h

SP tegen plan Noord-Holland voor opheffen buslijnen in Gooi- en Vechtstreek

16 oktober 2018

SP tegen plan Noord-Holland voor opheffen buslijnen in Gooi- en Vechtstreek

Foto: SP / Presentatie Goudappel Coffeng

In een presentatie aan de statenleden van de provincie Noord-Holland ontvouwde adviesbureau Goudappel Coffeng een aantal ingrijpende maatregelen voor het OV in de Gooi en Vechtstreek. Om de kosten te drukken zou een hele massa buslijnen moeten worden opgeheven. 

Buslijnen die werden genoemd zijn:

  • buslijn 108 tussen Laren en Huizen
  • buslijn 1 in Hilversum (naar Kerkelanden), 
  • buslijn 2 in Hilversum (naar het Erfgooierskwartier en winkelcentrum Seinhorst)
  • buslijn 3 in Hilversum (Oosterengweg). 
  • Lijn 107 tussen Bussum en Huizen (langs het Mediapark).
  • Lijn 100 en 101 in Huizen

Hoezo hoogwaardig openbaar vervoer of fijnmazig OV netwerk?

De vervallen buslijnen moeten volgens Goudappel worden opgevangen door 'kleinschalige mobiliteitsoplossingen' zoals een belbus, WMO vervoer of zelfs een 'deelfiets'. Klinkt hip en modern, maar als je de plannen zo leest wordt een OV reisje een stuk duurder en moeten de bewoners maar met de fiets op pad. Het is echter waarschijnlijker dat ze voortaan de auto pakken.

Volgens de provincie gaat het nog maar om 'voorlopige ideeën'. Dat klinkt een beetje als het 'inspiratiedocument' van het mediapark dat wethouder Wimar Jaeger vol enthousiasme presenteerde, en vervolgens, na heftige protesten van bewoners én van de gemeenteraad, afdeed als een proefballonnetje van derden. Ondertussen staat het wel zwart op wit en heeft het de zege van de wethouder. Ook de plannen van Goudappel worden nu niet direct door de provincie weerlegd.

Wellicht dat andere partijen zich in de luren laten leggen, maar de SP is waakzaam. SP-statenlid Marnix Bruggeman heeft het al eerder meegemaakt:

"Wij hebben net de aanbesteding van het openbaar vervoer in Noord-Holland Noord achter de rug. Daar zijn uiteindelijk 21 buslijnen geheel of gedeeltelijk opgeheven. De plannen daarvoor zijn door de provincie zo lang mogelijk geheim gehouden. Toen de SP ze openbaar maakte, zei gedeputeerde Elisabeth Post zelfs dat de SP mensen op het verkeerde been zette en onnodig paniek zaaide. Maar ondanks felle protesten van SP en talloze buspassagiers zijn de plannen uiteindelijk door de coalitie van VVD, D66, CDA en PvdA helaas precies zo doorgevoerd zoals de SP had voorspeld."

Hij raadt buspassagiers in het Gooi nu alvast aan om te protesteren tegen de opheffingsplannen.

"Als je het nu niet doet, krijg je straks te horen dat de plannen al vastliggen en dat je maar eerder had moeten protesteren."

De SP zal zich in ieder geval tot het uiterste verzetten tegen opheffing van buslijnen in de Gooi- en Vechtstreek.

Zij wil een goed en betaalbaar openbaar vervoer behouden, zodat de Hilversumse wijken voor iedereen -- ook mindervalide mensen - bereikbaar zijn. 

Nieuwe mobiliteitsoplossingen kunnen het normale OV aanvullen - maar moeten het zeker niet vervangen.  Het stimuleren van fietsgebruik kan beter door het gebruik van de (minder duurzame) auto te ontmoedigen dan door mensen het OV uit te jagen.

U bent hier