h

SP-Hilversum wil interpellatiedebat over fusering veiligheidregio's

18 oktober 2017

SP-Hilversum wil interpellatiedebat over fusering veiligheidregio's

Foto: Wikimedia

De SP-Hilversum wenst géén fusie van de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek met Flevoland vóórdat een goede analyse is gedaan van het functioneren van de huidige veiligheidsregio. Om die reden gaat ze een debat aanvragen over het voornemen van de besturen van deze veiligheidsregio's om dat wél te doen.

Op 12 oktober zond de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek samen met de Veiligheidsregio Flevoland een persbericht rond waarin ze stelden dat de veiligheidsregio’s willen opgaan in één organisatie per 2019. De fusie is inclusief de publieke gezondheidszorg, de 2 GGD’en. De fusie zou dankzij schaalvergroting beter toegerust zijn voor de uitdagingen op het gebied van veiligheid en publieke gezondheid.
 
De SP-Hilversum vindt dit zeer vreemd, want in 2010-2013 was er al een onderzoek naar het samengaan van de 2 GGD. Dat fusie plan is toen gesneuveld! Waarom? Omdat het zeker voor de GGD 't Gooi geen grote besparing zou opleveren en geen meerwaarde zou hebben voor de inwoners.

Zie: Fusie GGD met Gooi en Vechtstreek van de baan 

De SP las de ambtelijke stukken (op internet te vinden). Daarin staat dat ambtenaren vrezen dat in een opgeschaalde GGD lokale sturing verloren gaat. Er zijn zorgen over de zorg die geleverd wordt aan het individu (de inwoner). De vraag rijst dan ook waarom we opnieuw tijd, energie en geld zouden moeten willen steken in een fusie die, zo blijkt uit eigen onderzoek van de veiligheidsregio’s, niets oplevert en zaken op afstand zet.
 
Reeds in juli 2017 zijn de verkenningen voor de fusie gestart. In oktober is door het veiligheidsbestuur besloten dat ze het gaan doen, zonder enige raadpleging van deb betrokken gemeenteraden! 
Op 12 oktober ging er een persbericht uit. De verwachting is dat er in november pas met de gemeenteraden wordt gesproken. 

Mooi op tijd? Juist niet! De gemeenteraden zijn veel te laat betrokken. En worden ze nu wel volledig geïnformeerd? Of gaat deze bestuurlijke machine overal aan voorbij? Er aan voorbij dat de gemeenteraad van Hilversum nauw betrokken wil worden bij fusie plannen? Er aan voorbij dat de gemeenteraad van Gooise Meren bij de begrotingsbehandeling stelde eerst een onafhankelijk onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van de veiligheidsregio te willen? Gaat het bestuur van de veiligheidsregio er bewust aan voorbij dat eerdere onderzoeken negatief waren en een eerdere fusie gestopt is? Gaat het bestuur van de veiligheidsregio er aan voorbij dat de gemeenteraden nog wachten, al 1 jaar en 7 maanden, op een rapport van de Inspectie over de veiligheidsregio? Hoe kunnen gemeenteraden besluiten nemen als zij niet over alle gevraagde informatie beschikken?
 
Natuurlijk valt er iets te zeggen voor goed samenwerken. Dit doen we al op het gebied van gemeentelijke rampenbestrijding, de ambulance diensten en de meldkamers. Maar daar is geen fusie voor nodig. Die samenwerkingsafspraken gaan al goed. Maar zoals het huidige persbericht stelt: de publieke gezondheidszorg zomaar op een grote hoop gooien is geen goed plan. En gaat de jeugdzorg en het centrum voor jeugd en gezin ook mee in die fusie? Dat lijkt de SP heel onwenselijk. Zorg komt dan meer op afstand in plaats van dichterbij de inwoners. Dat schreven de ambtenaren ook al eerder in hun adviezen.
 
Als er bij de GGD’en helemaal geen noodzaak en wens is om te fuseren, waarom moet het dan wel? Zou het zo kunnen zijn dat onze regionale brandweer de zaken niet op orde heeft? Dat er wéér een tekort aan zit te komen. 
We dienen pas op de plaats te maken. Het wordt tijd dat we :

  • de inspectieonderzoeken naar de regionale brandweer afwachten
  • een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren - zoals ook de gemeenteraad van Gooise Meren verzoekt
  • bestuurlijke keuzes tegen het licht houden en op effectiviteit en efficiëntie beoordelen

Er zijn veel vragen:

  • Was de keus voor Innovatief Uitruk op maat en het twee-persoons snelle interventievoertuig onze investering wel waard?
  • Gaat 't allemaal wel goed met het personeelsmanagement? 
  • Hoeveel kosten hebben we met betrekking tot externe inhuur?
  • Welk probleem lost een fusie op? En waarom moet het ineens zo snel? 

Er liggen nog veel vragen, maar de tijd om ze beantwoord te krijgen is kort en het besluit lijkt al genomen.
 
Reden dat de SP-Hilversum voor de gemeenteraadsvergadering van 8 november een interpellatiedebat aan gaat vragen. 
Een motie Fusie On Hold ligt klaar, net als een motie onafhankelijk onderzoek naar de doorontwikkeling, efficiëntie en effectiviteit van de veiligheidsregio. 

Vóór 8 november een debat is had nodig, omdate r anders geen tijd en ruimte is om goed te kunnen discussiëren en besluiten. De eerst volgende vergadering van het veiligheidsbestuur is 6 december. Voor die tijd is een On Hold advies nodig en het een eventueel onafhankelijk onderzoek moet nog starten. Verschillende raden moeten er iets over kunnen zeggen en veiligheidsbestuur technisch gezien dringt de tijd als ze in 2019 het al willen laten ingaan. 

Want voor de SP is het onbegrijpelijk dat we ondanks een eerder negatief onderzoek over fusie weer vrolijk opnieuw beginnen. 

Eerst alle informatie inspectierapporten, evaluaties en eerdere onderzoeken over de €24 miljoen en de wijze waarop we dat uitgeven aan mensen, middelen en materialen op tafel leggen en dán een beoordeling over hoe verder. Dat is de volgorde der dingen en niet anders. Het kan niet zo zijn dat na al het gedoe, het steeds maar bijleggen van geld, discussie over de te behalen veiligheidsdoelen, onrust bij de brandweermannen en meerdere tikken op de vingers van de inspectie het veiligheidsbestuur nu rucksichloos doorgaat met een fusie die eerder als kansloos werd bestempeld.
 
Fractievoorzitter Bianca Verweij: "Het begint inmiddels een ergerlijke gewoonte te worden dat raden laat en niet volledig geïnformeerd en betrokken worden, dat het veiligheidsbestuur geen verantwoording aflegt over wat er niet goed is gegaan, maar wel stug doorgaat met allerlei plannetjes die steeds weer geld kosten. 
Opnieuw een fusie onderzoek doen en willen fuseren terwijl dat al eerder niet succesvol bleek lijkt een kansloze weg. Laten we nu eerst het bestuur op gemaakte keuzes beoordelen voordat we ze verder laten gaan met plannen maken. En in geen geval willen we dat zaken zoals jeugdzorg of maatschappelijke zorg verder weg wordt georganiseerd. Alle gemeenteraadsleden in deze regio en in Flevoland moeten zich nu even achter de oren krabben en zich afvragen: Waarom moet dit en wat lost het op?
"

U bent hier