h

Vertrek wethouder is een bezuinigingskans

2 november 2018

Vertrek wethouder is een bezuinigingskans

Hart voor Hilversum wethouder Angelika Pelsink heeft haar onmiddellijke vertrek aangekondigd. Als SP fractie zagen we hoe zij worstelde met de enorme berg werk die haar portefeuille haar opleverde. De goede moed waarmee ze begonnen was zakte haar al gauw in de schoenen. Diverse dossiers liepen vast en kwamen ook niet meer los.
We hebben respect voor haar keuze en wensen haar alle goeds voor haar toekomst.

Een wethouder vertrekt en dan?
Toen het college aantrad en bekend werd dat er 7 wethouders aangesteld zouden worden, hebben we als SP meteen gezegd dat dit veel te veel was. 7 wethouders salarissen (die een dikke acht duizend euro per maand per maand verdienen) voor een gemeente met 96.000 inwoners vinden wij wat teveel van goede. Wethouder Walters (Hart van Hilversum) verkondigde toen dat dit te rechtvaardigen was omdat de middelen hiervoor van het Rijk kwamen en er een herindeling voor de deur stond. Dat zou enorm veel werk zijn.

We zijn nu zes maanden verder. De gemeente moet een financiële tegenvaller inboeken omdat we minder geld van het Rijk krijgen dan verwacht en we gaven meer geld uit dan begroot. Het tekort voor 2018 wordt geschat op 4 miljoen.

Stel die 7e wethouder niet aan!
Als SP zeggen we dan ook: Stel die 7e wethouder niet aan! 
Laten we op die kosten besparen. Er komt minder geld van het Rijk en de herindeling ligt voorlopig stil. In het vorig college waar de SP deel van uitmaakte konden we af met vijf wethouders (waarvan  2 parttime). Met minder wethouders kan dus prima.

Wij roepen de huidige coalitie, en dan vooral Hart voor Hilversum, dan ook dringend op om geen nieuwe 7e wethouder voor te dragen. 
Mochten zij dit wel doen dan zullen wij hier tegen stemmen, en we roepen alle andere partijen op ons daarin te volgen. 6 wethouders is al (meer dan) genoeg!

U bent hier