h

Regio gooit het OV te grabbel – buslijnen worden geschrapt

5 februari 2019

Regio gooit het OV te grabbel – buslijnen worden geschrapt

Foto: Regio Gooi en Vechtstreek / Rapportage mobiliteitsnetwerk

De Provincie Noord Holland heeft de uitgangspunten bepaald voor de OV-concessie voor de Gooi en Vecht-streek. Waar de SP al voor waarschuwde komt nu uit: met deze uitgangspunten worden een groot aantal buslijnen in de regio geschrapt.

Volgens de provincie moet vooral de fiets de bus gaan vervangen. Alleen als de afstand van een wijk tot een OV ‘knooppunt’ meer dan 10 minuten fietsen kost, komt er nog een bushalte. Buslijnen die niet genoeg opleveren worden sowieso opgeheven.

De SP klom al eerder in de pen om verzet te mobiliseren. De provincie ontkende in eerste instantie, klaagde daarna over het ’lekken’ van de plannen, en verzon er zelfs bij dat de SP geheimhouding zou hebben geschonden.

Nu de plannen openbaar zijn en de waarheid voorligt, zou je verwachten dat de Regio Gooi en Vechtstreek in bres springt en een fijnmazig OV voor hun inwoners eist. Maar niets van dat alles. De regio gaat gedwee mee in de plannetjes van de provincie. Ze komt niet verder dan sputteren dat de lijnen niet té snel geschrapt moeten worden  - eerst moeten er wel wat ‘alternatieven’ zijn. Over de meerwaarde van de buslijnen geen woord.

Alternatief vervoer als de fiets, de WMO-taxi of een vrijwilligersbus kunnen de functies van de buslijnen niet vervangen. Voor bijv. gehandicapten die niet kunnen fietsen is dit een ramp. Als je in Kerkelanden woont en op station CS een bepaalde trein wil halen, weet je welke bus te nemen om hem op tijd te halen. Met de WMO-taxi moet je rekening houden met een kwartier voor en een kwartier na je tijd dat de taxi kan komen. Bovendien kan hij nog overal heen voordat je op het station wordt afgezet. Vergeet die trein dan maar. De zelfstandigheid die iemand had gaat daarmee verloren. Beetje raar voor een gemeente die participatie als prioriteit heeft staan.

Alle verhaaltjes over nieuwe vormen van mobiliteit zijn smoezen om het daadwerkelijke doel te verhullen: het bezuinigen op het OV om de HOV lijn te bekostigen. In plaats van te investeren in een gezond OV en het behoud van een fijnmazig netwerk, kiest de provincie voor afbraak. In plaats van stimuleren van OV gebruik, jaagt de provincie mensen de auto in. In andere landen maakt men het OV gratis. Hier gaan we voor duurder.

We gaan wel voor een ‘zero-emissie’ buslijn, maar niemand die hem straks nog neemt, want de bushalte is dan onbereikbaar.

Het is vast ook geen toeval dat reizigersorganisaties opmerkten dat het geplande busstation bij het nieuwe stationsplein zo klein is. Met de huidige plannen van de provincie, waar de gemeente Hilversum geen vinger tegen opheft, hebben we dat busstation straks helemaal niet meer nodig.

Wilt u deze ontwikkeling stoppen? Laat dan uw stem horen. En zorg dat in de provincie die partijen de macht krijgen die fijnmazig busvervoer wél van belang vinden.

Ga stemmen, en stem SP.

U bent hier