h

Gooistad is te groot! Hou bij elke gemeente de menselijke maat aan.

18 mei 2017

Gooistad is te groot! Hou bij elke gemeente de menselijke maat aan.

Foto: SP

Er wordt in deze maanden druk gepraat over fusies van de gemeenten in de regio. De provincie legt haar wil op: de huidige 7 gemeenten moeten fuseren tot maximaal 3 gemeenten. Sommige partijen willen dan "meteen maar doorpakken" tot 1 grote gemeente: één Gooistad. Van Muiderberg tot Hilversum, van Ankeveen tot Huizen, van Blaricum tot Weesp. Alles bij elkaar. Staan we er bij stil dat inwoners hun verhaal dan kwijt moeten bij een raadslid dat hun omgeving niet kent? De politiek hoort de burgers te dienen en niet andersom! Eén Gooistad is te groot. Geen goed plan.

Machtsgreep door de provincie

Begin februari heeft de provincie de macht gegrepen door op te leggen dat de regio nog maar uit maximaal 3 gemeenten mag bestaan. De gemeenteraden mogen hier nu niet meer zelf over beslissen. Ze mogen nog één keer een zienswijze indienen. Verder hebben ze niets meer te zeggen over de toekomst van hun eigen gemeente! En de inwoners ook niet, want dit wordt allemaal afgerond net voor de gemeenteraadsverkiezingen, zodat ze hier met hun stem geen invloed meer op kunnen uitoefenen. Een schandelijke vertoning van de provincie! Om die reden starten wij binnenkort met een petitie om deze ondemocratische actie van de provincie een halt toe te roepen.

Volksvertegenwoordiging

Raadsleden worden gekozen uit de inwoners van een gemeente. Ze vertegenwoordigen de inwoners van die gemeente. Het doel is dat hun belangen gediend worden en dat, voordat een besluit genomen wordt, de specifieke situatie en de bijzondere omstandigheden worden meegewogen. DAT is ook de passie die je bij de ruim 150 raadsleden in deze regio ziet. Gesprekken voeren met bewoners, ondernemers, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen. Op de fiets stappen om zelf te kijken hoe een bouwplan in zijn omgeving past of hoe onveilig een verkeerssituatie is.

Kan je nog van volksvertegenwoordiging spreken, als er nog maar 45 raadsleden overblijven voor 240.000 inwoners in heel Gooistad? Kunnen 7 of 8 wethouders zo'n groot gebied besturen met oog voor de verschillende situaties?

Minder aandacht voor de inwoners

In Gooistad zou een inwoner, die vindt dat een specifiek verkeersplan, bouwplan, parkeerplan of natuurplan anders uitgevoerd zou moeten worden, terecht moeten bij een raadslid, dat de omgeving niet kent en zelf verder weg woont. Een nieuw cultureel of sociaal initiatief in een woonplaats zal zich meteen regionaal moeten verkopen. Wat weet een raadslid aan de andere kant van Gooistad nu van de rol dat een bepaald cultureel evenement of een dorpshuis heeft? Zal de meeste aandacht van raadsleden en wethouders gaan naar grotere organisaties en regionale instellingen, waarmee men in één keer zaken kan doen? Zullen de meeste raadsleden en wethouders op den duur uit de grootste woonplaatsen komen, net zoals je in de provincies ziet?

Geen Gooistad!

Laat het helder zijn: bij één Gooistad zal de de hele regio door de wethouders en de raadsleden veelal over één kam geschoren worden, ook waar de verschillen tussen woonplaatsen groot zijn. Dat zal leiden tot winnaars en verliezers in de regio. De afstand tot de politiek zal groter worden. Inwoners zullen nog meer moeite moeten doen om gehoord te worden. 

De gemeenteraden in de regio mogen deze machtsgreep door de provincie niet aangrijpen om een gemeentebestuur in te richten dat geen oog en oohoudt voor haar inwoners!

De gezamenlijke fracties van de SP, Hart voor Hilversum, en Hilversum1

 

U bent hier