h

Zorgen over drukte Johannes Geradtsweg

13 maart 2020

Zorgen over drukte Johannes Geradtsweg

Foto: SP

Tijdens de vergadering van de commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid spraken de bewoners van de Johannes Geradtsweg in. Zij maken zich zorgen over de toename van het verkeer wanneer de gemeenteraad kiest voor de KL29 variant als oplosisng voor de kleine spoorbomen. De SP deelt de zorgen.

Het verkeer op de Johannes Geradtsweg zal waarschijnlijk toenemen zelfs zonder de plannen voor de KL29 variant. Mensen laten helaas de auto niet vaker staan, en het lijkt dus eerder drukker te worden op de weg. Op het gedrag van mensen heeft de gemeenteraad nog weinig grip. Wel kunnen er andere maatregelen worden genomen. Een inventarisatie van een aantal van de mogelijkheden, en wat de SP daar van vindt.

De weg over/onder de Westerhei, bij sommigen ook bekend als de 'Hillen-variant'. In het coalitieakkoord van 2018-2022 (niet ondertekend door de SP) staat dat alle opties open zijn. Ook de weg over de hei hoort daar dus bij. Het lijkt voor de hand te liggen dat het college deze optie laat onderzoeken.

Er is tot nu toe echter geen draagvlak voor een weg over de hei, vanwege de impact op de natuur. De SP heeft in haar verkiezingsprogramma dan ook gezegd tégen een weg over de hei te zijn. Daar houden we vooralsnog aan vast, ook al zien we dat de mogelijkheden om de mobiliteit te verbeteren beperkt zijn. We zullen zo'n optie dus momenteel niet steunen.

Een variant daarvan is het omleiden van verkeer over de Erfgooierstraat. Ook die zal waarschijnlijk onderzocht worden en is zelfs apart benoemd in een eerder rapport over de verbinding Oost-West van Movares. Er lijkt iets minder weerstand tegen deze optie te zijn. Ook hierin staan we als SP echter vooralsnog niet positief. De voornaamste reden is dat de Erfgooierstraat niet heel breed is - de helft van de Johannes Geradtsweg - en een grote stroom verkeer moeilijk aan zal kunnen en potentieel verkeersgevaar oplevert. Ook wegen we de weerstand in de wijk daarin mee.

Er zijn maatregelen die we wél kunnen nemen.

De SP is voor meer onderzoek om te meten:

  • wat de hoeveelheid lijnstof en geluid is, en op welk tijden/dagen die het hoogst zijn (het onderzoek van Movares vraagt hier ook om)
  • wat de verkeersstromen nu precies zijn: bestemmingsverkeer voor b.v. het Mediapark, of een route naar de andere kant van Hilversum?

Hiermee is ook beter te bepalen welke maatregelen effectief zullen zijn en welke niet.

De SP wil het gebruik van de fiets meer stimuleren. Ze wil inzetten op goede fietsverbindingen, plekken voor fietsparkeren, en het verbeteren van de veiligheid - sommige plekken zijn voor fietsers nog te onoverzichtelijk.

De SP staat voor een beter en fijnmaziger OV.  Als we meer mensen het OV inkrijgen (bv de trein) kunnen we bestemmingsverkeer laten afnemen.

We zien graag de busremise uit het centrum verdwijnen, en het lijkt erop dat dat ook gaat gebeuren. Daarmee verdwijnt overlast van vertrekkende en aanrijdende bussen van de remise, niet alleen op de Johannes Geradtsweg maar voor het hele 1221 gebied.

De SP heeft eerder gevraagd om de vorming van een nieuw vrachtwagenconvenant, waarmee vrachtverkeer over de ringweg wordt geminimaliseerd. Daarbij hoort ook terughoudend zijn met het vergunnen van zwaar vrachtverkeer op de weg. Ook het laden en lossen van grote vrachtwagens aan de rand van de stad kan daarmee worden geregeld.

De bewoners zijn vooral bezorgd om de impact van de KL29 variant. Ze vinden dat hun belangen daarin worden genegeerd.

De SP vindt dat de kleine spoorbomen pas gesloten kunnen worden (in dit geval voor gemotoriseerd verkeer) als er een goed alternatief is voor het overkomen van het spoor. Momenteel hebben wij twijfels of dat met de voorgestelde maatregelen het geval is. Zowel het viaduct bij de Johannes Geradtsweg als de Beatrixtunnel lijken daar niet op berekend. De tunnel onder de Oosterengweg kan wel helpen, maar pas als deze gerealiseerd is. Draagvlak voor de sluiting van de spoorwegovergang is overigens voor de SP een belangrijk punt. 

Daarbij onderschrijven we wel dat het nodig is iets te doen bij de kleine spoorbomen. Het lijkt bijna onmogelijk een goede - betaalbare - oplossing te vinden. Het wordt echter steeds lastiger houdbaar, en het is ook te bedenken dat als de NS vaker gaat rijden, en de spoorbomen steeds vaker dicht gaan, het effect daarvan uiteindelijk niet veel zal afwijken van een sluiting. Wat dat betreft is het dus sowieso nodig na te denken over maatregelen die het verkeer op de overige wegen doen minderen.

Blik op de drukte bij het viaduct richting mediapark
Foto: SP

De verkeerskundige aanpassingen aan de Johannes Geradtsweg die de gemeente heeft aangekondigd mbt het viaduct over het spoor en het Den Uylplein lijken nodig om ook de huidige verkeersdrukte te verlichten. Het lijkt de SP onwaarschijnlijk dat ze voldoende zijn om een drastische toename van het verkeer (bijvoorbeeld door sluiting van de spoorbomen) op te vangen. Nochtans denkt de SP vooralsnog dat de maatregelen wel nodig zijn. We hebben echter nog geen concreet voorstel gezien - dat moet eerst nog worden uitgewerkt.

Bij de bespreking van het Mobiliteitsplan zijn een aantal zaken die hierboven zijn genoemd hopelijk verder uitgezocht. Het vervelende is dat de raad gevraagd wordt om daarvóór al een besluit te nemen over de kleine spoorbomen. De SP zou liever geen onomkeerbaar besluit nemen - want wat als bij de Mobiliteitsvisie zou blijken dat er geen oplossing is voor de problemen die dat besluit oplevert?

De SP heeft over het voorstel met betrekking tot de KL29 variant voor de kleine spoorbomen dus een groot aantal bedenkingen. De definitieve oordeelsvorming vindt na 18 maart plaats, maar het college zal een behoorlijke taak hebben om bij ons al deze bedenkingen weg te nemen.

 

U bent hier