h

SP wil regionaal verhuisactieplan voor senioren

4 december 2015

SP wil regionaal verhuisactieplan voor senioren

Hilverzorg wil starten met de sloop en nieuwbouw van St. Carolus, een woonzorgcentrum in Hilversum Zuid. In april vorig jaar stelde de SP-Hilversum daar vragen over. Na de herbouw van Carolus is voor mensen met een lage zorgindicatie geen plek meer.

Die moeten hun woon- en zorgvraag  op een andere manier invullen. Er zullen in Hilversum enkele honderden passende en betaalbare (zorg)woningen beschikbaar moeten komen om deze mensen een plekje te geven. De SP is bezorgd dat er een tekort aan betaalbare zorggeschikte woningen is.

Het antwoord van het College op de SP vragen was destijds dat voor de zomer van dat jaar (2014 ) er door alle betrokken partijen een overzicht gemaakt wordt van herhuisvestingsopgave (hoe,wat, en wanneer). Dat overzicht hebben we nog steeds niet gezien.

De SP wil het probleem nu in de regio aankaarten.

Onze punten:

  • Scheiden van wonen en zorg is een regionaal probleem - en niet alleen bij Hilverzorg!
  • De regio moet de zaak inventariseren, een plan maken en een werkgroep (taskforce) oprichten met de gemeenten, grootvastgoedeigenaren, woning-corporaties, cliëntenraden/ouderenbonden en  huurdersverenigingen
  • De gemeenteraden moeten hierover worden geinformeerd.

Voor Carolus specifiek:

  • Zorg voor senioren en personeel: kwaliteit van de zorg moet worden geborgd
  • Bij sloop/nieuwbouw moet 100% sociaal worden teruggebouwd
  • Zorg voor een terugkeergarantie voor wie dat wilt en een vergoeding van de verhuiskosten (evt met kosten voor woningaanpassing)
  • Indien mogelijk leegstaande appartementen tijdelijke verhuren aan jongeren of urgenten

De wethouders Wonen van de regio moeten wakker worden. De SP-Hilversum vindt het prima dat locaties passend worden gemaakt voor zorg- en wonen – maar dat kan niet ten koste gaan van de verzorgers en bewoners die er nu werken en wonen.

U bent hier