h

Fietsbeleid centrum: fietsers niet afstraffen, maar stimuleren!

18 september 2018

Fietsbeleid centrum: fietsers niet afstraffen, maar stimuleren!

Foto: SP Hilversum

Het college begon afgelopen maand met een actie om verkeerd geparkeerde fietsen in het centrum aan te pakken. Er worden sindsdien tags aan fietsen gehangen waarop is te lezen dat het college vanaf 15 september gaat handhaven. De SP vindt dit het verkeerde uitgangspunt. Fietsen moet gestimuleerd worden, niet afgestraft.

Het wordt steeds drukker in het centrum. Daarom besloot het college om afgelopen maand te beginnen met het ophangen van tags aan fietsen die buiten de rekken geparkeerd staan. Op de kaartjes stond dat het college vanaf 15 september verkeerd geparkeerde fietsen ging verwijderen. Vanaf 15 oktober kun je tegen betalen van een boete van 15 euro je verwijderde fiets ophalen bij het fietsdepot aan de Kerkbrink 29. Deze week is de gemeente begonnen met het verwijderen van fietsen. Maar de SP ziet nog flink wat haken en ogen aan dit nieuwe beleid.

Wijs de goede plekken en plaats genoeg rekken!
De SP ziet dat er niet genoeg rekken zijn voor al deze fietsen in het centrum. Wethouder Scheepers heeft meermaals aangegeven dat er wel genoeg rekken zijn, maar even rondkijken op een donderdagavond zegt genoeg. Het is niet zo.

De SP pleit dan ook voor een grote (gratis toegankelijke!) inpandige fietsenstalling en voor genoeg fietsparkeerplaatsen in het centrum. Ook zouden we graag zien dat er bij drukte verwezen wordt naar de plekken waar wél parkeerplaatsen beschikbaar zijn. We willen daarnaast een groener en duurzamer Hilversum. Daar hoort fietsen zeker bij. We moeten fietsen stimuleren, niet beboeten.

Vragen
De SP stelde deze week daarom ook vragen. Het nieuwe handhavingsbeleid, dat sinds afgelopen maandag in de eerste fase is, doet flink wat vragen rijzen bij ons. Allereerst over de praktische zaken, zoals het aantal fietsparkeerplaatsen, de openingstijden van het fietsdepot, de betaalmogelijkheden bij het fietsdepot, de toegankelijkheid maar ook de kosten. Daarnaast lijkt de SP, bij het lezen van de stukken, te constateren dat er verschillende hiaten in de voorbereiding op het handhavingsbeleid zijn. Het college lijkt onvoldoende juridische grond te hebben opgenomen in de APV en aanwijzingsbesluit voor het verwijderen van fietsen.

Ideeën zijn welkom!
Vorige week donderdagavond hing de SP alternatieve tags op met onze boodschap. Ook deden wij de oproep aan iedereen die ideeën heeft voor een alternatieve aanpak om dit te laten weten op sociale media met de hashtag #LaatFietsersMetRust.

Contact over het nieuwe handhavingsbeleid is nog steeds welkom. Dit kan door een mail te sturen naar fractie.sp@hilversum.nl.

U bent hier