h

Betaalbaar wonen in Hilversum. Dat kan!

20 maart 2018

Betaalbaar wonen in Hilversum. Dat kan!

Foto: SP

Het groene karakter van Hilversum moet behouden blijven, ook in het dorp en in de woonwijken. De SP-Hilversum wil echter ook op zoek naar lokaties voor het realiseren van  duurzame en betaalbare woningen voor iedereen.

Onze 11 belangrijkste punten:

 1. Corporaties moeten stoppen met het verkopen van sociale huurwoningen zodat de voorraad sociale huurwoningen niet verder slinkt.
 2. Inzetten op het transformeren van leegstaande panden en een leegstandsverordening om langdurige leegstand tegen te gaan
 3. 500 extra sociale huurwoningen realiseren in de komende 4 jaar, waarvan minimaal 250 in de laagste prijsklasse en en transformatie en bouwplannen  50% sociale huurwoningen opnemen
 4. Stimuleren van initiatieven voor bijzondere en begeleide woonsituaties, zoals voor mensen met een beperking.
 5. Behouden 24/7 crisisopvang en uitbreiden van kleinschalige gedifferentieerde gespreide maatschappelijke opvang op verschillende plekken in Hilversum en de regio
 6. Ondersteuning voor mensen die hun woning willen verduurzamen en uitbreiding van het duurzaamheidsfonds
 7. Evaluatie en afspraken over inzet op tijdelijke woonplekken, zoals zorg- corporatiehotels en experimenten met tiny houses
 8. Evaluatie en Aanpassing van de woningurgentie (spoedzoek)regeling
 9. Gemeentelijke sociale koop €210.000 verlagen naar het liefst €150.000
 10. Herzien/aanvullen van de presatieafspraken 2018 en het vrijgeven van bouwlocaties aan woningbouwcorporaties tbv sociale huurwoningen.
 11. Ruimte geven aan betaalbaar CPO bouwen (bouwen in eigen beheer)

Lees meer in ons verkiezingspogramma

U bent hier