h

VOOR ELKAAR: EEN HILVERSUM VOOR IEDEREEN

12 maart 2018

VOOR ELKAAR: EEN HILVERSUM VOOR IEDEREEN

Foto: SP Hilversum / eigen foto

De SP staat voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen meetelt. Want we leven samen: in straten, in buurten, in wijken, in Hilversum. Een mens is meer dan een etiket: ieder mens heeft zijn talenten en ideeën. En die diversiteit maakt onze samenleving tot iets moois. Ongeacht je achtergrond, afkomst, nationaliteit, uiterlijk, leeftijd, fysieke of mentale staat, sekse, gender, of seksualiteit - jij hoort erbij!

Wat ons zorgen baart is dat we ook steeds meer onbegrip, haat en verdeeldheid zien. Moskeeën worden belaagd; haatdragende taal lijkt steeds normaler te worden; en racistische en fascistoïde partijen en organisaties werven steeds meer aanhang. Discriminatie is een ondermijning van de democratie. Daarom ziet de SP dat het tijd is om te verbinden. Om liefde en solidariteit te verkiezingen boven onbegrip, haat en verdeeldheid.

De wereld verbeteren doen we niet alleen. Juist samen staan we sterk. Daarom gaat de SP zich inzetten voor de volgende zaken:

  1. Hilversum wordt een discriminatievrije gemeente met een zerotolerance-aanpak. Islamofobie, antisemitisme, vreemdelingenhaat, homofobie, transfobie, racisme en discriminatie vinden wat ons betreft geen bodem in Hilversum.
  2. In onze gemeente moet er maximaal inzicht en kennis komen over mensenrechten, kinderrechten en het VN-Verdrag Handicap. Alle gemeentelijke diensten en taken moeten hierop gescreend worden en als nodig wordt de uitvoering verbeterd.
  3. Hilversum is toegankelijk voor iedereen. Mensen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of chronisch ziekte horen er volledig bij! Ze krijgen overal de kans om naar vermogen mee te doen en openbare ruimten worden aangepast zodat zij daar gebruik van kunnen maken.
  4. De gemeente activeert en ondersteunt bedrijven, (maatschappelijke) organisaties en scholen bij het aandacht geven aan maatschappelijke thema's. We stimuleren lessen over cultuur, religie, gender en slavernij- en oorlogsverleden. Scholen worden gestimuleerd dit in hun lespakketten en kerndoelen op te nemen.
  5. Onderwijs is passend én inclusief. Toegankelijk onderwijs voor iedereen en de aanpak van pestgedrag.
  6. Werk is toegankelijk voor iedereen. Met werkgevers die discrimineren doet de gemeente geen zaken. Mensen die problemen ervaren met solliciteren en discriminatie kunnen terecht bij de gemeente. De gemeente werkt maximaal mee aan het passend maken van werkplekken voor mensen met een beperking. Daarbij zorgt de gemeente ervoor dat meer mensen met een beperking bij/via de gemeente een werkplek kunnen krijgen.
  7. Hilversum is mede op initiatief van de SP een regenbooggemeente. Nu moeten we zorgen dat hiervoor ook echt iets gebeurt! Door actief intern en extern beleid en uitvoering van actiepunten.
  8. Roze in Blauw krijgt alle steun. We zetten in op dienstverlening van de politie op dit thema, begripvol en dichtbij. Kortom deskundige agenten en aangiftemogelijkheden in het politiebureau Hilversum.
  9. Mensenhandel en uitbuiting worden actief bestreden. Op dit thema is beloofd dat er beleid gemaakt wordt. Dit moet nu ook echt gebeuren. Daarnaast moet er een Goois meldpunt mensenhandel en uitbuiting komen.
  10. Hilversum zorgt voor onze medemens. De gemeente Hilversum biedt passend en ruimhartig onderdak aan vluchtelingen. We investeren als inwoners gezamenlijk in een welkome ontvangst.

U bent hier