaalde spullen van mij aan buren uit te lenen. We hebben al een whatsapp om onraad te rapporteren, zag ik laatst, maar wat is er meer mogelijk? Kan ik een oogje in het zeil houden wanneer buren op vakantie zijn?  En kunnen we als buurt iets organiseren wanneer iemand in de omgeving hulpbehoevend is? Maar dan moeten we wel weten dat mensen een bepaalde hulp of gewoon wat aandacht kunnen gebruiken.

Een waarom zouden we als buurt geen moestuinen onderhouden in gemeenschappelijke grond? En waarom zou ik mijn grasmachine niet even buiten het hek rijden om daar het gras te maaien? Maar dan moet ik wel weten dat dat zin heeft.

Mijn vragen aan u als buurtbewoner zijn onder meer: Hoe goed kent u uw eigen buurt?  Zou u uw buurt beter willen kennen, en zo ja, wat zou u willen weten?

De vraag die daarop volgt, kunt u voelen aankomen, en die is: wilt u wat doen in uw eigen buurt?  Maar die vraag bewaar ik voor een volgende keer.

Arjo Klamer is wethouder van onder meer buurten

Voor reacties: a.klamer@hilversum.nl

U bent hier