h

In het zonnetje: De smaakmakers van Hilversum. Het MKB!

20 november 2017

In het zonnetje: De smaakmakers van Hilversum. Het MKB!

Foto: SP

MKB-Nederland heeft de derde vrijdag van november uitgeroepen tot de ‘Dag van de Ondernemer’. Ondernemers verdienen een dag waarop ze worden bedankt voor hun lef en doorzettingsvermogen. Tevens zetten we ze zo in het zonnetje.

In het kader van de ‘Dag van de Ondernemer’ bezorgde de SP-Hilversum bij drie volhardende kleine zelfstandigen een overheerlijke taart.

1.       Platenhuis ’t Oor, Leeuwenstraat. Al meer dan 30 jaar een begrip in de muziekminnende wereld. Hiervoor kom je naar Hilversum!

2.       Bloemist de Plantage, Hilvershof. Al meer dan 20 jaar een gezellig bloemig vast gezicht tussen de opkomst van de grote jongens in het Hilvershof. Hou vol!

3.       Slagerij Trommel, Geuzenweg, Bijna uniek te noemen. Van oudsher midden in een woonwijk en daar gebleven! Een echte volhouder dus!

Met meer dan 7000 kleine zelfstandigen in Hilversum vind de SP het van belang dat de gemeente meer oog krijgt voor de belangen en problemen van het Midden- en Kleinbedrijf. In het centrum maar ook in de buurten en wijken! De machtspositie van het Midden- en Kleinbedrijf ten opzichte van het grootbedrijf is meer dan eens minder sterk als het gaat om belangenbehartiging, om onderhandelingen over (huur)prijzen, het huren van gewilde bedrijfslocaties en het dingen naar overheidsopdrachten.

De SP vindt dat onwenselijk. De gemeente moet ook aan de kant van het MKB staan.

Aandacht voor de kleintjes moet!

Daar waar nieuwe woonwijken worden gebouwd (b.v. Anna’s Hoeve) of opgeknapt (b.v. Chatham) moet ook aandacht besteed worden aan de mogelijkheid om voorzieningen, zoals winkeltjes of een klein bedrijfje aan huis te kunnen behouden of realiseren. Anders krijg je een wijk zonder voorzieningen, en juist die maken de wijk levendig.

Wat de SP betreft gaat de aandacht dus niet meer alleen naar het centrum, maar ook naar de aanloopstraten, die ongelofelijk van belang zijn voor de entree van Hilversum (b.v. de Havenstraat en de Leeuwenstraat), en naar buurtvoorzieningen en kleine zelfstandigen.

SP-ideeën
Voorstellen van de SP zijn onder meer te vinden in:

Voorstel aangenomen. Weinig beweging.
Ondanks een motie van de SP en VVD  in 2013 heeft de gemeente Hilversum nog geen visie ontwikkeld en uitgewerkt over hoe het MKB en ZZP’ers ondersteund kunnen worden. 
Wel zijn er losse ondersteuningsmaatregelen en is er, zoals de SP bepleitte, een gemeentelijk Ondernemersplein. https://www.ondernemersplein.nl/gemeente-informatie/gemeente/hilversum/

Alle aandacht lijkt uit te gaan naar het centrum. Hiermee wordt volgens de SP onvoldoende recht gedaan aan de diverse aanloopstraten en kleine ondernemers in buurten en wijken. As een voorstel door de gehele gemeenteraad wordt omarmt, moet het college van burgemeesters en wethouders daar ook iets mee doen!

Fractievoorzitter Bianca Verweij: “Het besef hoe belangrijk het is om kleine bedrijven te behouden moet in de politiek doordringen. Kleine bedrijven zijn van enorme toegevoegde waarde en geven charme en identiteit aan ons dorp. Ze zijn, zeker in en rondom Hilversum, een echte banenmotor! De SP blijft in en buiten de gemeenteraad herhalen dat het echt nodig is om meer aandacht te hebben voor het MKB en ZZP’ers. Het is daarom goed dat de gemeente Hilversum een ondernemersenquête houdt.

Ik roep de kleine zelfstandigen op om deze enquête in te vullen.  Dit helpt de gemeente om een samenhangend en passend MKB stimulerings-, ondersteuningsbeleid te ontwikkelen waarin elementen als de belangenbehartiging, informatie, vergunning verstrekking, gemeentelijke lasten, advies, netwerken versterken en BBZ, huisvestings- kwijtscheldings-, inkoopbeleid en andere ondersteuningsmogelijkheden terugkomen.’’

Ondernemersenquête: https://www.hilversum.nl/Home/Ondernemer/Zoekresultaten/Ondernemersenquete

 

U bent hier