h

Hilversum sociaal en duurzaam

23 december 2015

Hilversum sociaal en duurzaam

SP-Hilversum zet in op het versneld invoeren van de duurzaamheidsagenda en ondersteunt iedereen die een wezenlijke bijdrage levert aan het welzijn van mensen, aan natuur en milieu in Hilversumse buurten en wijken.

 

Duurzame plannen maak je voor de lange termijn.

De SP-Hilversum wil dat de gemeente initiatieven die bijdragen aan een duurzame gemeente stimuleert – niet alleen plannen van bedrijven en organisaties, maar ook buurtinitiatieven van inwoners. Ontwikkelingen voor een duurzame samenleving dragen bij aan een sociale, groene en aangename woonomgeving.

Voorbeelden van buurtinitiatieven zijn; Heikracht, Seinkracht, Meentkracht, de Green Deal met Hilverzon, Urban farming en het bewonersinitiatief Almansweide.

Het college wil met duurzaamheid een flinke inhaalslag maken. Zij wil de CO2 uitstoot fors verminderen. In 2020 moet de gemeentelijke bedrijfsvoering klimaatneutraal zijn, en in 2050 moet dat gelden voor héél Hilversum. Er worden zonnecellen geplaatst en zuinig omgaan met energie wordt gestimuleerd. Bewoners die willen helpen bij het aanleggen van groen krijgen financiele steun. Dit college staat ook open voor andere initiatieven uit de samenleving en biedt hulp waar mogelijk.

Voor een sociaal duurzaam Hilversum moet iedereen zijn steentje bijdragen. Zonder samenwerking gaat het niet lukken. Daarom is het belangrijk dat Hilversummers, media, (woning) organisaties, bedrijven, de gemeente en deskundigen hun kennis delen.

Er zal geinvesteerd moeten worden. Daarvoor zullen we mogelijk andere dingen moeten laten of uitstellen. De SP-Hilversum is bereid om - buiten het sociaal domein – keuzes te maken en naar mogelijkheden te zoeken.

Voor de toekomst is het namelijk heel belangrijk hier stappen te nemen. Wat we nu niet doen schuiven we door naar onze kinderen. Als we samenwerken bouwen we een duurzamere wereld die we met fatsoen kunnen doorgeven.

Duurzaamheid gaat over menselijk welbevinden: zorgen voor een gezond leefmilieu.

SP Hilversum stuurt op een brede sociale opvatting van duurzaamheid. We spreken daarbij van de sociaal duurzame leefomgeving omdat deze definitie betrekking heeft op verschillende schaalniveaus, waarvan het dorp er één is naast de kleinere schaalniveaus van wijken of buurt, maar ook de grotere zoals regio Gooi en Vechtstreek of leefgebieden in brede zin waarin mensen wonen, werken, recreëren of zich sociaal bewegen. 

Een sociaal duurzaam Hilversum bevordert de kwaliteit van leven (gezondheid en welzijn) van bewoners en gebruikers, zowel nu als in de toekomst. Zij doet dit door adequate en toegankelijke voorzieningen te bieden in een veilige, aantrekkelijk vormgegeven omgeving die in sociaal opzicht prettig is om te wonen en te werken, ook – en juist – waar sprake is van diversiteit.

U bent hier