h

Er is genoeg voor iedereen in 't Gooi

30 november 2015

Er is genoeg voor iedereen in 't Gooi

Er is genoeg voor iedereen! De SP-Hilversum voert verschillende ludieke acties om de ongelijkheid in 't Gooi uit te beelden. In de komende maanden gaat de SP op de markt en huis aan huis de discussie aan over toenemende ongelijkheid.

Rijkdom is ongelijk verdeeld. De vermogensongelijkheid neemt toe. De verschillen tussen de armste en rijkste mensen nemen de afgelopen tientallen jaren fors toe. De vermogensongelijkheid in Nederland is de op één na hoogste in Europa. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) berekende dat de drie rijkste mensen in ons land méér bezitten dan 10 miljoen andere Nederlanders. 60% Van de huishoudens samen bezitten slechts 1% van het totale vermogen.

Feiten

  • De onderste helft van de samenleving staat al ruim dertig jaar op de nullijn als het om koopkracht gaat.
  • Het aantal miljonairs is ondanks de crisis gestegen naar 173.000 met een totaal vermogen van 322 miljard euro.
  • Het aantal huishoudens onder de armoedegrens is gestegen naar 717.000.
  • 384.000 Kinderen leven in armoede.
  • Steeds meer mensen zijn aangewezen op voedselbanken
  • 57.000 Huishoudens hebben problematische schulden.

De SP bepleit maatregelen om de ongelijkheid te stoppen:

  1. Werken dient te lonen. Daarbij horen geen bizarre inkomensverschillen. Topinkomens in de semi - pubublieke sector moeten aangepakt worden.
  2. Vermogens moeten eerlijker belast worden. Daarom moet er een miljonairsbelasting komen.
  3. Ondernemen moet eerlijk. De regering helpt multinationals nu zodat die bijna geen belasting betalen. Dat is oneerlijke concurrentie voor het MKB en slecht voor de samenleving.

Niet alleen de WRR, maar ook internationale instituten als de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het Internationale Monetaire Fonds (IMF) vragen aandacht voor de groeiende ongelijkheid in Nederland. De ongelijkheid pakt slecht uit voor samenlevingen: het is slecht voor de economische groei, burgers hebben minder vertrouwen in de democratie, de samenhang verdwijnt, het is ieder voor zich, de gezondheid van mensen is slechter, er is meer criminaliteit enzovoort.

De SP wil deze ongelijkheid terugdringen met een reeks maatregelen waarvan een belasting voor miljonairs een belangrijke is. Het geld kan dan besteed worden aan bijvoorbeeld zorg en onderwijs en verlaging van de lasten van de lage en middeninkomens en kleine ondernemers. Ook miljonairs varen daar wel bij. Zij merken nauwelijks iets van de belasting, maar dragen daarmee wel bij aan een meer rechtvaardige samenleving.

U bent hier