h

Corporaties en projectontwikkelaars lopen vast in gemeentelijke molen

2 mei 2018

Corporaties en projectontwikkelaars lopen vast in gemeentelijke molen

Foto: Pixabay

Er is bouwgrond genoeg. Er zijn voldoende bouw- en transformatieplannen. De overheid heeft geld vrijgemaakt om woningen te realiseren. Er zijn afspraken vastgelegd in lokale, regionale en provinciale actieplannen. Én er is sprake van woningnood. Waarom lopen woningbouw-corporaties en projectontwikkelaars dan toch vast?

De woningbouwcorporaties stuurden de gemeenteraad in maart 2018 een brandbrief. De boodschap: ‘We hebben geld en willen sociale huurwoningen bouwen. Maar we krijgen in de gemeente Hilversum het gemeentebestuur niet mee. Help!’ Een soort gelijke boodschap kreeg de SP afgelopen jaar ook van projectontwikkelaars.

Dat is heel raar. De woningnood is schreeuwend. De provincie Noord Holland heeft 10 miljoen uitgetrokken om hier iets aan te doen en ‘Den Haag’ heeft de regels versoepeld.  Er zijn afspraken met betrekking tot sociale woningen -  mede dankzij de SP Hilversum – maar dit VVD/D66/CDA college voert die gewoon niet uit. Hoe kan dat? Waar loopt het vast?

De SP Hilversum vond het tijd voor een goed gesprek. Zij nodigde de drie grote woningbouwcorporaties, een aantal projectontwikkelaars en gemeenteraadsleden uit voor een Ronde Tafel gesprek.

Ontluisterend

Op 30 april vond dit gesprek plaats. Behalve D66 hadden alle politieke partijen vertegenwoordigers gestuurd. Open en eerlijk vertelden de bouwers waar het volgens hen vastliep. Lange procedures, van het kastje naar de muur gestuurd worden, plots veranderende inzichten of in afwachting van ‘een nieuwe visie’ aanvragen afwijzen.

Gek worden ze ervan. Hoe kan dat? Wethouders moeten toch gewoon vastgesteld beleid uitvoeren? 

‘Laat ons bouwen en ombouwen!!’ Was de oproep. En terecht. Leegstand leidt tot verloedering, levert een ondernemer kosten op, en haalt de kwaliteit van de leefomgeving omlaag.

De SP en collega-raadsleden stelden vele vragen. Gaande de avond werd duidelijk dat de gemeenteraad er weer bovenop moet gaan zitten. Natuurlijk willen de VVD en D66 een liberaal geluid laten horen. Maar die kunnen niet zomaar voorbij gaan aan alle sociale afspraken en de woningnood.

In de komende maanden zal de gemeenteraad wederom gaan bepalen waar nu behoefte aan is, wat de mogelijkheden zijn, enw at we in de toekomst willen. Maar in de tussentijd moet men uit kunnen gaan van de huidige afspraken, die iig tot 2020 lopen.

Alle partijen waren uiteindelijk blij met dit initiatief van de SP. Het zal dan ook zeker een vervolg krijgen. Voor de SP is het al wel duidelijk. Sociale huurwoningen moeten niet alleen – ze kúnnen ook. Niet later, maar nu!

Zie ook:

U bent hier