h

Coalitieakkoord HvH-D66-VVD-GL: liberaal, megalomaan en onvolledig

6 juni 2018

Coalitieakkoord HvH-D66-VVD-GL: liberaal, megalomaan en onvolledig

Foto: SP

De partijen Hart voor Hilversum, D66, VVD en GroenLinks gaan het nieuwe college vormen in Hilversum. 1 juni presenteerden ze het coalitieakkoord. Hoewel er positieve dingen in staan is het zorgelijk wat er allemaal in ontbreekt. En het aantal wethouders is absurd. 

Positief is de aandacht voor duurzaamheid. Er komen energie-loketten in de wijk, verduurzaming wordt betaalbaar, de energietransitie wordt versneld, en de circulaire samenleving wordt het uitgangspunt.

Er wordt ingezet op het bouwen van 1000 woningen. Dat klinkt mooi, maar onduidelijk is hoeveel daarvan sociaal wordt. Minstens 30% wat komende jaren gebouwd wordt moet sociaal zijn – maar onduidelijk is of dat huur of koop is, en tellen lopende projecten zoals in Hilversum-Noord of Vitens ook al mee? Want in dat geval is de koek voor sociale bouw snel op…

Nee, dit college will liever bouwen (minstens 50%) voor ‘middelduur’ - vanaf 710 euro per maand.  Uit onderzoek blijkt echter dat een huur van meer dan 700 euro voor de overgrote meerderheid van de Nederlanders al te duur is. Is deze keus dan wel de juiste?

Verder staan er veel beloftes in waarvan nog moeten worden bezien hoe – en óf - ze waar worden gemaakt. Een verkoopstop op sociale woningen, de Hilversumpas, en het openhouden van de kleine spoorbomen – zaken waar ook de SP vóór is. In het akkoord vinden we helaas niets over hóe de coalitie deze wil realiseren. Het blijft dus nog bij vage woorden, en uit onze de vorige periode hebben we geleerd hoe makkelijk dit soort plannen kunnen worden gesaboteerd. We zullen dus goed moeten opletten dat dit alles ook daadwerkelijk tot stand komt.

Naast concrete plannen missen we nog meer. Een aantal belangrijke onderwerpen worden niet eens genoemd:

  • armoedebestrijding
  • emancipatie en bestrijding van racisme en discriminatie
  • privacy en gegevens-bescherming
  • een nieuw jongeren-beleid

Er wordt geen woord over gerept.

Schokkend is dat Hart voor Hilversum haar verkiezings-beloften overboord gooit door akkoord te gaan met de fusie met Wijdemeren en uiteindelijk de megalomane fusie tot Gooistad. Voor dat laatste, wat helemaal niet aan de orde zou zijn, is zelfs al een jaartal ingevuld - 2030!

De SP Hilversum is al helemaal niet te spreken over het absurde aantal van zeven wethouders (6,6 fte). Ter vergelijking: het vorige college telde er vijf (4,1 fte). Hilversum krijgt er dus ‘2,5’ wethouders bij. Tijdens de personferentie kon Karin Walters als beoogd nieuwe wethouder Financieën niet vertellen hoeveel de extra wethouders gaan kosten. Een korte rekensom leert dat het om minimaal 250.000 euro per jaar gaat. Dat is dus een miljoen euro in de komende raadsperiode.

Wel wist mevrouw Walters te melden dat de wethouders betaald worden door ‘Den Haag’, namelijk uit extra geld in de meicirculaire. Die valt nl positief uit. Dat geld is echter bedoeld voor de algemene uitkeringen, niet voor extra wethouders! Hoe je het ook went of keert: dat geld kun je niet meer voor andere zaken gebruiken. De rekening ligt dus gewoon bij de Hilversummer.

En tenslotte: we weten nog steeds niet wat al deze plannen gaan kosten. Een financiële paragraaf ontbreekt. De vraag is of we dat deze maand nog krijgen.

In ieder geval kan de SP Hilversum onmogelijk instemmen met een akkoord dat zo onvolledig is en zo weinig concreet, en dat inzet op een fusie tot Gooistad.

U bent hier