h

Speciaal voortgezet onderwijs moet blijven

27 november 2015

Speciaal voortgezet onderwijs moet blijven

Mulock Houwer 't Gooi dreigt te sluiten. De school biedt voortgezet speciaal onderwijs aan ongeveer 50 kinderen vanaf 12 jaar met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen die het moeilijk hebben met leren en een afstand hebben tot de maatschappij.

De school hoort bij de Onderwijsgroep Amersfoort, en die gaat reorganiseren. Er gaan daarbij 129 van de 195 voltijd banen verloren, waarvan 15 bij Mulock Houwer ’t Gooi. Bestuursvoorzitter Kobus de Boer van de scholengroep geeft als reden dat het aantal leerlingen terugloopt en de kosten toenemen. In de regio Gooi en Vechtstreek zitten we daardoor vanaf 1 juni 2017 waarschijnlijk zonder speciaal voortgezet onderwijs.

Er zijn nog gesprekken met instellingen die de school eventueel over willen nemen, maar dat is erg onzeker. Ook zijn er ooit plannen voorgesteld om de school rendabeler te maken door naast vmbo ook les te geven op havo/vwo niveau. Dat zou 20 leerlingen opleveren.

De SP-Hilversum vindt het onbegrijpelijk dat kinderen nu de dupe worden van dit besluit. Mulock Houwer 't Gooi is de enige kleinschalige voortgezet onderwijsschool in de regio voor kinderen met gedragsproblemen en/of stoornissen. Zorg moet toegankelijk blijven voor deze kinderen.

Het sluiten van de school raakt de hele regio. Kinderen met heftige gedragsproblematiek komen dan terecht tussen de kinderen in het reguliere onderwijs. Dat zorgt voor nog meer druk in de toch al overvolle klassen. De schooluitval en de maatschappelijke kosten zullen daardoor toenemen.

De regionale politiek moet zich ervan doordrongen zijn dat kinderen, ouders en leraren in de knel komen.

De SP –Hilversum wil daarom dat de regio Gooi en Vechtstreek daar een actieve rol neemt, met name via bemiddeling, om de school te behouden.

U bent hier